Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Aktuality Program 6. Zastupitelstva Středočeského kraje

Program 6. Zastupitelstva Středočeského kraje

24. 5. 2021

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 31. 5. 2021

Program 6. Zastupitelstva Středočeského kraje

Program 6. Zastupitelstva Středočeského kraje

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

1.

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0319(2021)

2.

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0320(2021)

3.

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0321(2021)

4.

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0322(2021)

5.

Schválení programu

Procesní záležitosti

0323(2021)

6.

Změna Jednacího řádu Zastupitelstva Středočeského kraje a výborů Zastupitelstva Středočeského kraje

Procesní záležitosti

0346(2021)

7.

Poskytnutí dotací dle Pravidel 2021 pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky

Finanční záležitosti

0393(2021)

8.

Poskytnutí dotací dle programu "Program Smart Akcelerátor II – Kreativní vouchery pro výzkumné organizace pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji"

Finanční záležitosti

0335(2021)

9.

Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a Středočeským krajem

Finanční záležitosti

0382(2021)

10.

Dodatek k programu Smart Akcelerátor II - Asistence pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji

Finanční záležitosti

0355(2021)

11.

Dodatek k programu Smart Akcelerátor II - Kreativní vouchery pro výzkumné organizace pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí ve Středočeském kraji

Finanční záležitosti

0359(2021)

12.

Dodatek č. 1 k Pravidlům pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení

Finanční záležitosti

0354(2021)

13.

Mimořádná účelová dotace – obec Křešín - prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Finanční záležitosti

0339(2021)

14.

Uzavření smlouvy o spolupráci mezi Středočeským krajem zastoupeným KSÚS, městem Čelákovice a Správou železnic, státní organizací

Doprava

0385(2021)

15.

Memorandum o společném postupu k napojení Trojzemí CZ/D/PL na evropskou železniční dopravní síť TEN-T

Doprava

0384(2021)

16.

Revokace usnesení č. 052-84/2020/RK ze dne 26. 11. 2020 a usnesení č. 037-02/2020/ZK ze dne 14. 12. 2020 - návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti Středočeského kraje na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2021 v Olomouckém kraji

Školství

0347(2021)

17.

Smlouva o převodu činností, práv, povinností a závazků příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem

Školství

0392(2021)

18.

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0391(2021)

19.

Regionální surovinová politika Středočeského kraje

Regionální rozvoj

0390(2021)

20.

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Krajskému sdružení Národní sítě Místních akčních skupin

Regionální rozvoj

0383(2021)

21.

Žádost o dotaci pro Město Mělník na úhradu výdajů vynaložených na přípravu akce „Mělnické vinobraní 2020“

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0375(2021)

22.

Návrh na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt hledání mladých hudebních talentů v soutěži „Středočeská skutečná liga 2021“

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0333(2021)

23.

Návrh na poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na natáčení filmové pohádky „Tajemství staré bambitky 2“

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0349(2021)

24.

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2021 na akci "Hudební festival Antonína Dvořáka – 52. ročník“

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0332(2021)

25.

Schválení Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální účelové dotace na akci „Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií SOUNDTRACK PODĚBRADY“ organizaci SOUNDTRACK FESTIVAL, a.s.

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0387(2021)

26.

Žádost o bezúplatný převod informačních tabulí na Slánské hoře do majetku města Slaný

Životní prostředí a zemědělství

0362(2021)

27.

Poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje - Program 2021 na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Životní prostředí a zemědělství

0388(2021)

28.

Program 2021 - ZDRAVOTNICTVÍ pro poskytování investičních dotací z rozpočtu Středočeského kraje poskytovatelům akutní lůžkové péče na území Středočeského kraje a Rozpočtová úprava č. 199/07/2021

Zdravotnictví

0348(2021)

29.

Zvýšení základního kapitálu Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a. s., nemocnice Středočeského kraje vkladem nemovitostí v k.ú. Ml. Boleslav

Zdravotnictví

0377(2021)

30.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Brodce nad Jizerou

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0351(2021)

31.

Bezúplatné nabytí pozemku a stavby okružní křižovatky v k. ú. Chýně

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0353(2021)

32.

Budoucí bezúplatné nabytí silnice a pozemků v k. ú. Plazy a k. ú. Řepov

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0372(2021)

33.

Budoucí bezúplatné nabytí silnice a pozemků v k. ú. Mladá Boleslav

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0370(2021)

34.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Trhový Štěpánov

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0356(2021)

35.

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Sudovo Hlavno

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0360(2021)

36.

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Týnec nad Labem

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0361(2021)

37.

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Veselá u Mnichova Hradiště

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0363(2021)

38.

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Čerčany

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0364(2021)

39.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Bohdaneč u Zbraslavic

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0337(2021)

40.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou a Staré Benátky

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0330(2021)

41.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Brodce nad Jizerou

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0331(2021)

42.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Zápy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0329(2021)

43.

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Mšeno

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0366(2021)

44.

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Stará Lysá

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0352(2021)

45.

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Malý Újezd a k.ú. Jelenice u Mělníka

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0357(2021)

46.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Lítkovice u Kněžmostu

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0358(2021)

47.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Horní Slivno

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0350(2021)

48.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Mnichovo Hradiště a Veselá u Mnichova Hradiště

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0328(2021)

49.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Předměřice nad Jizerou

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0327(2021)

50.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bukovno

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0324(2021)

51.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dobrovice

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0325(2021)

52.

Směna pozemků v k.ú. Městečko u Křivoklátu

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0342(2021)

53.

Prodej pozemků v k.ú. Sadská

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0338(2021)

54.

Prodej pozemku v k.ú. Příbram

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0326(2021)

55.

Prodej nemovitostí v k.ú. Dolní Maxov - výsledek výběrového řízení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0345(2021)

56.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Neštětice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0378(2021)

57.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Vlašim

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0379(2021)

58.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Řitonice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0374(2021)

59.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Obecnice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0373(2021)

60.

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Rožďalovice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0336(2021)

61.

Bezúplatný převod stavby „Cyklostezka Psáry-Libeř-Libeň, Díl I“

Majetek - různé

0365(2021)

62.

Bezúplatný převod stavby „Cyklostezka Rakovník - Pavlíkov“

Majetek - různé

0368(2021)

63.

II/125 Kolín, most ev. č. 125-34 přes Labe

Majetek - různé

0340(2021)

64.

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, II. etapa“ – revokace

Majetek - různé

0341(2021)

65.

Využití předkupního práva k pozemku v k. ú. Rožďalovice

Majetek - různé

0380(2021)

66.

Stanovení postupu nakládání s nemovitými věcmi v k.ú. Šlapanice v Čechách

Majetek - různé

0369(2021)

67.

Poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci provozu velkokapacitního očkovacího místa

Bezpečnost

0371(2021)

68.

Žádost města Týnec nad Sázavou o prodloužení termínu realizace v rámci poskytnuté dotace ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

Bezpečnost

0394(2021)

69.

Volba předsedy Výboru pro zdravotnictví

Volební bod

0389(2021)

70.

Harmonogram jednání Zastupitelstva Středočeského kraje na 2. pololetí roku 2021

Různé

0343(2021)

71.

Volba přísedících Krajského soudu v Praze a žádost o vyjádření předsedy Krajského soudu v Praze ke kandidátovi na funkci přísedícího u tohoto soudu

Různé

0381(2021)

72.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od  15. 4. 2021 do 13. 5. 2021

Různé

0344(2021)

73.

Diskuze

 

 

74.

Závěr