Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Komunální volby 2022 Mariánské Lázně STAN chce v „Mariánkách“ posunout kvalitu života

STAN chce v „Mariánkách“ posunout kvalitu života

27. 12. 2021

V červnu letošního roku se v Mariánských Lázních konala ustavující schůze oblastní organizace (OO) STAN Mariánskolázeňsko. Oblastní organizace obecně jako základní organizační jednotka Hnutí STAN bude působit na území správního obvodu města Mariánské Lázně. Ustavujícími členy se stali Ing. Kamil Špindler, který byl zvolen předsedou organizace, dále Jiří Škroch, DiS. - zvolen za místopředsedu a Ing. Daniel Měrka. Všichni tři jsou registrovaní příznivci hnutí STAN. Hlavním aktuálním cílem OO Mariánskolázeňsko je koordinace aktivit souvisejících s blížícími se se volbami do obecních zastupitelstev v nadcházejícím roce 2022. 

Ing. Kamil Špindler, oblastní předseda OO STAN Mariánskolázeňsko

Ing. Kamil Špindler, oblastní předseda OO STAN Mariánskolázeňsko

Osobním motivem pro založení oblastního sdružení byly z mé strany právě již zmíněné nadcházející komunální volby v Mariánských Lázní. O komunální politiku se aktivně zajímám poslední dvě volební období, reflektuji stěžejní a palčivá témata našeho města a z pozice běžného občana, který v Mariánských Lázních žije již dlouhé roky, mi na dění a prosperitě města osobně záleží. V civilním zaměstnání působím na pozici ekonomického ředitele vodohospodářské společnosti CHEVAK Cheb, a.s., ve které je město Mariánské Lázně druhým největším obecním akcionářem. Z pozice stávajícího člena finančního výboru a v minulosti kontrolního výboru, a jako vystudovaný ekonom, vidím a dokážu vyhodnotit kondici města zejména přes své odborné znalosti. Město Mariánské Lázně, často skloňované jako součást lázeňského trojúhelníku, nově od července 2021 zapsáno na seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, leží v srdci krásné krajiny na úpatí Slavkovského lesa a přímo vybízí nejen zahraniční turisty k tomu strávit zde nezapomenutelné okamžiky. K udržení vysoké úrovně, šíře a kvality poskytovaných služeb, možnosti vyžití volného času, ale i v neposlední řadě třeba přívětivých podmínek pro dopravní obslužnost města, je zapotřebí kontinuální a časově i finančně náročný proaktivní přístup. Prosazení tohoto přístupu z řad běžného občana je ale velmi těžké, prakticky nemožné. Je potřeba se proto přímo zapojit do politického dění ve městě a říci si o důvěru občanů ve volbách.

Mariánské Lázně jsou specifickým místem pro život. Silnou, ale zároveň i slabou, stránkou města je úzká orientace a vazba na obor lázeňství a cestovního ruchu. Město nedisponuje větší lokalizací průmyslového odvětví, a proto je nutné i do budoucna koncentrovat energii, finanční prostředky a cílený rozvoj zejména do oblastí lázeňství a cestovního ruchu. Je potřeba vyvinout veškeré úsilí k zastavení kontinuálního poklesu obyvatel města. Příčin tohoto déletrvajícího negativního trendu může být vícero. Jedním z nich je již zmiňovaná koncentrace na specifický obor podnikání, a tím i absence adekvátních pracovních příležitostí. Mezi další pak zcela jistě patří fakt, že mladí lidé po studiích z města odcházejí nebo se do Mariánských Lázní zpět už nevrací. Pak je tu i odliv obyvatel do okolních obcí s možností a vidinou stavby vlastního bydlení. Tento trend lze jistě z dlouhodobého pohledu zmírnit, v lepším případě zvrátit.

Pro Mariánské Lázně je podle mě klíčové umožnit lidem přístup k adekvátní a dostupné zdravotní péči, případně se na ní alespoň částečně podílet. Rovněž cílená a nezbytná údržba silnic, parků a ostatního veřejného prostranství je pro město stěžejní, a to i právě s ohledem na koncentraci na cestovní ruch a lázeňství.

Všechny výše uvedené stěžejní body bude nutné brát v potaz při sestavování volebního programu pro blížící se komunální volby. Cílem hnutí STAN v Mariánských Lázních pak bude v případě volebního úspěchu své priority jasně specifikovat a nalézt na platformě vzájemné spolupráce koncensus s ostatními politickými uskupeními, které budou tvořit budoucí koalici na radnici. K tomu si klademe za cíl postavit kandidátní listinu zejména na lidech, kteří mají díky svým zkušenostem, odbornostem a zároveň svým „patriotismem“ k městu vlastní vnitřní motiv spolupodílet se na jeho řízení. Pevně věřím, že právě značka STAN je tou správnou alternativou pro všechny, kteří městu chtějí dát nový impuls a započít trend dlouhodobého kontinuálního pozitivního vnímání Mariánských Lázní jako místa pro kvalitní, bezpečný a perspektivní život. Uspět ve volbách můžeme na základě kvalitních a realisticky zpracovaných programových priorit a dobře připravené a zvládnuté předvolební kampaně, která musí být pro naše občany srozumitelná a uvěřitelná.

Ing. Kamil Špindler, oblastní předseda OO STAN Mariánskolázeňsko

Autor: Jiří Duchek, Kamil Špindler