Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Klubík štěstí denní stacionář zahájil provoz

Klubík štěstí denní stacionář zahájil provoz

4. 1. 2024

Ve středu 3. ledna 2024 zahájil v Aši v Nedbalově ulici provoz Klubík štěstí denní stacionář pro
hendikepované děti a dospělé ve věku od pěti do dvaceti šesti let. Tento stacionář založili společně
manželé Michlovi.

Jan Michlo při otevírání denního stacionáře

Jan Michlo při otevírání denního stacionáře

V Aši a blízkém okolí dodnes žádná podobná služba provozována nebyla. Nejbližší stacionáře najdeme například v Chebu, což je ale pro řadu rodičů s postiženými dětmi velký problém. Slavnostního otevření, které se konalo na začátku ledna, se sešla spousta osobností z regionu. Podpořit stacionář přijel například Robert Pisár, radní pro oblast sociálních věcí Karlovarského kraje, dále Pavel Matala, místostarosta města Aše nebo Pavel Bráborec, zakladatel Denního centra Mateřídouška. Přítomni byli také rodiče dětí, které stacionář hned o prvního dne navštěvují. Po slavnostním zahájení a přestřižení pásky následoval krátký kulturní program, ve kterém vystoupily děti ze Základní školy Studentská v Aši ze speciální třídy, dále speciální třída Mateřské školy Moravská v Aši a zazpíval dětský pěvecký sbor SAšáci.  

Klubík štěstí denní stacionář je určen pro děti a dospělé, kteří se neobejdou bez pomoci druhé osoby. Jsou to například děti s poruchou autistického spektra, s mentálním nebo kombinovaným postižením. Otevírací doba stacionáře je od sedmi hodin ráno do půl páté odpoledne, což je pro rodiče postižených dětí velmi výhodné. Mohou si odpočinout od každodenních starostí, vyřídit potřebné věci na úřadech nebo chodit plnohodnotně do práce. Stacionář nabízí též svozy dětí ze školy. „Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám věřili a podporovali nás při vzniku našeho stacionáře. Vyzvedl bych Pavla Bráborce, který nás metodicky vedl a bez jehož opory bychom se neobešli. Velké díky patří Robertu Pisárovi, který nám vždy dobře poradil. V neposlední řadě patří díky i městu Aš,“ řekl Jan Michlo, zakladatel stacionáře a oblastní předseda STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ Ašsko.