Hlavní stránka Regiony Jihomoravský kraj Starostové na kraji: Ve věci nádraží budeme hlasovat pro variantu "u řeky"

Starostové na kraji: Ve věci nádraží budeme hlasovat pro variantu "u řeky"

10. 1. 2018

Klub zastupitelů Starostů pro jižní Moravu bude na pondělním zastupitelstvu Jihomoravského kraje hlasovat pro variantu řeka. Důvody prozrazuje Martin Maleček.

Náměstek hejtmana za Starosty pro jižní Moravu Martin Maleček pozval osobním dopisem na prezentaci výsledků studie proveditelnosti všech 671 starostů Jihomoravského kraje.

Náměstek hejtmana za Starosty pro jižní Moravu Martin Maleček pozval osobním dopisem na prezentaci výsledků studie proveditelnosti všech 671 starostů Jihomoravského kraje.

Při zvažování jednotlivých variant vzali Starostové v úvahu ve studii proveditelnosti formulované celospolečenské cíle, které by měly být vybudováním nového nádraží naplněny a lépe vychází právě varianta A.

1) Je nepochybné, že je třeba vzít v úvahu časový horizont realizace (kde varianta B, tzv. pod Petrovem je realizovatelná o 6-10 let později).

2) možné budoucí napojení Brna na vysokorychlostní tratě (varianta B je v tomto ohledu podle závěrů studie proveditelnosti ekonomicky prakticky nerealizovatelná).

3) možnost financování ze zdrojů evropské unie (varianta B by vzhledem k její pozdější možné realizaci podle zástupců SŽDC na tyto peníze už nedosáhla).

4) možnost fungování současné železniční sítě při realizaci nového nádraží (zde by v případě varianty B muselo být po zhruba 6 let velké omezení především regionálních linek, které by končily na okrajových brněnských nádražích, jak se vyjádřil KORDIS JMK).

"Všechny tyto aspekty podle nás převážily nad časově lepší dostupností varianty B, která by podle SŽDC znamenala časovou úsporu zhruba 2-4 minut," říká náměstek hejtmana Martin Maleček.

K otázce formulace stanoviska kraje se mohla vyjádřit všechna města a obce v kraji, všech 671 starostek a strostů bylo osobními dopisy zváno na prezentaci výsledků studie proveditelnosti, která proběhla v půli prosince. Dorazilo ale pouze 14 zástupců obcí. Všechny obce byly vyzvány, aby se v případě zájmu k závěrům studie proveditelnosti a výběru jedné z variant vyjádřily, učinilo tak pouze 5 obcí.

"Myslím, že je to dostatečný signál, že se čeká vyjádření od krajského zastupitelstva. Podobně jako v Brně, kde daly v minulém roce více než tři čtvrtiny voličů opakovaně svojí neúčastí při referendu najevo, že k této věci se má na základě odborných podkladů vyjádřit zastupitelstvo města Brna. Potěšilo mě, když shodou náhod vyšel právě dnes obsáhlý rozhovor s ředitelem Kanceláře architekta města Michalem Sedláčkem, který se na základě analýzy studie proveditelnosti a dalších dostupných faktů vyjádřil jednoznačně pro nádraží „u řeky“ a zdůvodnil to stejnými věcnými argumenty, které mě napadly hned po absolvování prvních dvou prezentací studie proveditelnosti 29.11. a 6. 12. Mimo jiné podle názoru ředitele KAMu by bylo zpoždění varianty pod Petrovem oproti variantě u řeky dokonce 8-12 let, tedy daleko víc, než odhaduje studie proveditelnosti. Vzhledem k tomu, že KAM má pracovat na územním plánu města Brna,ve kterém varianta B v současné době není, tak předpokládám, že tento odborný odhad je naprosto relevantní. Věřím, že dojde k tomu, co KAM avizoval a během tohoto týdne budou zveřejněny výsledeky analýzy, kterou pro vedení města Brna KAM vypracoval," dodal Maleček.

Autor: Jakub Krainer