Hlavní stránka Regiony Hlavní město Praha Praha poskytne dotace na podporu sportu pro rok 2024 ve výši téměř půl miliardy korun

Praha poskytne dotace na podporu sportu pro rok 2024 ve výši téměř půl miliardy korun

16. 4. 2024

Rada hl. m. Prahy v pondělí schválila poskytnutí dotací v Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2024 v celkové výši 454 650 000 korun. Jedná se o poskytnutí účelových dotací na projekty nepřesahující 1 milion korun v celkové hodnotě 106 667 000 korun a těch, které přesahují 1 milion korun, za 347 983 000 korun. Ve druhém případě však musí poskytnutí dotací ještě potvrdit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

ilustrační foto: děti a sport

ilustrační foto: děti a sport

V rámci dotací do sportů byla dnes schválena velmi významná částka. Věřím, že právě tímto krokem se nám opět podařilo posílit sportovní komunitu a podpořit zdravý a aktivní životní styl. Do budoucích let je klíčové zpřehlednit systém podávání žádostí o sportovní granty a celý proces plně zdigitalizovat tak, aby byl uživatelsky co nejpřívětivější,“ říká Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času.

V rámci Programu podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2024 bylo možné žádat o podporu celkem v sedmi opatřeních. Konkrétně se jednalo o Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže, Investice do sportovního zařízení, Provoz sportovního zařízení, Sportovní akce, Pohybová gramotnost, Sportovní činnost handicapovaných a Stroje pro úpravu sportovních povrchů.

Komise posuzovala celkem 919 projektů, které se ucházely o podporu hlavního města, z nichž 650 bylo následně navrženo k poskytnutí dotace v celkové výši 454 650 000 korun. Naopak 87 projektů neuspělo z důvodu nenaplnění hodnotících kritérií programu a dalších 177 projektů nebylo doporučeno k podpoře kvůli tomu, že žádost nesplňovala formální náležitosti. Zbylých 5 projektů bylo staženo z dotačního řízení na základě zpětvzetí žádostí.

Pražští radní dnes schválili poskytnutí účelových dotací úspěšným žadatelům podle závěrů komise. Na projekty nepřesahující 1 milion korun tak poputuje celkem 106 667 000 korun a na záměry přesahující 1 milion korun bude vyčleněno 347 983 000 korun.

zdroj: Praha poskytne dotace na podporu sportu pro rok 2024 ve výši téměř půl miliardy korun (Portál hlavního města Prahy)

Autor: Klára Neumannová