Hlavní stránka Nové Strašecí Programové prohlášení

Programové prohlášení

 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ pro Nové Strašecí na období 2018-2021

 

Školství, Mládež, Rodina

 • Propojení školy s reálným životem – zlepšení finanční gramotnosti, další městské projekty, podpora protidrogové prevence
 • Nastavení možnosti alternativního vzdělávání
 • Zajištění čerpání dotačních titulů na rozvoj a rozšíření kapacity jeslí, školek, ZŠ, ZUŠ a družin
 • Podpora technického vybavení školských zařízení (např. interaktivní pomůcky)
 • Rozšíření struktury vedení školského zařízení
 • Vytvoření stejných podmínek v jednotlivých MŠ – zájmové kroužky, strava apod.
 • Podpora a rozvoj zájmových kroužků
 • Vytvoření nové, otevřenější finanční koncepce sportu - zlepšení komunikace a spolupráce školy s kluby

 

Život v Novém Strašecí

 • Součinnost s místní farou
 • Mezigenerační propojení školek a seniorů – společné tvoření, besídky
 • Variabilita a modernizace dětských hřišť a péče o stávající
 • Vytvoření nových cyklostezek a in-line dráhy
 • Zkvalitnění péče v místních zdravotních střediscích – modernizace polikliniky, výhodné nájmy pro soukromé praxe, rozšíření ordinačních hodin odborných lékařů
 • Podpora akademie volného času, vzdělávání všech věkových kategorií občanů NS počínaje podporou zájmových kroužků žáků až po studium seniorů
 • Zákaz hazardu ve městě

 

Podnikání

 • Podpora zázemí podnikatelů (rekonstrukce nájemních prostor, zvýhodněné nájmy městských prostor pro startovací období)
 • Zvýhodněná inzerce v měsíčníku pro místní podnikatele a živnostníky

 

Životní prostředí

 • Efektivnější rozmístění odpadkových košů a stojanů na psí exkrementy
 • Více akcí typu ukliďme Česko, jejich výraznější propagace, aktivní spolupráce se školami a školkami
 • Revitalizace a profesionální péče o městskou zeleň

 

Rozvoj města

 • Revize a novelizace obecně závazných vyhlášek
 • Opravy místních komunikací a chodníků
 • Častější údržba a čištění hlavních komunikací a přilehlé zeleně, koordinace údržby se Středočeským krajem
 • Vyřešení koncepce parkování v celém městě
 • Řešení technologie vytápění a energetické soběstačnosti městských budov

 

Hospodaření

 • Revize smluv, pojištění objektů
 • Zefektivnění činnosti Technických služeb NS při úklidu města a péči o veřejné komunikace a zeleň. Důslednější kontrola zadávání a realizace zakázek
 • Maximální zapojení do dotačních titulů – součinnost s externími dotačními poradci

 

Obecná informovanost

 • On-line diskuzní fórum pro občany města
 • Organizace schůzek s městskými představiteli
 • Dodržování kodexu zaměstnance na úřadech – vstřícný a odborný přístup vůči klientům

 

Kultura

 • Rozvoj a podpora nových kulturních akcí ve městě
 • Návaznost na tradiční sportovní a kulturní akce
 • Navázání spolupráce s okolními obcemi v rámci místní akční skupiny SVATOVÁCLAVSKO (MASKA)