Hlavní stránka Mladá Boleslav Aktuality Jaroslav Šebek - obchodní manažer, skautský vedoucí

Jaroslav Šebek - obchodní manažer, skautský vedoucí

7. 9. 2018

Billboard, který již nyní můžete vídat v našem městě.

Billboard, který již nyní můžete vídat v našem městě.

Jaroslav Šebek je třetím v pořadí na naší kandidátce. Má na starost naši programovou část na téma "Volný čas". Jarda je nejen obchodní manažer a člen komisí rady města, ale ti, kteří ho znají pod přezdívkou Bubla, vědí, že je i velmi aktivní vedoucí oddílu vodních skautů. Je také členem Starostů a nezávislých a jak sám říká: "Mnoho let pracuji s dětmi a mládeží a v této práci chci pokračovat. Prosadím vznik středoškolského klubu a rozšíření pohybových aktivit na školách."

Základní body z našeho programu v oblasti volný čas:
 Budeme investovat do potřebných věcí
 Pro předškoláky vybudujeme Studentský klub
 Vybudujeme horolezeckou stěnu
 Budeme prosazovat důslednější kontrolu městských společností a příspěvkových organizací
 Zajistíme rozvoj sportovišť a podpoříme mládežnický sport
 Podpoříme živou kulturu ve městě