Hlavní stránka Mladá Boleslav Program

Program

Stojí na šesti základních kamenech. Protože v Mladé Boleslavi žijeme spolu s vámi, víme až příliš dobře, co nás všechny v ulicích trápí nebo naopak těší. I tak se ale může stát, že něco důležitého přehlížíme. Napište nám, rádi s vámi téma probereme.

Bezpečnost

Zajistíme udržované a čisté ulice bez odpadků
Chceme více strážníků v ulicích
Vybudujeme psí útulek
Zasadíme se o bezpečné a opravené město
Budeme bojovat proti nelegálním ubytovnám i nepřizpůsobivým občanům

Děti

Obnovíme zaniklá hřiště pro více pohybu našich dětí
Chceme školy, do kterých budou chodit rádi děti i učitelé
Zajistíme dostatek startovacích bytů pro mladé rodiny
Budeme podporovat dětské a mládežnické organizace

Doprava

Zajistíme přehledný a spravedlivý systém parkování pro občany města
Zajistíme lepší systém řízení semaforů pro plynulou dopravu
Vybudujeme bezpečné přechody pro chodce
Podpoříme výstavbu nového hlavního vlakového nádraží
Budeme podporovat výstavbu dalších parkovacích domů
Vybudujeme záchytná parkoviště pro lidi žijící mimo Boleslav

Volný čas

Budeme investovat do potřebných věcí
Pro předškoláky vybudujeme Studentský klub
Vybudujeme horolezeckou stěnu
Budeme prosazovat důslednější kontrolu městských společností a příspěvkových organizací
Zajistíme rozvoj sportovišť a podpoříme mládežnický sport
Podpoříme živou kulturu ve městě

Důstojnost

Podpoříme výstavbu seniorského bydlení
Budeme zlepšovat a rozšiřovat službu Senior taxi
Zmodernizujeme a rozšíříme systém tísňového volání pro seniory a handicapované
Chceme krajinu pro lidi, zeleň a vodu do města

Cyhtré město

Podpoříme výstavbu veřejné wi-fi sítě
Budeme aktivně spolupracovat se Škoda auto a.s.
Zařídíme přehledné webové stránky města
Podpoříme drobné podnikatele
Podpoříme všechny příměstské části, vrátíme besedy s občany k vám
Nabídneme Boleslavskou klíčenku pro všechny žáky, studenty a obyvatele Mladé Boleslavi
Zavedeme „Sdílený rozklikávací rozpočet města“