Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Úspory na straně státu, zvýšení korporátní daně a daně z cigaret, alkoholu a hazardu. Představili jsme opatření, která sníží schodek státního rozpočtu o 156,5 miliard

Úspory na straně státu, zvýšení korporátní daně a daně z cigaret, alkoholu a hazardu. Představili jsme opatření, která sníží schodek státního rozpočtu o 156,5 miliard

11. 5. 2023

Koaliční vláda dnes představila konsolidační balíček opatření na výdajové i příjmové stránce, který řeší dlouhodobě neudržitelné zadlužování České republiky a povedou ke stabilizaci státního rozpočtu. Soubor představených úspor a nových příjmů sníží strukturální schodek státního rozpočtu o 147,5 miliard korun. Při započtení přínosu, který bude mít návrat spotřební daně z nafty na původní úroveň, činí snížení schodku 156,5 miliard. Vláda tak reaguje na neudržitelný vývoj veřejných financí po letech populistického vládnutí a prodělaných krizích. Balíček zahrnuje v souladu s návrhy hnutí STAN například zjednodušení daňového systému zrušením či omezením daňových výjimek a daňově odečitatelných položek, škrty některých národních dotací, úspory na provozu a objemu platů na všech resortech, zvýšení daně z příjmu právnických osob, zvýšení daně z tzv. neřestí nebo snížení platů ústavních činitelů. V případě DPH se nám podařilo vyjednat, že citlivé komodity, jako jsou potraviny, léky, teplo, vodné nebo stočné, budou ve snížené sazbě.

Úspory na straně státu, zvýšení korporátní daně a daně z cigaret, alkoholu a hazardu. Představili jsme opatření, která sníží schodek státního rozpočtu o 156,5 miliard

Úspory na straně státu, zvýšení korporátní daně a daně z cigaret, alkoholu a hazardu. Představili jsme opatření, která sníží schodek státního rozpočtu o 156,5 miliard

„Náš stát si roky žil nad poměry. Jako vláda jsme si proto předsevzali vyřešit dlouhodobě neudržitelné zadlužování naší země a dnes tak činíme. Připravili jsme soubor stabilizačních opatření na výdajové i příjmové straně státního rozpočtu. Přestože tato opatření pocítí každý z nás, jsme přesvědčeni, že jde o krok naprosto nezbytný. Jeho smyslem je udržet takovou míru sociálního státu, jakou jsme měli dosud, a zachovat bezplatné zdravotnictví a školství, schopnost státu budovat kvalitní infrastrukturu i schopnost pomoci díky spolehlivému sociálnímu systému těm, kdo to skutečně potřebují,” říká k vládnímu balíčku 1. vicepremiér a předseda hnutí STAN Vít Rakušan a dodává: „Konsolidační balíček je ve svém výsledku samozřejmě kompromisem, bylo potřeba hledat průnik často velmi odlišných východisek a představ pěti vládních stran. Jsme rádi, že se do něj podařilo promítnout zásadní návrhy, s nimiž jsme jako STAN do jednotlivých jednání vstupovali.” 

Základem konsolidačního balíčku jsou úspory na straně státu. Všechny resorty budou muset ušetřit 2 % na objemech platů a 5 % na provozu. „Od začátku jsme považovali za samozřejmé šetřit v první řadě u sebe, na svých resortech. Jen za minulý rok se podařilo ušetřit na provozních nákladech nemalé částky nejen na resortu vnitra, ale například i na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Dojde také ke snížení fondu kulturních a sociálních potřeb ze 2 na 1 procento a k některým dalším opatřením. Úspory na straně státu mají přinést celkově do rozpočtu téměř 23,8 miliard korun,” vysvětlil jednu z nejdůležitějších položek balíčku ministr Rakušan. 

„Přes 54,4 miliard pak státní rozpočet získá zrušením některých národních dotací, především pak těch, které neplní původní smysl dotací, tedy dorovnávat znevýhodnění. Zrušení se tak bude týkat zejména dotací pro velké firmy. Velmi razantně přistoupil k redukci takových dotací například náš ministr Síkela na Ministerstvo průmyslu a obchodu, díky čemuž jsme nemuseli škrtat tolik dotací například na resortu školství. Lepší koordinace dotační politiky navíc přispěje k realizaci investic a tím i k dalším příjmům veřejných rozpočtů,” řekl 1. místopředseda hnutí Lukáš Vlček.

Nově budou platit i změny v daňovém systému. „Dle našich návrhů dojde ke zrušení či omezení daňových výjimek a daňově odečitatelných položek, jako jsou například uznatelnost členských příspěvků odborovým organizacím, daňová výjimka pro nepeněžité benefity zaměstnancům a stravenky, pro alkoholické nápoje jako firemní dárky, zrušení slevy na studenta či “školkovného” nebo omezení slevy na nepracující manželku či manžela jen na případy, kdy pečují o dítě do 3 let. Dojde také k omezení daňového zvýhodnění při nákupu firemního vozidla. Nákup luxusních aut „na firmu“ byl terčem oprávněné kritiky,” popsal změny ekonomický expert STAN a předseda Rozpočtového výboru Josef Bernard. „Nové zdroje příjmů státního rozpočtu jsme také našli ve zvýšení „daní z neřesti“, tedy spotřebních daní na líh a tabákové výrobky a také na všechny náhražky cigaret. Zvýší se i výnos daní z hazardu. Jakékoliv jejich snižování jsme od začátku zásadně odmítali. Celkový přínos daní z neřestí představuje částku 12,4 miliardy.” 

Daně z příjmu právnických osob se zvýší podle návrhu hnutí STAN o dva procentní body – z 19 na 21 procent. To přinese státnímu rozpočtu odhadem přes 22 miliard korun ročně. K mírnému zvýšení progrese dojde nakonec i v případě daně z příjmu fyzických osob: zvýšená sazba 23 procent se uplatní již na příjmy přesahující trojnásobek průměrné mzdy (dosud to byl čtyřnásobek). Toto opatření se tak dotkne lidí s příjmy přesahujícími 120 tisíc korun měsíčně. 

„Prosadili jsme také mírné zvýšení odvodů pro OSVČ tak, aby se snížil rozdíl v odvodech mezi OSVČ a zaměstnanci, který byl jednak dlouhodobě odborníky kritizován, ale také  vedl k tomu, že OSVČ dosáhli pouze na minimální důchody. OSVČ ale nadále zůstávají oproti zaměstnancům v otázce odvodů výrazně zvýhodněni, což považujeme za principiálně správné, ale toto zvýhodnění nebude tak výrazné jako dosud,” dodal Bernard.  

„V případě DPH se nám podařilo vyjednat, aby citlivé komodity, jako jsou potraviny, léky, teplo, vodné nebo stočné, ale také např. stavební práce v oblasti bydlení, byly ve snížené sazbě DPH. Jedinou výjimkou budou knihy, které budou i nadále daněny nulovou sazbou,” uzavřel Vlček.

Součástí konsolidačního balíčku je i snížení platů ústavních činitelů a zpomalení jejich růstu, jak bylo dopředu deklarováno. Tomuto řešení dává hnutí STAN přednost před nesystémovým a pouze dočasným zmrazením platů politiků, k němuž docházelo v posledních letech. 

Autor: Sára Beránková, tisková mluvčí STAN