Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Lobbingu dáváme pravidla, týkat se bude i asistentů zákonodárců. Pokračujeme také v důležitých změnách v sociální oblasti a ochraně půdy

Lobbingu dáváme pravidla, týkat se bude i asistentů zákonodárců. Pokračujeme také v důležitých změnách v sociální oblasti a ochraně půdy

9. 4. 2024

Poslanecká sněmovna v tomto týdnu projedná návrh zákona o regulaci lobbování, který přináší důležitý krok směrem k transparentnějšímu a důvěryhodnějšímu politickému prostředí. Předloha napomůže eliminovat potenciální korupci či střety zájmů spojené s lobbistickými aktivitami. V rámci sociální oblasti poslanci projednají navýšení příspěvku na péči nebo na výkon pěstounské péče. V prvním čtení poslanci otevřou zákon o sociálním podniku, který lépe umožní zaměstnávávat zranitelné skupiny obyvatel. Zodpovědnější nakládání se zemědělskou půdou přinese novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, ke které budou koaliční poslanci předkládat komplexní pozměňovací návrh.

Lobbingu dáváme pravidla, týkat se bude i asistentů zákonodárců. Pokračujeme také v důležitých změnách v sociální oblasti a ochraně půdy

Lobbingu dáváme pravidla, týkat se bude i asistentů zákonodárců. Pokračujeme také v důležitých změnách v sociální oblasti a ochraně půdy

„Nastavení pravidel pro lobbing jsou důležitým krokem směrem k transparentnějšímu prostředí v politice a zbavuje nás dědictví devadesátek. Je nezbytné, abychom zajistili, že rozhodování veřejných institucí není ovlivňováno nějakými skrytými zájmy konkrétních jednotlivců či zájmových skupin. Veřejnost má právo znát informace o lobbistických aktivitách, které například předchází tvorbě zákonů. Tento zákon není jen o zavedení pravidel pro lobbisty, ale především o ochraně veřejného zájmu a posílení důvěry v náš politický systém,” uvedl Martin Dvořák a vyzdvihl práci Starostů, kteří do zákona prosadili například to, aby se pravidla týkala i asistentů poslanců nebo senátorů. 

Ministr Dvořák zároveň oznámil, že v kalendáři může přibýt jeden významný den, který připadne na 1. května: „Bude se jednat o Den přistoupení České republiky k Evropské unii. V letošním roce oslavíme 20 let v EU a myslím si, že se jedná o hezký a symbolický dárek, který si k letošnímu výroční nadělíme. Věřím, že změnu poslanci podpoří."

Poslanci současně projednají zvýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče nebo navýšení příspěvku na péči. Přednost nově získá využití takových sociálních služeb, které podporují setrvání osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí. Mimo to se budou zabývat také zákonem o sociálním podnikání, který pomůže k lepšímu zaměstnávání zranitelných skupin obyvatel. „Česko se konečně dočká legislativního ukotvení sociálního podnikání. Jedná se o důležitou část sociální ekonomiky. O vznik tohoto zákona se pokoušela nejedna předchozí vláda a až dnes se ho podařilo dostat do Sněmovny,” řekla poslankyně Starostů a místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Pavla Pivoňka Vaňková a dodala: „Zákon může pomoci zaměstnavatelům zdravotně a sociálně znevýhodněných zaměstnanců k zajištění lepšího pracovního prostředí a podmínek. Stát navíc získá prostřednictvím sociálních podniků možnost aplikovat dlouholeté know-how zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním.” 

Druhým čtením pokračuje novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která posílí ochranu zemědělské půdy a jejích mimoprodukčních funkcí v souladu se současnými environmentálními výzvami. „Na Česko připadá nejvíce průmyslových ploch na obyvatele ve střední a východní Evropě. Z dostupných analýz vyplývá, že tuzemské průmyslové a logistické plochy patří v porovnání s dalšími zeměmi EU mezi ty nejméně vytížené. I z tohoto důvodu nám připadá nesystémové dále podporovat výstavbu velkých hal se sklady. Naším úkolem je zajistit náležitou ochranu zemědělským půdám nejvyšších tříd a zanechat je budoucím generacím v dobrém stavu,” upřesnil poslanec Starostů a místopředseda zemědělského výboru Tomáš Dubský.

K novele bude v rámci druhého čtení předložen komplexní koaliční pozměňovací návrh, který se snaží vypořádat připomínky zástupců Hospodářské komory. „Tou nejzásadnější připomínkou  je  prodloužení doby, kdy bude možné pozemky ze ZPF vyjmout až na dobu 10 let. Naopak kvitujeme, že v novele nadále zůstává i ochrana zemědělských ploch do jednoho hektaru,” doplnil Dubský.

Autor: Sára Beránková