Hlavní stránka Info a média Tiskové zprávy Financování hnutí STAN je transparentní a v souladu se zákony ČR

Financování hnutí STAN je transparentní a v souladu se zákony ČR

13. 1. 2022

Financování hnutí STAN je transparentní a v souladu se zákony. STAN přijímá dary výhradně od právnických osob se sídlem v ČR a od českých občanů, a to na transparentní účet, jak to vyžaduje zákon o financování politických stran a hnutí.

Financování hnutí STAN je transparentní a v souladu se zákony ČR

Financování hnutí STAN je transparentní a v souladu se zákony ČR

Všechny naše dary splňují kromě požadavků platné legislativy a také přísná interní pravidla hnutí, která zakazují přijímat dary od firem podnikajících v neetických oblastech. Všechny dary od právnických osob pocházejí od firem, které skutečně podnikají v ČR, zaměstnávají tu lidi a odvádějí zde daně. Tedy od žádných prázdných schránek.

Pokud jde o dnešní informaci serveru Seznam Zprávy o tom, že jsme přijali dar od firmy, jejíž spolumajitel či statutární zástupce je údajně trestně stíhaný je pro nás zcela nová.

Hnutí STAN – ani nikdo jiný – nemá možnost se o trestním stíhání kohokoliv legálně dozvědět. „Samotná informace o trestním stíhání navíc nevypovídá nic o vině či nevině takového člověka. Trestní stíhání je proces, v němž se teprve zjišťuje, zda se dotyčný něčeho nedopustil. Existuje celá řada případů, kdy bylo stíhání zastaveno a dotyčný zproštěn,“ říká poslanec za hnutí STAN JUDr. Vladimír Balaš. 

I přes tyto výše uvedené skutečnosti jsme jako hnutí připraveni prověřit veškeré informace, které se týkají daru od dotyčné osoby a jsou z veřejných zdrojů dostupné, a bude adekvátně reagovat. „V případě, že bychom se dozvěděli, že takový dárce byl odsouzen, a měli bychom podezření, že peníze, které nám věnoval, pocházejí z trestné činnosti, samozřejmě bychom takový dar vrátili,“ říká Vít Rakušan, předseda hnutí STAN. 

Autor: Sára Beránková, tisková mluvčí STAN