Hlavní stránka Info a média Komentáře Sněm Starostů a nezávislých podpořil novou variantu RUD

Sněm Starostů a nezávislých podpořil novou variantu RUD

18. 5. 2012

Celostátní sněm hnutí Starostové a nezávislí (STAN), který se dnes koná v Průhonicích, se seznámil s hrubými rysy kompromisního návrhu novely rozpočtového určení daní (RUD) ministerstva financí. Ten zachovává požadavek STAN, aby i nejmenší obec ČR dostávala ze sdílených daní minimálně 9000 korun na jednoho obyvatele, čtyřem největším městům však z rozpočtů ubírá méně, než původní ministerský návrh. Ministr tento návrh předloží ve středu vládě, pokud ho parlament podle předpokladu schválí, začne platit od ledna 2013.

 

Sněm se usnesl, že podporuje přijetí návrhu změny rozpočtového určení daní podle kompromisního návrhu dojednaného ve vládní koalici a představeného dnes ministrem Miroslavem Kalouskem a pokládá přijetí takového návrhu za splnění jednoho ze základních politických cílů hnutí STAN.
 
Čerpání fondů EU: Starostové navrhují jediná operační program
 
Sněm se také zabýval problematikou čerpání fondů EU v programovém období 2014 a oblastí územního rozvoje a schválil následující zásady:
 
a)    zachovat a posílit strukturu implementační metody LEADER prostřednictvím místních akčních skupin (MAS), a to tak, aby bylo MAS umožněno čerpání finančních prostředků ze sektorových operačních programů, 
 
b)    v oblasti kohezní politiky v rámci národní rozvojové priority „Integrovaný rozvoj území“ zřídit pouze jeden celostátní operační program s regionální implementační strukturou a zavést systém alokace prostředků dle počtu obyvatel na úrovni jednotlivých obcí a měst k realizaci integrovaných plánů rozvoje území.
 
 
Další informace: 
Lukáš Novák – tiskový mluvčí hnutí 
lukas.novak@stanez.cz 
+420 724 255 725

Autor: Tisková zpráva