Hlavní stránka Volby Kandidáti do Senátu 2014 Linhart Zbyněk

Linhart Zbyněk

Zbyněk Linhart (*1968)

Ústecký kraj

e-mail: zbyneklinhart@seznam.cz

web: http://zbyneklinhart.cz/

/linhart.krasnalipa/

/zbynlinhart


Proč kandiduji?

Strukturálně postižené regiony

Od roku 2015 o Ústeckém kraji a regionu Severozápad sbírám a analyzuji komplexní data, která vykreslují desítky let trvající úpadek regionu, který přerostl v negativní sociopatologické jevy a rostoucí zaostávání za zbytkem republiky. Na základě těchto dat usiluji o realizaci konkrétních opatření pro zlepšení situace strukturálně postižených regionů. Prosazuji významnou podporu těchto regionů i při vyjednávání o Víceletém finančním rámci EU pro roky 2021-2027.

Zdravotnictví

Jedním přetrvávajících problémů je zachování zdravotní péče v příhraničních regionech, konkrétně pak ve známém případu rumburské nemocnice. Zde usiluji o zlepšení dostupnosti a kvality zdravotnictví na Děčínsku.

Ochrana přírody

V posledních letech se věnuji zejména prosazení účinných opatření na zmírnění dopadů sucha, kůrovcové kalamity, zlepšení odpadového hospodářství a životního prostředí v obcích na území národního parku České Švýcarsko.

 

Cestovní ruch

Přírodní cíle v Českém Švýcarsku byly v roce 2919 nejnavštěvovanějšími v celé České republice a České Švýcarsko nejatraktivnější destinací Ústeckého kraje. Prosazuji udržitelný rozvoj cestovního ruchu Děčínska, a to i z pozice předsedy správní rady Českého Švýcarska, o.p.s.


Funkce

Zkušenosti

Ing. Zbyněk Linhart se narodil roku 1968. Roku 1994 úspěšně ukončil magisterský obor na Fakultě strojního inženýrství na Technické univerzitě v Liberci. Poté nastoupil na postgraduální doktorandské studium ekonomie na ČVUT v Praze, ale studium přerušil. Absolvoval řadu kurzů a seminářů se zaměřením na veřejnou správu. Na konci devadesátých let byl členem Rady Euroregionu Nisa, v letech 1999-2000 členem Krajské koordinační skupiny Ústeckého kraje, která předcházela vzniku krajského zastupitelstva. V roce 2001 spoluzaložil České Švýcarsko, o.p.s., Krásná Lípa a v letech 1995-1999 se významně angažoval při založení Národního parku České Švýcarsko. Zbyněk Linhart má také bohaté zkušenosti z městské samosprávy, od roku 1994 do roku 2002 působil jako místostarosta města Krásná Lípa a od roku 2002 byl jejím starostou.

V čele města Krásná Lípa dosáhl několika úspěchů. Na starosti měl mimo jiné ekonomiku a investice, které dosáhly za posledních devatenáct let více než 800 mil. Kč ve zhruba stovce nejrůznějších projektů. Město získalo i několik státních ocenění jako je například Dopravní stavba roku 2010, Stavba roku ČR 2013 nebo Cesty městy 2008. Důležitá je pro něj také práce v rámci regionu Českého Švýcarska. Sám aktivně působí v oblasti ochrany přírody a rád se v přírodě pohybuje.

Zdeněk Linhart je svobodný, bezdětný a ve volném čase se rád věnuje rekreačním sportům, jako je lyžování, tenis nebo florbal, a mezi jeho koníčky patří také cestování a turistika.