Hlavní stránka Volby Kandidáti do Senátu 2014 Balaš Vladimír

Balaš Vladimír

Vladimír Balaš (*1959)

Hlavní město Praha

e-mail: balas@vlabal.cz


Poslanecká kancelář:

Malostranské nám. 266/5, 118 00 Praha 1

hodiny pro veřejnost po domluvě (krausovap@psp.cz - asistentka Pavlína Krausová) 
 


Funkce

Zaměstnání

  • Právník
  • vysokoškolský pedagog

Zkušenosti

Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. se narodil v roce 1959 v Prostějově a v roce 1978 vystudoval  Gymnázium Litoměřická v Praze. Po maturitě na gymnáziu nastoupil ke studiu práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde v pozdějších letech získal akademický titul doktora práv, docent. Vědeckou hodnost kandidáta věd získal na Československé akademii věd. Během svých studií a praxe absolvoval řadu mezinárodních vzdělávacích kurzů a byl držitelem prestižních stipendií na zahraničních univerzitách v Moskvě a Michiganu.

Vladimír Balaš působil během své odborné praxe v rámci mnoha významných vědeckých institucích, kde zastával řídící funkce. Lze například jmenovat jeho působení na pozici ředitele Ústavu státu a práva AV ČR, člena Vědecké rady Ministerstva zahraničních věcí nebo jako předsedy České společnosti pro mezinárodní právo. Již více než 12 let je členem Stálého rozhodčího soudu v Haagu a rozhodcem na seznamu Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů ve Washingtonu (ICSID). Českou republiku zastupoval v ústavněprávním výboru FAO a na jednáních UNCITRAL.

Během celé své kariéry se věnuje pedagogické činnosti na českých univerzitách (Univerzita Karlova, Západočeská Univerzita v Plzni, Jihočeská Univerzita). Absolvoval řadu zahraničních studijních pobytů spojených s přednáškami na renomovaných zahraničních univerzitách a v akademických institucích (Padova, Oxford, Den Haag, Ann Arbor, Paris, Manchester aj.) a je spoluautorem několika významných publikací týkajících se mezinárodního práva - například Kursu mezinárodního ekonomického práva nebo Srovnávacího ústavního práva. V letech 1994-1998 byl zastupitelem města Plzeň.

Od roku 2021 je poslancem, od června 2022 do května 2023 byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.