Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Zastupitelé STAN Zlín: JSME PRO rekonstrukci „zimáku“, ale naše podpora má podmínky

Zastupitelé STAN Zlín: JSME PRO rekonstrukci „zimáku“, ale naše podpora má podmínky

11. 2. 2021

Víme, že současný stav Zimního stadionu Luďka Čajky ve Zlíně je nevyhovující a v mnoha ohledech havarijní. Chceme, aby podmínky především pro mládežnický sport byly na úrovni krajského města. Již několikrát jsme proto hlasovali pro kroky vedoucí k rekonstrukci. Se značnou opatrností ale sledujeme, jak rostou předpokládané náklady. Klíčové je proto získání externích zdrojů – především dotace z Národní sportovní agentury. Z veřejně dostupných informací je možné získání dotace až ve výši 300 milionů Kč, jejíž vypsání se očekává Národní sportovní agenturou v měsíci březnu. Nechceme, aby město přišlo o možnost požádat o tuto dotaci mezi prvními a snížit tak šance na přidělení této dotace, stejně jako dotace od Zlínského kraje.

Zastupitelský klub STAN Zlín

Zastupitelský klub STAN Zlín

Proto jsme připraveni v této chvíli i v nynější nejisté době podpořit vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města ve výši 559 milionů Kč na financování rekonstrukce. Ovšem pouze pod podmínkou, že tato částka již v budoucna neporoste a nejlépe bude nižší. UMOŽŇUJEME tímto připravit co nejlepší podmínky pro připravovanou žádost města o dotaci u Národní sportovní agentury, pokud ji vypíše tak, jak je avizováno. 

Díky dobrému hospodaření města si tuto vysokou investici (což bylo prezentováno i zastupitelům na zasedání zastupitelstva města 11. února), můžeme dovolit i přes možný výpadek v příjmech. Za žádnou cenu to ale nesmí být na úkor plánovaných dopravních a strategických investic, které jsou pro budoucí rozvoj města nezbytné. Součástí navrženého usnesení je klauzule, že pokud nezíská město dotace z externích zdrojů, celý projekt se nebude realizovat. Stejně tak je tam i klauzule o tom, že si zastupitelstvo vyhrazuje právo (a tím i povinnost) ještě jednou hlasováním rozhodnout o tom, zdali vzhledem ke všem podmínkám (aktuální cena rekonstrukce po vysoutěžení, ekonomická situace města, výše dotace a další související informace) bude tuto rekonstrukci realizovat město podle původního časového harmonogramu.  

Tímto usnesením tedy NESCHVALUJEME vlastní rekonstrukci, ale jen další krok k tomu, aby se případně mohla realizovat.

Chceme víc. Chceme dopředu deklarovat, že finanční podpora ze strany města má své meze. A jako STAN – Zlín tak činíme dopředu, ještě před jednáním Zastupitelstva, aby debata byla co nejkonstruktivnější a nejtransparentnější. Zásadní je pro nás totiž rovněž skutečnost, aby tento záměr, a především pak konečné rozhodnutí o vlastní rekonstrukci, mělo podporu napříč politickým spektrem.


Zastupitelský klub STAN – Zlín

Ve Zlíně 11. února 2021

Autor: Aleš Durďák