Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Sychrovskou základku čeká milionová rekonstrukce kuchyně

Sychrovskou základku čeká milionová rekonstrukce kuchyně

21. 1. 2022

Jednou z nejnákladnějších investičních akcí roku 2022 bude na Vsetíně rekonstrukce pavilonu kuchyně a jídelny v základní škole na Sychrově. V rozpočtu města je na ni alokováno 40 milionů korun. V současné době probíhají projektové práce, realizace těch stavebních by měla začít v úvodu července a skončit na podzim letošního roku. Kuchyně připravující denně kolem pěti set obědů pro žáky, pedagogy a další strávníky, a také jídelna by však měly být po rekonstrukci opět v provozu už od počátku nového školního roku.

Ing. Tomáš Pifka, místostarosta Vsetína

Ing. Tomáš Pifka, místostarosta Vsetína

V uplynulých letech vsetínská radnice za desítky milionů korun zrealizovala rekonstrukce stravovacích provozů řady základních i mateřských škol, jejichž je zřizovatelem. Zatím posledními školami, které se dočkaly nových kuchyní a jídelen, byly v roce 2016 MŠ Benátky, o dva roky později MŠ Na Kopečku a v roce 2019 ZŠ Ohrada.

Výhledově čekají rekonstrukce kuchyní ještě mateřinky Rokytnice, Jasenka a Sychrov. Ze základních škol pak ZŠ Rokytnice a již zmíněná ZŠ Sychrov, která přijde na řadu už letos. „Rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Sychrov jsme plánovali již před dvěma lety, neboť jsme si byli vědomi toho, že stravovací provoz pocházející z počátku 80. let uplynulého století již nevyhovuje současným požadavkům. Úsporná opatření spojená s pandemií nemoci Covid-19 však nakonec vedla k odložení celé akce,“ uvedl místostarosta pro školství Tomáš Pifka a dodal: „Vloni na podzim ale proběhla na Sychrově kontrola krajské hygienické stanice, která zjistila nedostatky týkající se stavu kuchyňské technologie, neudržovatelnost zastaralých spotřebičů a vybavení z hygienického hlediska, tedy nemožnost řádné desinfekce, i nevyhovující celkový stav stavebních konstrukcí. Vzhledem k hrozícímu uzavření provozu jsme přistoupili k provedení dílčích úprav umožňujících alespoň dočasný provoz a zároveň začali ihned pracovat na přípravách celkové rekonstrukce.“

V současné době tedy probíhá projekční příprava, následovat bude veřejná zakázka na zhotovitele, přičemž zahájení samotné stavby je plánováno na počátek letních prázdnin. Kuchyně a jídelna by měly být otevřeny od počátku září, avšak další práce neomezující jejich provoz budou probíhat i v průběhu podzimu. „Rozsah všech nezbytně nutných prací, které jsou naplánovány, řadí rekonstrukci pavilonu jídelny a kuchyně sychrovské školy mezi finančně nenáročnější investiční akce roku 2022,“ uvedl místostarosta s tím, že v rozpočtu města je na ni alokováno 40 milionů korun.

Rekonstrukce si vyžádá změnu dispozičního řešení dvou nadzemních podlaží pavilonu kuchyně, instalaci nové vzduchotechniky, provedení vnitřních rozvodů vody kanalizace, elektřiny a plynu, kompletní obnovu povrchů – podlah, obkladů, nátěrů a maleb, a dodávku moderního technologického vybavení kuchyně. Dojde také k zateplení ploché střechy, která je taktéž v havarijním stavu a do objektu přes ni zatéká, vyměněny budou dveře a okna, opravena fasáda či provedena rekonstrukce nákladního výtahu a instalace nového lapáku tuků.

Autor článku: Jiří Žůrek

Autor: Aleš Durďák