Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Psal vůbec soudní znalec posudek k havárii na Bečvě?

Psal vůbec soudní znalec posudek k havárii na Bečvě?

20. 7. 2023

Nebo jej alespoň četl? U probíhajícího soudního procesu u Okresního soudu ve Vsetíně tomu mnohé nenasvědčuje. Líčení v tomto týdnu je věnováno výslechu svědka Klicpery, tedy soudního znalce, jenž měl vypracovat znalecký posudek k havárii na Bečvě. Jeho výpověď ale zdaleka není přesvědčivá a vzbuzuje mnoho pochybností.

Petr Gazdík, poslanec za STAN ze Zlínského kraje

Petr Gazdík, poslanec za STAN ze Zlínského kraje

Znalec Klicpera u soudu vystupuje dosti arogantně vůči těm, kteří se doposud podíleli na snahách o nalezení skutečného viníka otravy na řece Bečvě dne 20. 9. 2020. Schazuje například schopnosti profesorů, kteří vypracovali oponentní posudek k jeho znaleckému posudku nebo učinili odborný pokus na řece Bečvě, jímž dokázali, že mísící zóna je daleko blíže výusti figurující v trestním řízení, než tvrdí znalec a vyšetřovatelé.

V přestávce si znalec postěžoval také na politiky, kteří se do toho montovali a dokonce prý v rámci sněmovní komise navrhli jeho potrestání, což by dle něj vůbec nemělo být možné. Objektivně ale není možné spíše to, že soudní znalec veřejně prezentoval závěry ze svého posudku ještě před tím, než jej odevzdal policii, a právě proto mu byla uložena pokuta od Ministerstva spravedlnosti.

Na celé osobě či odbornosti soudního znalce je však nejžalostnější to, že se ztrácí v informacích obsažených v jím vypracovaném znaleckém posudku. Není si jist údaji, které jsou v tomto dokumentu uvedené a stává se dokonce i to, že uvádí rozporuplné informace z hlediska obsahu jeho posudku. Vybízí to tedy k zamyšlení, zda posudek psal on nebo zda jej dokonce vůbec četl?!

Jeho odpovědi na dotazy soudkyně jsou pokaždé vyhýbavé, zdlouhavě se točí kolem všech možných chemických či hydrologických teorií, ale na přímý dotaz přímou odpověď nenachází. Nemá ani žádný jednoznačný důkaz, že havárii způsobila skutečně obžalovaná firma Energoaqua a. s., která je od místa úhynu ryb vzdálena 20 km. Pouze tvrdí, že na základě mnohých nesrovnalostí v provozu splečnosti mohlo k havárii dojít.

Naopak k provozní údálosti (havárii kaustifikace) v chemičce Deza a. s. v den otravy Bečvy se vyjadřuje slovy, že nebylo možné, aby otravu způsobil tento podnik, přestože na místě její výusti byl až po týdnu od havárie a nijak důsledně podnik neprověřoval, stejně jako zbylí inspektoři a vyšetřovatelé.

Líčení u Okresního soudu ve Vsetíně trvá od začátku tohoto roku a dle rozpisu má probíhat až do jeho konce. Jsem zvědav, kolik bizarností či nesrovnalostí se ještě dozvíme z výpovědí svědků hájících oficiální verzi vyšetřování. Jsem stále přesvědčen, že je nezbytné navázat na práci původní Sněmovní vyšetřovací komise k Havárii na Bečvě komisí novou. Jen je k tomu zapotřebí přimět i zbylé koaliční partnery.

Autor: Marek Smetana