Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Petr Gazdík: Verdiktu soudu v kauze Bečva nerozumím. Sněmovní komisi je nutné znovu zřídit.

Petr Gazdík: Verdiktu soudu v kauze Bečva nerozumím. Sněmovní komisi je nutné znovu zřídit.

26. 10. 2023

V pondělí 23. října 2023 vynesl vsetínský okresní soud rozsudek, nad kterým zůstává zdravý rozum stát. Pocit naděje zprvu soudkyně Gerlová navodila, když oznámila, že ředitele rožnovské Energoaquy zprošťuje obžaloby. Další věty jejího verdiktu však mnohé posluchače v síni či následně čtenáře tisku značně zaskočily. Energoaqua prý způsobila otravu Bečvy, ale nejde o trestný čin, neboť pro to nejsou důkazy.

Řeka Bečva z mostu pro pěší ve Lhotce nad Bečvou.

Řeka Bečva z mostu pro pěší ve Lhotce nad Bečvou.

Dalo se očekávat cokoliv, ale s něčím takovým opravdu nikdo soudný nepočítal. A to už jen kvůli tomu, jak soudkyně ve věci rozhodla loni v květnu, kdy doslova strhala obžalobu a vrátila ji státnímu zástupci k došetření. Tehdy vytýkala žalobci, policii i znalci, že nemají dostatek důkazů, natož přímých, aby mohli obvinit společnost Energoaqua. Doslova tehdy stálo v usnesení: „Nejsou v potřebném rozsahu objasněny základní skutkové okolnosti, bez kterých není možné ve věci rozhodnout“.

V mnoha ohledech tehdy soudkyně došla k podobným závěrům jako sněmovní vyšetřovací komise k havárii na Bečvě v roce 2021. Například ohledně podezření, že zadání znaleckého posudku hned pátého dne havárie s cílem prokázat, že jedy měly uniknout výlučně z firmy Energoaqua, bylo návodné, a to očividně. Dále že nebyly odebrány vzorky od všech výpustí, které mohly otravu potenciálně způsobit. Nebo že mnoho z výpustí vyšetřovatelé havárie nekontrolovali jen kvůli tomu, že v době šetření z nich nic neteklo - jak ale mohli vědět, že tomu nebylo jinak v době otravy?

Navíc tehdy soudkyně vytkla policejnímu orgánu, že v mnoha případech do spisu uvedli nepodložené závěry, ke kterým ani nemají odbornost. A konečně jí vadilo také to, že orgány přípravného řízení nezajistily důkazy konkrétních protiprávních jednání souvisejících s havárií a namísto toho se soustředily na jiná jednání dlouhodobého charakteru. I na základě mnoha dalších důvodů soudkyně v minulém roce dospěla k závěru: „Obžaloba byla na obviněné podána předčasně, když v dané chvíli není vůbec zřejmé, zda výsledky přípravného řízení umožňují postavení obviněných před soud.“

Opravdu tedy nerozumím tomu, co vedlo soudkyni vsetínského sodu k aktuálnímu obratu v kauze a k závěru, že sice Energoaqua otravu způsobila, ale jde jen o přestupek. Zmatečné, protiřečící si a mnohdy lživé výpovědi soudního znalce a mnohých dalších aktérů hájících verzi rožnovské čističky jako viníka otravy při soudních líčeních v tomto roce to při vší úctě k soudu být nemohly. Proto i z hlediska aktuálně stvrzeného bezpráví, tak i vzhledem ke stovkám nesrovnalostí a kontroverzí, které kauzu od počátku provází, jsem nadále přesvědčen, že je nutné znovu ustanovit sněmovní vyšetřovací komisi k havárii na Bečvě.
 

Autor: Petr Gazdík