Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Naši kandidáti pro krajské volby 2020 Olšáková Eliška

Olšáková Eliška

Eliška Olšáková (*1968)

Zlínský kraj

Zodpovědné hospodaření v obci, kraji i ve státě

e-mail: eliskaolsakova@centrum.cz, eliskaolsak@gmail.com

mobil: +420 603 595 752

/eliska.olsakova


Co mi dává odvahu kandidovat?

Moje znalosti valašského regionu, potřeby místních lidí, dlouholetá práce na matričním úřadě (ve veřejné správě) a také zkušenosti z fukce starostky mi dávají odvahu vstoupit do krajské politiky. Ve funkci starostky za sebou mám řadu úspěsných projektů, díky kterým mi občané dali důvěru a opakovaně jsem byla  zvolena do čela města. Jsem si vědoma, že předpokladem úspěchu je vždy týmová práce a umění kompromisu.

Naše město je součástí dobrovolného svazku obcí (mikroregionu Valašské Klobucko), kde působím poslední dva roky jako předsedkyně. Naším společným cílem je rozvoj regionu a podpora cestovního ruchu. Snažíme se společnými projekty, např. výstavbou cyklostezek, naučných chodníků a stezek pro pěší, abychom byli nejen místem pro dobrý život našich obyvatel, ale také lákavým regionem pro návštěvníky (turisty).
Za důležité považuji i práci ve Sdružení místních samospráv ČR, které pomáhá obcím řešit každodenní problémy  jak v sociální oblasti, tak s udržením obchodů a lékařů v obcích, dále s odpadovým hospodářstvím a v neposlední řadě s financováním. 
Stejně jako práce, je pro mě velmi důležitá moje rodina, se kterou se snažím trávit volné chvíle, nově si užívám roli babičky...
A můj recept na relax? Pravidelné střídání běhu a praktivování jógy.
 


Funkce

Vzdělání

 • 1982 - 1986: Gymnázium Valašské Klobouky
 • 2004 – 2007: Univerzita Tomáše Bati, fakulta humanitních studií, obor Sociální pedagogika – bakalářský obor
 • 2007-2009:    Univerzita   Tomáše   Bati,   fakulta   humanitních   studií, obor Sociální pedagogika – magisterský obor

Zaměstnání

 • 1986 – 1990 – MEZ Brumov – plánovačka a mistrová
 • 1990 – dosud – Město Valašské Klobouky
 • 01.02.1990 – 30.9.2002 – matrikářka a referentka evidence obyvatel 01.10.2002 – 04.11.2014 – vedoucí odboru matriky a evidence obyvatel
 • (k činnosti odboru náleží - matrika, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, ověřování, přestupky, CzechPoint, organizační zabezpečení voleb, včetně registrace kandidátních listin)
 • od února 1990 – dosud – člen sociální komise při Radě města Valašské Klobouky (zajišťování besed a přednášek zaměřených zejména na seniory, vánoční besídky, zajištění programu, apod.)
 • od února 2012 – dosud - metodik CAF – za účelem implementace modelu CAF, jako nástroje řízení kvality do organizace, která byla oceněna udělením Titulu Efektivní uživatel modelu CAF, který Městský úřad Valašské Klobouky získal v srpnu 2013.
 • 05.11.2014 – dosud – starostka města Valašské Klobouky
 • Od 19.12. 2018 předsedkyně mikroregionu Valašské Klobucko
 • Od 22.2.2019 –předsedkyně Krajského shromáždění Zlínského kraje Sdružení místních samospráv České republiky