Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Mladí Starostové a nezávislí mSTAN Tomáš Melichařík z mSTAN: projekt Důstojné stáří pomůže seniorům ve Zlínském kraji

Tomáš Melichařík z mSTAN: projekt Důstojné stáří pomůže seniorům ve Zlínském kraji

4. 11. 2020

Tomáš Melichařík je 24letý student Fakulty humanitních stuií Univerzity Tomáše Bati. V mládežnické organizaci mSTAN ve Zlínském kraji působí ve funkci místopředsedy. Zabývá se kvalitou sociálních služeb našeho kraje, zaměřenou na cílovou skupinu mládeže a seniorů.

Tomáš Melichařík, místopředseda mSTAN ve Zlínském kraji

Tomáš Melichařík, místopředseda mSTAN ve Zlínském kraji

Nastiňte, co je z Vaší pozice místopředsedy momentálně nejvíce důležité

Jako místopředseda mSTAN a také jako student humanitních studií se momentálně soustředím na kvalitu života mládeže a  seniorů v našem regionu. Z odborného hlediska se obecně zajímám o možnosti zlepšování kvality života.

Jak se tento váš zájem konkrétně promítá do činnosti  v mSTANU?

Aktuálně jsou započaty dva projekty, s cílem zkoumat kvalitu sociálních služeb v našem regionu, a to s cílovou skupinou mládež (13-21 let) a senioři (65 let a více). Tyto své projekty se snažím představovat členům mSTANU. Dostává se mi od nich důležité zpětné vazby, zároveň se mi někteří snaží s touto činností aktivně pomáhat, za což bych jim chtěl poděkovat.

Popište prosím blíže tyto dva projekty

U mládeže  se jedná o projekt PREVENCE 20 – tento se zabývá jednak zkoumáním kvality sociálních služeb a jednak sekundární prevencí rizikového chování. V současné době již v rámci tohoto projektu proběhlo několik dotazníkových šetření, ze kterých se pak vypracuje závěr.  Ten napomůže zlepšení sociální situace v regionu a zároveň taktéž prevenci.

Druhým projektem je DŮSTOJNÉ STÁŘÍ – projekt s cílovou skupinou senioři od 65 let. Ten se primárně zabývá kvalitou služeb v domovech seniorů. Šetření probíhá formou rozhovoru s klienty, zároveň také s vedoucími pracovníky těchto  zařízení.

Jaké je vaše motto, co vidíte jako prioritu v rámci vašeho působení v krajském mSTANU?

Jsem přesvědčen, že pro dosažení jakékoliv společné činnosti  je to hlavní, abychom fungovali jako dobrý tým a dokázali spolu komunikovat, a to se nám, zde ve zlínském spolku daří. Díky mSTAN jsem měl možnost poznat nové tváře a najít si nové přátele. Za tuto příležitost jsem vděčný a rozhodně toho nelituji.

 

 

Autor: Aleš Durďák