Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Ministr Dvořák: "Nad Zlínským krajem se zjevně stále ještě vznáší duch baťovské podnikavosti, kreativity a schopnosti se poprat s výzvami."

Ministr Dvořák: "Nad Zlínským krajem se zjevně stále ještě vznáší duch baťovské podnikavosti, kreativity a schopnosti se poprat s výzvami."

11. 10. 2023

V pondělí 9. 10. 2023 jsme měli tu čest v rámci krajského hnutí STAN Zlínského kraje hostit ministra pro Evropské záležitosti Martina Dvořáka (STAN). Navštívili jsme s ním několik místních podniků, uherskohradišťskou věznici a také jsme měli příležitost společně s dalšími zájemci z řad veřejnosti s ministrem diskutovat různá témata - evropská i krajská. Ministr Martin Dvořák hodnotí návštěvu Zlínského kraje slovy: "Nad Zlínským krajem se zjevně stále ještě vznáší duch baťovské podnikavosti, kreativity a schopnosti se poprat s výzvami."

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák s členy Krajského výboru STAN Zlínského kraje při návštěvě firmy G3 na Kroměřížsku.

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák s členy Krajského výboru STAN Zlínského kraje při návštěvě firmy G3 na Kroměřížsku.

"Každé setkání během mé návštěvy v regionu toho bylo dokladem. Ať už to byla firma G3 ve Zdounkách nebo Excor Zerust či KovoZoo, spojovacím prvkem byla ochota a schopnost dát podnikání ještě nějakou další dimenzi, nabízet něco víc než jen výrobu a prodej služeb a zboží, a udělat něco pro okolí a sousedy.
Samostatnou kapitolou pak byla návštěva bývalé věznice v Uherském Hradišti, temném místě naší historie, na kterou nesmíme zapomínat. Místo, kde totalitní systémy, ať už nacistický nebo komunistický, týraly a vraždily odpůrce svých režimů, by se mělo stát památníkem a připomínkou, aby se taková hrůzná historie už nemohla opakovat,"
 doplňuje ministr Martin Dvořák.

Bohatý program začal dopoledne na Kroměřížsku ve Zdounkách - Těšánkách, ve firmě G3. Majitelem je Petr Galatík, dlouholetý příznivce našeho hnutí a někdejší předseda Oblastní organizace STAN Kroměříž. Na první pohled energický a pozitivní člověk. Stejné dojmy si pan ministr Dvořák odnesl i z jeho firmy, která se zaměřuje na technologie lepení a těsnění. Přestože firma působí na trhu již 20 let, vše v provozu vypadalo jako nové. Exkurze probíhala za plného provozu a těch několik desítek zaměstnanců, mužů i žen všech věkových kategorií, působilo spokojeným dojmem a ochotně s panem ministrem diskutovali a vysvětlovali mu výrobní procesy.


Za panem Galatíkem nestojí jen precizní dlouhodobě fungující firma. Všude kolem podniku byly výběhy pro koně z jeho hřebčína, má také rodinnou farmu a v rámci svého působení v MAS Hříběcí hory zvládl realizovat nespočet krajinotvorných prvků a také rozhlednu. Pro pana ministra, který má k přírodě velmi blízko a rovněž pro členy Krajského výboru to bylo velmi zajímavé a příjemné zahájení dne.


Následovalo jednání Krajského výboru STAN ZLK s panem ministrem v Uherském Hradišti a s tím spojený oběd. Členové výboru včele s předsedou Tomášem Chmelou ministra Dvořáka informovali o aktuální politické situaci v kraji a o přípravách hnutí do krajských voleb. Ministr naopak přednesl aktuality z vládní úrovně. Diskutovala se především témata evropské bezpečnosti včetně té informační, problematika komunikace politických témat na úrovni vládní i krajské nebo rovněž otázka přijetí EURA - zcela převažoval názor, že pro naši ekonomiku a podnikatele s nadregionálním dosahem by to byla úleva. V rámci této části programu odprezentoval činnost svého podnikání příznivce hnutí STAN Jakub Nešpor, který se ve své firmě Excor - Zerust věnuje produkci antikorozních obalových materiál, přičemž klade velký důraz na ekologii jeho produktů.

V odpoledních hodinách jsme ve spolupráci s předsedkyní Spolku Memoria Annou Stránskou zorganizovali pro pana ministra prohlídku "muzea totality" - věznici UH. Ministra Dvořáka zde přivítal rovněž starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Na každého zúčastněného, včetně pana ministra, to ve zdejším areálu působilo depresivně. O to více, když paní Stránská vyprávěla příběhy o pošlapávání lidských práv a hodnot, kterých pamatují zdejší staré zdi na tisíce. Na tyto hrůzné úseky historie ale nesmíme zapomenout a musíme dělat vše pro to, aby se neopakovaly. I z toho důvodu vzniká film "Vězení dějin", jehož dokončení však závisí na finanční podpoře, do které se může zapojit kdokoliv, viz: www.vezenidejin.cz.


"Věznice v Uherském Hradišti má temnou historii. Po II. světové válce se zde popravovalo v rámci retribučních procesů, pak zde popravovali komunisté. Oběti tohoto místa by určitě urážel pojem „nová totalita“." Těmito slovy okomentoval ministr Dvořák své dojmy z věznice UH na jeho facebookovém profilu.

V závěru dne jsme se přesunuli do Starého Města, v jehož čele stojí starosta Martin Zábranský (STAN). Zde nás čekala diskuse s ministrem a se zájemci z řad veřejnosti. Zázemí pro diskusi nám poskytla Kavárna v areálu Kovozoo. Před samotnou diskusí provedl pana ministra po areálu Kovozoo a podniku Kovosteel sám pan majitel Bronislav Janeček. Za to mu patří velké poděkování a obdiv, neboť jak z jeho slov i konání vyplývá, podnikání pro něj neznamená pouze dosažení zisku, ale dbá také na přínosy pro společnost a pro životní prostředí a přírodu.

Na diskusi se sešly asi dvě desítky zájemců. Po úvodní přednášce pana ministra Dvořáka o svém působení ve vládě měli zúčastnění možnost mu položit desítky otázek a podnětů k vzájemné diskusi. Byť témata současnosti domácí i evropská nejsou zpravidla příznivá, snažili se pan ministr vyzdvihnout i pozitivní momenty či procesy, kterých se daří na různých úrovních dosahovat. Ve stejném duchu smýšlí i předseda Krajského výboru STAN ZLK a starosta Slavičína Tomáš Chmela. "Z hlediska historických kontextů je třeba si uvědomovat, jak dobře se dnes máme a že nám prakticky nic zásadního k životu nechybí. Je potřeba se bránit všeobecné skepsi a naopak šířit to pozitivní, s čím se máme možnost setkávat každý den. Važme si toho," zakončil diskusi s ministrem a vlastně také celý program dne Tomáš Chmela.

Autor: Marek Smetana