Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Golfové hole v rukách starostů. Co předcházelo a co následovalo.

Golfové hole v rukách starostů. Co předcházelo a co následovalo.

8. 8. 2011

Protest s golfovými holemi byl pro mnohé starosty aktem veřejného vyjádření nespokojenosti s přerozdělováním dotací z EU.

Kvalitní rozvojové projekty z venkovských obcí končily z velké části tzv. v šuplíku, neboť neprošly podivným sítem hodnocení rady Regionálního operačního programu Střední Morava - ROP SM. To jsou hlavní příčiny, proč starostové napříč politickým spektrem spojili síly a vydali se do ulic. (Členy rady ROP SM jsou politici z řad radních a zastupitelů Zlínského a Olomouckého kraje).Rádi bychom zareagovali na nepravdy a omyly, které v podobě nejrůznějších vyjádření z úst krajských koaličních lídrů padaly směrem k organizátorům protestu. 1. Hejtman i jeho náměstci neříkají pravdu, pokud hovoří o politickém protestu Hnutí STAN. Apolitičnost celé akce dokazuje fakt, že většina zúčastněných není členem žádné politické strany či uskupení. 2. Statutární náměstek Lukáš uvádí, že za současný stav, který není ideální, může Paroubkova vláda, která v roce 2006 nastavila současný systém. Skutečností ale je, že statutární náměstek Lukáš byl od roku 2005 zmocněncem Asociace krajů ČR k zavádění operačních programů v ČR, tedy i on je odpovědný za současný nevyhovující stav. 3. Není pravdou, že by se starostové proti nespravedlivému nastavení ROP neozývali dříve. Na hejtmanských setkáních se starosty v Luhačovicích se vždy našlo pár odvážných, kteří na problémy v ROP dlouhodobě upozorňovali, avšak bez jakékoliv odezvy minulých i současných představitelů kraje. Vyjádření náměstka Lukáše, že se starostové měli zajímat o problematiku již v roce 2006 působí cynicky a neuctivě vůči starostům stejně jako vyjádření na účet starostů ze 7.6. 2011 nebo 30.6. 2011 pro MF DNES. 4. Proč je protest tak razantní až nyní? Protože až praxe ukázala, jak a kde se rozdělují dotace z ROP SM. Protest proto reaguje až na konkrétní zkušenosti. 5. Na jednu stranu vedení kraje tvrdí, že změny v současném ROP SM nejsou možné, na stranu druhou již v roce 2009 rada ROP SM zažádala Evropskou komisi v Bruselu o přesun půl miliardy Kč uvnitř ROP SM z oblasti dopravní infrastruktury na jiné účely, což evropská komise schválila v závěru roku 2010. 6. Snahou starostů je dostat evropské prostředky co nejblíže občanům a rozdělovat je na nejnižší možné (mikroregionální) úrovni nikoliv centralizovaně z Prahy. To je v rozporu s tvrzením hejtmana Mišáka i náměstka Ondruše. 7. V reakcích politiků na „golfový protest“ však nezazněly jasné odpovědi na konkrétní problémy ROP SM, kvůli kterým starostové vyšli do ulic. Zejména: - pravidla pro jednotlivá kola podávání projektů často působí dojmem, že jsou tzv. „šity na míru“ a jsou nerovná (např. úspěšnou se stala firma, která byla zaregistrována v obchodním rejstříku pouze několik dnů před datem uzavření výzvy k předkládání žádosti ! Z toho lze nabýt dojmu, že podnikatel nemusí vždy dokládat dokumenty objasňující finanční historii firmy, obec naopak vždy). - systém hodnocení žádostí je tak subjektivní, že umožňuje projekty obodovat v zájmu malých skupin i politických (např. hodnocením tzv. souladu), je neprůhledný a netransparentní - nedostatečný důraz ROP SM na rozvoj venkovských oblastí s vysokou nezaměstnaností; typickými příklady jsou jižní Valašsko, příhraniční oblasti se Slovenskem, Slovácko, Uherskohradišťsko, Kroměřížsko. Je potřeba si připomenout, že ROP SM má sloužit k rovnoměrnému rozvoji regionů. Všem starostům za jejich neutuchající snahu vstupovat stále znovu a znovu do vypisování stohů papírů a utrácení peněz za projekty, které velmi často, a v některých případech všechny, končí neúspěchem, je potřeba vyjádřit spíše obdiv a poděkování než kritická a ironická hodnocení. Bylo by dobře, aby si do budoucna všichni ti, kteří rozhodují o přidělení jakýchkoliv dotací uvědomili, že šanci musí dostat všichni. I na akce malé a z pohledu velkých měst bezvýznamné. Náš kraj bude růst jen tehdy, pokud přispějeme k rozvoji všech obcí. Tady je pomoc ze strany kraje nejen nezbytná, ale především by měla být samozřejmá. Petr Gazdík Alena Hanáková  Josef Zicha

Autor: Starostové a nezávislí