Hlavní stránka Regiony Zlínský kraj Divadlo na Bečvě - drama nebo komedie?

Divadlo na Bečvě - drama nebo komedie?

11. 2. 2021

Jak je nám všem dobře známo, kauza Bečva se chýlí k završení 5. měsíce svého trvání a bohužel zatím zůstává bez objasnění, a proto i bez odhalení původce havárie. Před 2 týdny jsme byli svědky možného ovlivnění průběhu trestního řízení zveřejněním informace, že "Deza je z toho venku". Policie se okamžitě ohradila, že taková informace od ní rozhodně neunikla. Z mých vícero důvěryhodných zdrojů ale vím, že to není pravda, a že jakési minimálně naznačování vyvinění chemičky proběhlo.

Petr Gazdík, poslanec Poslanecké sněmovny PČR

Petr Gazdík, poslanec Poslanecké sněmovny PČR

Dokonce i sám pan policejní prezident se pohoršoval ve svém prohlášení, cituji: „Policie ČR postupuje zcela v souladu s trestním řádem, který ve fázi přípravného řízení explicitně zakazuje orgánům činným v trestním řízení poskytovat jakékoliv informace z probíhajícího řízení."

A týden poté přichází na scénu, troufám si to už nazvat scénou divadelní, pan soudní znalec Jiří Klicpera. Jeho odhalení sebe sama světu,  doposud tajemného, nota bene stěžejního muže celého případu, by se dalo považovat, jak sám uvádí, za sdělení hodné "nešťastníka".

To, že veřejně prezentuje údaje ze spisu, že poukazuje na konkrétní místo původu otravy a k tomu navíc znovu prohlašuje ono kontroverzní úsloví, proti kterému se policie tolik obhajovala, že "Deza je z toho venku", už nehraničí pouze se zdravým rozumem, ale i se zákonem. Policie ihned uvedla, že mlčenlivosti pana znalce nezbavila a začala se tímto jeho jednáním zabývat.

Krom toho se pan znalec vymezuje dosti arogantně vůči veřejnosti i politikům mimo jiné i na sociální síti, kde rovněž „přispívá“ fotografiemi z průběhu šetření. Tyto mají dokázat, že toxické látky plynuly v Bečvě od výusti rožnovského kanálu celých 3,5 km při pravém břehu, než se promíchaly s vodou celého koryta a začaly působit masivní úhyn ryb na dalších 40 km toku. Paradoxně tyto fotografie dokazují opak! Nejsem si jistý, zda se máme těšit nebo se spíše obávat dalšího zveřejnění výsledků šetření pana soudního znalce Klicpery. A to ať již zase ukvapeného, protiprávního, anebo legálního, oficiálního.

Ještě drobná poznámka k určení konkrétního znalce v této kauze. V ČR je 88 soudních znalců pro oblast vodního hospodářství. V oblasti jihomoravské je jich 26, v oblasti severomoravské 13. Pan Klicpera byl povolán z Východních Čech. Ale jako jediný a pouhý má specializaci na havárie na vodních tocích. Je ale konkrétní specializace zásadním faktorem pro výběr znalce? Sami odborníci to rozporují.

Co se týče pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, nedivím se, že se nechtěl ke konání pana Klicpery vyjadřovat. Naopak k podivení je, že se opět zastal postupu ČIŽP a navíc i pana ředitele Geusse, a to přímo na jednání Výboru životního prostředí PS, kde se hlasovalo o odvolání ředitele. Hlasování neprošlo o 1 hlas a ministr Brabec konstatoval, že nemá důvod postupu inspekce nedůvěřovat. Informace ke kauze ale má prý pouze z médií!!

Myslím, že by rozhodně nebylo na škodu, kdyby ministr komunikoval například i s orgány státní správy, minimálně s těmi, kterým je jeho resort zřizovatelem. Dovoluji si však panu ministrovi pogratulovat k aktuálnímu sedmi letému rekordu v řízení ministerského resortu a s ironií podotýkám: „V nejlepším přestat…. i s panem ředitelem ČIŽP.“ Myslím, že kauza se už tak či tak zapíše do „Geussovy“ knihy rekordů...".

Tím se ještě dostávám k oblastnímu inspektorátu ČIŽP v Olomouci, kde je ředitelem pan Radek Pallós. Ten na vlastní žádost inspekce poskytoval rozhovor serveru Ekolist.cz, jehož cílem měla být obhajoba postupu inspekce. V rozhovoru zaznělo několik perel. Zde je jedna z nich na zakončení mého sdělení a následného zamyšlení:

"Pallós: V takových případech, jako je Bečva, bude důkazů vždycky nedostatek. Když bychom hned věděli, kdo to udělal, tak u něj odebereme vzorky a máme ho. Ale když to nevíme… a když někdo bude chtít důkazy zamaskovat… vždycky tu bude důkazní nouze." (4. 2. 2021 Ekolist.cz)

Vysvětluje to snad to, proč nebyly vzorky prvního dne odebrány všude tam, kde měly být odebrány?

Autor článku: Petr Gazdík, poslanec Poslanecké sněmovny PČR

Autor: Aleš Durďák