Hlavní stránka Regiony Vysočina Vyšli vstříc zahrádkářům. Poplatek za odpad lidem z Třebíče vrátí formou daru

Vyšli vstříc zahrádkářům. Poplatek za odpad lidem z Třebíče vrátí formou daru

30. 4. 2022

Lidem z Třebíče, kteří kromě bytu či domu vlastní i chatu v zahrádkářské kolonii, hrozilo, že budou za svoz a likvidaci odpadu platit dvakrát. Podle nové vyhlášky města se totiž poplatníkem stal od 1. ledna i ten, kdo vlastní nemovitost, ve které není hlášený k trvalému pobytu. Vůči tomu se ale postavilo vedení třebíčské radnice v čele s Pavlem Pacalem.

Vyšli vstříc zahrádkářům. Poplatek za odpad lidem z Třebíče vrátí formou daru

Vyšli vstříc zahrádkářům. Poplatek za odpad lidem z Třebíče vrátí formou daru

Ve vyhlášce nejprve chtěli vyjednat výjimku a osvobození od poplatku. Tu ale ministerstvo nepřipustilo, protože by byla diskriminační a zvýhodňovala jednu skupinu obyvatel. „Argumenty, že lidé, kteří mají zahrádku s rekreačním objektem, už poplatek platí za trvalý pobyt, nebyly akceptovány,“ pokrčil rameny třebíčský starosta Pavel Pacal.

Hledali proto další způsoby, jak tento systém změnit. A nakonec to vyřešili po svém. „Každému, kdo za odpad zaplatil i podruhé – jako majitel zkolaudované zahradní chaty, vrátíme stejnou částku formou finančního daru od města Třebíče. Prostředí tak konečně zůstane spravedlivě narovnáno,“ vysvětlil starosta.

Podmínkou pro poskytnutí daru bude podání žádosti o dar, kterou zájemci najdou na webových stránkách Třebíče. Žádost je nutné podat nejpozději do 31. srpna letošního roku, a to buď osobně na finanční odbor nebo podat datovou schránkou tamtéž nebo podat přes Portál občana. Žádosti budou postupně zpracovány a ve dvou termínech předloženy na jednání rady města. První termín projednání žádostí bude začátkem června a druhý termín začátkem září.

V příštím roce už tyto komplikace nenastanou. V nové vyhlášce odsouhlasené Ministerstvem vnitra platné právě od roku 2023 jsou již zahrádkářské kolonie z vyhlášky vyjmuty a lidé, kteří zde mají zahrádky s rekreačními chatkami, tak za odpad platit nebudou.