Hlavní stránka Regiony Vysočina Venkovské prodejny podruhé

Venkovské prodejny podruhé

27. 3. 2018

Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo dne 27. 3. 2018 druhý ročník grantového programu Venkovské prodejny. V roce 2017 vzbudila tato iniciativa kraje realizovaná v rámci Fondu  Vysočiny zájem celkem 91 obcí, z nichž bylo 55 vybráno k podpoře jejich projektů.

Venkovské prodejny podruhé

Venkovské prodejny podruhé

Cílem alokování finančních prostředků v tomto programu je spolufinancování příspěvku obce na provoz místní prodejny potravin a smíšeného zboží. Oproti roku 2017 došlo ve Výzvě programu k úpravě definice příjemce (počet obyvatel žádající obce byl zvýšen z 2 000 na 5 000, přičemž prodejna musí být umístěna v části obce do 400 obyvatel, dříve 300 obyvatel). Došlo také k rozšíření uznatelných nákladů projektů tak, aby jejich rozsah lépe naplňoval potřeby obcí. V neposlední řadě byla navýšena alokace programu z 2 na 4 mil. Kč.

„Smyslem opětovného vyhlášení grantového programu Venkovské prodejny není jen zachování možnosti pro občany nakupovat v místním obchodě, ale také místa jejich pravidelného setkávání, což ocení zvláště senioři, případně maminky na mateřské dovolené. Předpokládáme, že v budoucnu bude tato problematika našeho venkova řešena z národní úrovně, kdy příslušná ministerstva na tuto snahu kraje naváží,“ upřesnil náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

Žádosti do programu mohou obce podávat od 30. dubna do 30. května 2018. Všechny potřebné informace, včetně formuláře žádosti a dalších souvisejících dokumentů zájemci naleznou na: http://www.fondvysociny.cz/.

Autor: Pavel Hájek