Hlavní stránka Regiony Vysočina Smart Venkov v Kraji Vysočina

Smart Venkov v Kraji Vysočina

25. 10. 2019

Ve středu 23. října 2019 bylo zástupcům obcí a MAS z Kraje Vysočina představeno téma Smart Venkova. Seminář je první z řady aktivit krajské sítě MAS, které by měly téma Smart (Chytrého) venkova zprostředkovat zástupcům obcí z Vysočiny. MAS v tomto směru zastávají pozici tzv. Inovačního brokera a jejich role je především ve formě osvěty k danému tématu.

Smart Venkov v Kraji Vysočina

Smart Venkov v Kraji Vysočina

"Kraj Vysočina s krajským sdružením NS MAS uzavřel smlouvu o spolupráci, ve které se obě strany zavázaly, že budou spolupracovat na osvětových akcí či obdobných aktivit k tématu Smart," uvedl náměstek hejtmana Pavel Pacal.

 Na prvním z plánovaných osmi seminářů vystoupil zástupce Středočeského inovačního centra Přemysl Růžička, který zúčastněným vysvětlil aktuálnost tohoto tématu, které se postupně dostává ze stránek odborných časopisů do rozvojových aktivit i na menších obcích. Z venkova za posledních 15 let odešlo do měst již téměř 30% populace. Pokud si obce v budoucnu budou chtít své obyvatele udržet, musí na to jít ‚chytře.‘

Mezi přednášejícími byli také absolventi SPŠ z Pražského Smíchova, kde je již v současné době kladen ve výuce důraz na využití chytrých technologií v praxi. Studenti sami v úzké spolupráci s firmami vyvíjí nová zařízení a technologie, které jsou určené především pro chytrá řešení v obcích. Aby si nově vyvinutá zařízení mohli vyzkoušet, sami si postavili laboratoř v podobě tzv. chytrého domu. Pro obce samotné připravují návodné ukázky chytrých řešení, které budou v nejbližší době k dispozici na stránce http://forestbit.cz/forestbit-city/. Zde se zástupci obcí mohou seznámit nejen s dostupnými technologiemi, ale bude zde k daným řešením i seznam odborníků, aby si v případně zájmu mohli nechat poradit.

Další plánovaná akce se uskuteční v průběhu ledna 2020 v Jihlavě.

Autor: Pavel Hájek