Hlavní stránka Regiony Vysočina Eurofondy a malé obce

Eurofondy a malé obce

29. 5. 2014

1. května 2014 uplynulo deset let od vstupu České republiky do Evropské unie. Tato změna se dotkla každého občana naší země a každý občan ji vnímá z různých úhlů pohledu a vyhodnocuje si subjektivním pohledem klady a zápory našeho členství v EU.
Eurofondy a malé obce

Eurofondy a malé obce

Na řadu musí logicky přijít i otázka ekonomické přínosnosti: "Co z té unie vůbec máme, vyplatí se nám to?" Ano, vyplatí. Od samého začátku svého členství je ČR v roli čistého příjemce, tedy její příjmy pravidelně překračují výdaje do EU. Tento rozdíl se navíc každým rokem zvyšuje (s vyjímkou roku 2011). V aktuálním plánovacím období (2007-2014) se tzv. čistá pozice zvyšovala od 15 mld. Kč až k rekordním 84 mld. v roce 2013.

Dominantní složkou zmíněných příjmů jsou finance z fondů EU, určené k realizaci rozvojových a investičních projektů v ČR. Z 800 miliard vyčleněných EU pro ČR na období 2007-2014 bylo dosud vyčerpáno 530 miliard Kč. Myslím, že zmíněné skutečnosti vnímají pozitivně zejména starostové malých obcí, jak mně potvrdil Josef Březka, starosta obce Bory a člen rozpočtového výboru Kraje Vysočina. "Při sumarizaci našich investičních výdajů od roku 2007 jsem si opět uvědomil, že bez financí z fondů EU by nebylo možné investiční projekty naší obce realizovat", říká Josef Březka, když mně dává nahlédnout do přehledné tabulky investic. Čísla jsou to opravdu výmluvná:

 

Investiční projekty obce Bory od r. 2007

Název projektu - dotace (celkové náklady) 

Dotační program školní a obecní hřiště - 6 mil. (6.5 mil.) 

Regionální operační program kompostárna - 3 mil. (3.3 mil.)

Oper. progr. živ. prostředí kanalizace a intenzifikace ČOV - 32.5 mil. (44 mil.)

Oper. progr. živ. prostředí vodovodní síť obce - 19.5 mil. (28 mil.)

Oper. progr. živ. prostředí mateřská škola - 10 mil. (12 mil.)

Oper. progr. živ. prostředí celkem - 74,7 mil. (92.75 mil.) 

 

Obec Bory nepodceňuje ani možnost získávat dotační prostředky na tzv. měkké projekty, jejichž investiční náročnost se pohybuje od statisíců do jednotek miliónů, ale je jich zase větší množství a jejich příprava stojí podobné úsilí jako u velkých investic. Patří sem např. projekt Komunitní obec Bory, projekt Obecní koordinátoři celoživotního vzdělávání, projekt Něco za něco aneb v Borech jsou děti občany, projekt Transfer know-how, projekt Národní síttě venkovských komunitních škol, projekt Rovné příležitosti, projekt Venkovská síť dalšího vzdělávání, projekt Evropská venkovská síť pro komunitní vzdělávání na podporu místní ekonomiky a řada dalších, pro jejichž realizaci získala obec Bory z fondů EU až překvapivých cca 30 miliónů.

Získávání dotací na jednotlivé investice a projekty je neustále se opakující kolotoč začínající vyhlášením výzvy řídícího orgánu, pokraču jící podáním projektové žádosti, čekáním na hodnocení a výběr projektu, schválením projektu, podáním žádosti o platbu a jejím schválením. Zbývá získání certifikátu u Národního fondu, který po odsouhlasení Evropské komise zprostředkovává tok peněz mezi EU a ČR. Když připočteme občasné administrativní překážky, lpění úřadů na maličkostech a nepříjemné kontroly, není co závidět. Ale Josef Březka, podobně jako mnoho dalších starostů podobných obcí ví, že se to nakonec vyplatí. A snad to tak vnímají i jejich spoluobčané.

Josef Starý

Autor: Josef Starý