Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj V krajském zastupitelstvu hájí STAN stále veřejný zájem. Tentokrát v dopravě, říká Filip Ušák

V krajském zastupitelstvu hájí STAN stále veřejný zájem. Tentokrát v dopravě, říká Filip Ušák

9. 11. 2021

Krajský zastupitel za hnutí STAN, Filip Ušák, na posledním zastupitelstvu Ústeckého kraje bojoval za veřejný zájem v oblasti vysokorychlostní železnice. Snažil se prosadit, aby byl Ústecký kraj v plánování této VRT mnohem aktivnější. Usiloval i o zřízení krajské komise pro územní plánování, která by se systematicky věnovala plánovaným liniovým stavbám na území celého Ústeckého kraje.

Filip Ušák a Štefan Drozd na zastupitelstvu Ústeckého kraje

Filip Ušák a Štefan Drozd na zastupitelstvu Ústeckého kraje

V pondělí 1. listopadu proběhlo 8. letošní jednání krajských zastupitelů s hned několika zásadními body. Prvním z nich byla aktualizace Územně analytických podkladů Ústeckého kraje, tedy předstupeň krajského územního plánu. Do ní chtěla Správa železnic (SŽ) nechat zahrnout nové varianty tras plánované Vysokorychlostní železnice (VRT).

Minule byl po nátlaku starostů z Litoměřicka a občanů Chlumecka materiál stáhnut a mezitím se uskutečnil informativní seminář pro zastupitele a starosty, na kterém se nás odbor územního plánování krajského úřadu snažil ujistit, že takovýto akt není nikterak závazný pro další vývoj trasování VRT.

Zástupci dotčených lokalit se však z našeho pohledu oprávněně obávají toho, že jde o první jasný signál pro Správu železnic, na jehož základě může dále připravovat "problematické" varianty. Proto jsem jménem našeho zastupitelského klubu STAN navrhl dodatečné usnesení, ve kterém by zastupitelstvo radu Ústeckého kraje zavázalo tvorbou posudku jednotlivých variant.

Cílem je, aby Ústecký kraj byl sám při plánování VRT aktivnější a byl schopen Správě železnic dát konstruktivní signály, kudy je možné trať plánovat nebo alespoň, kudy trať v žádném případě nevést. Tento návrh bohužel neprošel, pro hlasovalo 23 zastupitelů z potřebných 28.

Dále jsem navrhnul zřízení krajské komise pro územní plánování, která by se systematicky věnovala plánovaným liniovým stavbám na území Ústeckého kraje. Což se netýká jen VRTky, ale také silnic 1/9 Štětskem a Úštětskem, silnice 1/13 na obou březích Labe na Děčínsku nebo třeba jezů na Labi. Ústecký kraj v těchto otázkách musí umět mít svůj názor a nekonat jen z moci úřední.

Druhým výrazným tématem bylo projednávání Plánu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na příští léta 2022-2026.

Vysoce odborně a kvalitně připravený materiál krajským odborem dopravy z našeho pohledu obsahoval absenci politického zadání. Ne, to nemá být fráze, kraji chybí tah na branku a úředníkům zadání. Tak se tedy stalo, že zatím neoficiálně prezentované záměry na rušení některých lokálních železničních tratí na území Středočeského kraje se "propsaly" do tohoto plánu a například na Lounsku mohou způsobit zrušení železniční dopravy na lince mezi Lounami a Slaným.

Pro Ústecký kraj je tato železnice důležitá například i kvůli spádovosti nemocnice ve Slaném. Nekoncepčnost se objevuje rovněž i v případě Kozí dráhy na Děčínsku, kde Ústecký kraj sice po Správě železnic požaduje opravu železniční tratě pro víkendovou turistickou dopravy, avšak stálý každodenní provoz na této železnici neplánuje.

Obě tyto připomínky, včetně dotazu na plán budování nových zastávek, které by mohly zatraktivnit doposud málo využívané železniční tratě, jako je například "pravobřežka" z Děčína do Ústí nad Labem a vybudování železniční stanice u Setuzy v Ústí, nebo zapojení labských přívozu do tarifů Dopravy Ústeckého kraje, jsem vznesl již na projednávání této koncepce 9.10.

Kritizoval jsem rovněž zanesení již zmíněné VRT do tohoto plánu a zmíněnou potřebu napojit i levý břeh Labe na tuto strategickou železnici. Tato zmínka z pohledu Ústeckého kraje naznačuje směr, kterým by chtěl kraj VRTku vést, a to ještě před poctivou debatou, kudy je to pro region nejvýhodnější.

Návrh na odložení tohoto tématu na příští jednání zastupitelstva, kdy by se mohly některé tyto "nepřesnosti" v plánu zatím opravit, bohužel nebyl zastupitelstvem přijat.

Na další aktivitě nejen v těchto tématech se však pro nás nic nemění.

Autor: Filip Ušák, předseda zastupitelského klubu STAN, člen Dopravní komise ÚK a člen pracovní skupiny k Vysokorychlostní železnici