Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Obcím v aktivních záplavových zónách hrozí osud měst duchů, říká poslanec Petr Liška (STAN)

Obcím v aktivních záplavových zónách hrozí osud měst duchů, říká poslanec Petr Liška (STAN)

10. 7. 2023

Příklad sídel na dolním toku Labe ukazuje, že snaha chránit je před následky záplav může vést k neakceptovatelným důsledkům. Společně s Ministerstvem životního prostředí ČR a dalšími partnery proto poslanec Petr Liška chystá úpravy, které obcím v záplavových zónách umožní nejen přežití, ale i další rozvoj.

Petr Liška

Petr Liška

„Obce na dolním toku Labe čelí vážnému ohrožení. Jejich budoucnost je významně ohrožena vyhlašováním aktivních zón záplavového území podle nedomyšlených pravidel. Ta zasažené obce v podstatě zbavuje možnosti jakéhokoliv územního rozvoje či zvyšování kvality života jejich obyvatel. Hrozí, že se změní v českou variantu měst duchů na americkém venkově. Totéž může potkat i obce na dolních tocích dalších řek – na Vltavě, Berounce a dalších,“ říká Petr Liška.

Území Dolního Labe je z hlediska povodní specifické v tom, že povodeň přichází velmi pozvolna a než dosáhne maxima trvá několik dní, během kterých je dostatek času se na příchod vody připravit. Za takové situace se ztrácí důvod pro zařazení ploch do aktivních zón, které mají omezovat aktivity v území kvůli hrozbě ztráty života nebo majetku.

„To, že někde voda vystoupá do určité výše, nevytváří samo o sobě riziko. Že to tak je svědčí skutečnost, že v řadě obcí stojí domy stovky let, a to i přesto, že jsou občas zaplavovány. O ztrátách na životech pak nelze mluvit v historické zkušenosti vůbec,“ říká Petr Liška.

Aktivní zóny záplavových území mají smysl tam, kde voda přiteče a proteče rychle s velkým objemem a intenzitou. Boří, překvapuje rychlostí nástupu, ničí, zůstává po ní nepředstavitelná spoušť.

„Jednám s kolegy ve Sněmovně i s příslušnými činiteli na Ministerstvu životního prostředí ČR. Tam, a to říkám s velkým potěšením, jsem našel pochopení pro snahu nastavení změnit. Po výpočtech a návrzích, které Povodí Labe, připravilo k vyhlášení, se ukázal takový rozsah dotčeného území, který zřejmě překvapil i tyto instituce,“ dodává úspěšný starosta.

Autor: Petr Liška, poslanec PSP ČR