Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Obcím v aktivních záplavových zónách hrozí osud měst duchů

Obcím v aktivních záplavových zónách hrozí osud měst duchů

24. 5. 2023

Příklad sídel na dolním toku Labe ukazuje, že chvályhodná snaha chránit je před následky záplav může vést k neakceptovatelným důsledkům. Společně s ministerstvem životního prostředí a dalšími partnery proto chystám úpravy, které obcím v záplavových zónách umožní nejen přežití, ale i další rozvoj, konstatuje poslanec Petr Liška (STAN). 

PL: Obcím v aktivních záplavových zónách hrozí osud měst duchů

PL: Obcím v aktivních záplavových zónách hrozí osud měst duchů

Obce na dolním toku Labe čelí vážnému ohrožení. Jejich budoucnost je významně ohrožena vyhlašováním aktivních zón záplavového území podle nedomyšlených pravidel. Ta zasažené obce v podstatě zbavuje možnosti jakéhokoliv územního rozvoje či zvyšování kvality života jejich obyvatel. Hrozí, že se změní v českou variantu měst duchů na americkém venkově. Totéž může potkat i obce na dolních tocích dalších řek – na Vltavě, Berounce a dalších. 

 

Nepostavíte ani plot

Kombinace podmínek ve vyhlášce č.79/2018 Sb., podle kterých se určují plochy, které spadají do aktivních zón a vodního zákona, který v takových místech omezuje řadu aktivit, jsou neakceptovatelné. V takových územích se nesmí stavět ani ploty, kůlny, garáže, přístřešky, ale také umísťovat mobiliář ve veřejných plochách, technickou vybavenost, např. odpadové nádoby atd. a teď si představte, že je tato situace v naprosté většině současného zastavěného území obce.  

Proto jsem se rozhodl jednat s příslušnými orgány státu s cílem změnit buď rozsah ploch, které do aktivních zón spadají, nebo změnit pravidla pro aktivity v těchto územích.

Území Dolního Labe je z hlediska povodní specifické v tom, že povodeň přichází velmi pozvolna a než dosáhne maxima trvá několik dní, během kterých je dostatek času se na příchod vody připravit. Za takové situace se ztrácí důvod pro zařazení ploch do aktivních zón, které mají omezovat aktivity v území kvůli hrozbě ztráty života nebo majetku. 

To, že někde voda vystoupá do určité výše, nevytváří samo o sobě riziko. Že to tak je svědčí skutečnost, že v řadě obcí stojí domy stovky let, a to i přesto, že jsou občas zaplavovány. O ztrátách na životech pak nelze mluvit v historické zkušenosti vůbec.

 

Snažíme se o změnu

Aktivní zóny záplavových území mají jistě smysl tam, kde voda přiteče a proteče rychle s velkým objemem a intenzitou. Boří, překvapuje rychlostí nástupu, ničí, zůstává po ní nepředstavitelná spoušť. Proto se ty zóny nazývají „aktivní“. Tady taková situace ovšem obvykle nevzniká.

Proto jednám s kolegy ve Sněmovně i s příslušnými činiteli na Ministerstvu životního prostředí. Tam, a to říkám s velkým potěšením, jsem našel pochopení pro snahu nastavení změnit. Po výpočtech a návrzích, které Povodí Labe, připravilo k vyhlášení, se ukázal takový rozsah dotčeného území, který zřejmě překvapil i tyto instituce.

Cestou k nápravě může být změna parametrů, podle kterých se plochy navrhují, nebo stanovení jiného rozsahu omezení ve Vodním zákonu. Cestou také může být oddělení jednoho z třech kritérií ve vyhlášce a tomu stanovit specifické podmínky ve Vodním zákonu. Tyto možnosti nyní prověřujeme a touto cestou je možné jít. 

Autor: Petr Liška, poslanec, starosta Malých Žernosek