Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Občanské sdružení Porta Bohemica řeší co s bioodpady

Občanské sdružení Porta Bohemica řeší co s bioodpady

7. 9. 2012

Jak v podmínkách budoucích změn zákona o odpadech a v podmínkách očekávaného růstu nákladů na likvidaci odpadů zlevnit životní náklady obyvatel obcí a tedy snížit i náklady samotných obcí? Tento úkol se rozhodlo řešit, ve spolupráci s Obcí Malé Žernoseky občanské sdružení Porta Bohemica.

V současné době je jednou z možností oddělení určité části obsahu současných popelnic v podobě bioodpadu a jeho zpracování a využití co nejblíže místu vzniku. Projekt má jako ověřovací za cíl zjistit, v konkrétních podmínkách v obci, zda lze využít některou z dostupných technologií zpracování bioodpadu v rámci domácnosti, nebo skupiny domácností. Občanské sdružení se rozhodlo k financování zkušebního  projektu využít prostředky sdružené s Obcí Malé Žernoseky a současně také podalo žádost o podporu z Fondu Ústeckého kraje. Vzhledem k jedinečnosti a obecné prospěšnosti projektu předpokládá, že by mohla být podpora schválena.

 
„Nepovažujeme za optimální, aby odpady, které mohou být zpracovány a využity v místě vzniku byly přepravovány na vzdálené centrální skládky nebo kompostárny, k jejichž centralizaci mnohé kroky směřují.  ždyť jen náklady na přepravu již nyní převyšují hodnotu odpadu. My preferujeme rozumná a efektivní řešení, která ale předpokládají spolupráci a odpovědný přístup ze strany všech, kteří odpad tvoří,“ uvedl předseda občanského sdružení Porta Bohemica a současně starosta obce Malé Žernoseky Petr Liška.
 
Petr Liška předpokládá, že zkušenosti a závěry projektu budou k dispozici i jiným obcím, především pak dalším 10 obcím sdružených v rámci mikroregionu Porta Bohemica, kde občanské sdružení převážně působí.

Autor: Ing. Petr Liška. o.s. Porta Bohemica