Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Labe má potenciál vytvořit našemu kraji konkurenční výhodu, říká poslanec Petr Liška (STAN)

Labe má potenciál vytvořit našemu kraji konkurenční výhodu, říká poslanec Petr Liška (STAN)

18. 12. 2023

Mezinárodní smlouva mezi Českem a Německem, která se týká udržování vodní cesty Labe z Pardubic do Hamburku, čeká na projednání v Poslanecké sněmovně téměř dva roky. Poslanci Jiří Hájek a Petr Liška usilují o zařazení této smlouvy k projednání, a zdá se, že směřují k dohodě, která umožní smlouvu projednat.

Petr Liška.

Petr Liška.

Existence této dohody je nejen nezbytná pro obchodní vztahy s Německem, ale i pro zachování důvěryhodnosti České republiky jako partnera. Zatím však chybí koaliční shoda, což je podmínkou pro projednání smlouvy.

Zdržení projednání smlouvy trvá kvůli nesouhlasu jednoho z koaličních partnerů s jejím zařazením na program jedné ze schůzí. Otázkou zůstává, proč trvá tolik času, neboť materiál čeká na projednání již dva roky.

Splavnění Labe není jen o samotné smlouvě, ale o zajištění trvalejší splavnosti řeky, což je zejména v suchých obdobích důležité. Projekt má potenciál otevřít nové možnosti dopravy, podpořit ekonomiku a přinést i další výhody. Má také potenciál zredukovat přetížení silnic a železnic.

Splavnění Labe by mohlo zásadně ovlivnit průmysl v Ústeckém kraji a vytvořit konkurenční výhodu pro region. Přináší také možnosti rozvoje cestovního ruchu a přilákání nových investic. Ovšem, existují i obavy ohledně vlivu projektu na životní prostředí. Diskuze se vedou o vzniku jezu u Děčína a možných dopadech na chráněné druhy živočichů a rostlin. Zde je klíčové najít vyvážené řešení, které by minimalizovalo negativní vlivy na životní prostředí.

Autor: Petr Liška, poslanec PSP ČR