Hlavní stránka Regiony Ústecký kraj Filip Ušák: Hájíme veřejný zájem

Filip Ušák: Hájíme veřejný zájem

4. 4. 2023

S tímto mottem se snažím společně s mými zastupitelskými kolegy přistupovat k opoziční práci v rámci krajského zastupitelstva. Není to úplně jednoduché, zvláště pamatujete-li si na situaci ze začátku tohoto volebního období, ale jde to. A myslím, že ukazujeme, že máme i z opozice výsledky. A získáváme kredit, politické body a uspokojení, že práce má smysl. Ale ať jen zbytečně neplýtvám řádky a časem, půjdu rovnou k věci. 

Filip Ušák.

Filip Ušák.

Rychlodráha - VRTka

Snažíme se dát projektu VRT hlavu a patu. Trať se projektuje naprosto necitlivě k zájmům regionu, a to jak z pohledu potřeb kraje, tak především z pohledu dopadu tratě na místa, kudy by měla vést. V této věci vystupuji pravidelně na jednání zastupitelstva i pracovní skupiny k VRT. Sešli jsme se společně se starosty z Litoměřicka s ministrem dopravy Kupkou a trochu pozměnili kurz ministerstva, které VRTku plánuje.

Pravidelně objíždím obce, bavím se nejen se starosty, ale i s důležitými hráči v oblasti a tlačíme, co to jde. V únoru proběhlo veřejné projednání na krajském úřadě – veřejné projednání nových tras. Před tímto jednáním jsem svolal společné jednání starostů, kterých se to týká – Martina Hausenblase, který objednal alternativní variantu, tzv. „H“ a dalších osob.

Výsledkem nejen těchto aktivit je obrovské množství připomínek, počítáno ve stovkách, se kterým se nyní krajský stavební úřad musí vypořádat. Pevně věřím, že tímto jediným možným přístupem dojdeme do fáze, že krajské zastupitelstvo bude muset tyto varianty odmítnout. A osobně dodávám, že udělám vše, co bude v mých silách, abychom nepřipustili tento paskvil, který způsobuje Správa železnic ve spolupráci s nečinností krajské samosprávy.

Transformace

Jedním slovem tragédie. Vystoupil jsem na posledním krajském zastupitelstvu s velmi kritickým projevem ke krajské transformaci. K dohledání na krajském webu. Vedení kraje se schovává za Regionální stálou konferenci, ve které jsou z velké části ale titíž zástupci kraje, kteří mají transformaci na starosti.

Stav připravenosti strategických projektů je naprosto tristní, nepočítá se v rozpočtech s inflací a některé projekty kromě opoždění nemají ani připravené spolufinancování. A vedení kraje se na to kouká a předkládá nám zprávy, kterak je vše v pořádku. Není a náš kraj bude dále upadat i díky liknavosti kraje.

Z pohledu vedení kraje se transformace smršťuje na Transformační centrum, tedy opuštěný areál krajské školy, kterou za 600 milionů opravíme a budeme se u toho učit kraj transformovat. A není to málo, Antone Pavloviči?

V této věci jsem absolvoval spoustu schůzek a jednání, na poradě předsedů klubů před Vánoci jsem navrhnul hejtmanovi, abychom udělali společný kulatý stůl, kam pozveme všechny aktéry a řekneme si, kudy to začít společně posouvat.

Koncem února jsem toto panu hejtmanovi na společné schůzce zopakoval společně s dalšími náměty. V šuplíku je řada projektů, kterým by se měla dát politická podpora. Ať už jde o vodík a krajskou dopravní společnost DSÚK, toto téma pravidelně otevírám na jednání Dozorčí rady, tak třeba o děčínské východní nádraží. Ale zatím marně. Přesto si myslím, že má smysl tato témata otevírat.

Lokální železnice

Na téměř každém zastupitelstvu otevírám téma Kozí dráhy. Kraj si totiž zatím poměrně alibisticky objednává víkendový provoz pouze na trase Děčín – Telnice se zájmem objednávat obdobný rozsah dopravy i do Krupky. Správa železnic na to reaguje, že za víkendový provoz nebude opravovat železnici za stovky milionů. A ping-pong tímto směrem pokračuje. A bude dál, protože kraj si zatím odmítá objednat pravidelný provoz.

Snažil jsem se toto zahrnout vloni do Dopravního plánu i několikrát v této věci interpeloval oba svodné krajské radní. Zatím nic. Co se ale povedlo je domluvit kompromis o zachování provozu – 4 párů každodenních spojů – na železnici mezi Louny a Slaným. V této věci jsem absolvoval spoustu jednání a schůzek, ať už se starosty, tak i vedením Českých drah, ale třeba i středočeským radním za STAN panem Boreckým.

Tento kompromis je i výsledkem našeho tlaku po stranické linii, tak i po té zastupitelské. Návrh našeho klubu, který odmítá zastavení provozu na této železnici, schválilo zastupitelstvo jednohlasně. A já jsem osobně moc rád, že i tímto konáním trochu smýváme ze STANu nálepku hnutí, které „likviduje lokální železnice“. Není to tak. Obdobné jednání nás čeká v příštích dnech i na druhé železnici, a to Žatec – Lužná.

 

Autor: Filip Ušák, krajský zastupitel ÚK za hnutí STAN