Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Tiskové zprávy Krajští radní projednali 42 žádostí o dotaci za více než 9,5 milionu korun ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů

Krajští radní projednali 42 žádostí o dotaci za více než 9,5 milionu korun ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů

11. 6. 2023

Rada Středočeského kraje dnes projednala a doporučila zastupitelům ke schválení celkem 42 žádostí o dotaci z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021 + a NIP. Dotace jsou poskytovány obcím, příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům se sídlem ve Středočeském kraji, a to na včasnou přípravu projektů.

Krajští radní projednali 42 žádostí o dotaci za více než 9,5 milionu korun ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů

Krajští radní projednali 42 žádostí o dotaci za více než 9,5 milionu korun ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů

Mezi žadatele se rozdělí více než 9,5 milionu korun, přičemž se jedná zejména o projekty týkající se vodovodní a kanalizační infrastruktury či oblasti školství. „Dotace jsou v současné době poskytovány na projektovou přípravu. Našim cílem je, aby obce a města měly co nejvíce připravených projektů a mohly žádat o finanční prostředky z budoucích dotačních titulů,“ vysvětluje náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.

Nejvyšší dotace, a to 500 000 Kč, je určena na projektovou dokumentaci vodovodní a kanalizační infrastruktury v obcích Suchdol. O shodnou částku žádá také svazek obcí – JEKOZ, a to na projektovou dokumentaci navýšení skupinového vodovou (2. etapa). Mezi žádostmi o půlmilionovou dotaci jsou také například obce Radovesnice II (projektová dokumentace rozšíření ČOV), Odolena Voda (intenzifikace ČOV), Zeleneč (vodojem a vodohospodářská infrastruktura) či obec Předboj (rozšíření ČOV). Mezi žádostmi se počítá také s projektovou dokumentací v souvislosti s navyšováním kapacit MŠ a ZŠ, a to konkrétně na navýšení kapacity MŠ Hrusice (168 000 Kč).