Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Středočeský kraj pomůže městu Český Brod s financováním studie na zpracování protipovodňových opatření

Středočeský kraj pomůže městu Český Brod s financováním studie na zpracování protipovodňových opatření

5. 10. 2017

Zpracovat návrh protipovodňových opatření v povodí říčky Šembery a potoka Výmoly bude úkolem studie odtokových poměrů, kterou nechá zpracovat město Český Brod. Středočeský kraj přispěje městu na pořízení studie ze svého rozpočtu částkou ve výši 154 tisíc korun. Rozhodla o tom Rada kraje na svém jednání 5. října 2017.

Foto: dovolena-cesko.com

Foto: dovolena-cesko.com

„Povodí Šembery je v posledních letech postihováno významnými srážkovými úhrny, které ohrožují okolí častými povodňovými událostmi. Nejsilněji povodeň zasáhla povodí Šembery v roce 2013, kdy způsobila rozsáhlé škody na majetku. Ohroženo je také povodí potoka Výmoly, levostranného přítoku Labe, který odvodňuje středovýchodní část okresu Praha-východ. Detailní analýza tohoto území a navržení řešení, která ochrání obyvatelstvo před velkou vodou, je tak zcela namístě,“ říká radní pro oblast zemědělství a životního prostředí Ivo Šanc (STAN). Studie posoudí celkem 34 kilometrů vodních, které se budou týkat 24 obcí.

Pořízení studie odtokových poměrů a návrh možných protipovodňových opatření bude stát celkem 6,9 milionu korun, z toho 5,64 milionu korun získalo město Český Brod z Operačního programu životní prostředí v rámci prioritní osy č. 1 Zlepšení kvality vody a snižování rizika povodní. Zbytek peněz uhradí ze svých prostředků a prostředků obcí v řešené lokalitě.

„Městu s dofinancováním rádi pomůžeme, protože zpracování studie plně zapadá do námi nastavené koncepce v oblasti prevence před povodněmi. Středočeský kraj se v letošním roce již stal investorem a příjemcem dotace na zpracování studií odtokových poměrů v povodí řeky Berounky a Výrovky a spolufinancuje též studii odtokových poměrů v povodí Sázavy,“ závěrem připomněl radní Šanc. Udělení dotace ještě musí odsouhlasit zastupitelé kraje na svém nejbližším jednání. Peníze na pořízení studie tak město Český Brod získá na počátku příštího roku.

Autor: TZ Středočeský kraj