Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Školy se modernizují i díky národním či evropským dotacím, kraj pomáhá finanční podporou projektů

Školy se modernizují i díky národním či evropským dotacím, kraj pomáhá finanční podporou projektů

11. 6. 2023

Radní dnes projednali další žádosti škol o finanční podporu projektů na modernizaci a renovaci učeben a na snížení energetické náročnosti budov. Celková výše podpory je zhruba 46 milionů korun.

Školy se modernizují i díky národním či evropským dotacím, kraj pomáhá finanční podporou projektů

Školy se modernizují i díky národním či evropským dotacím, kraj pomáhá finanční podporou projektů

„Díky projektům mohou naše školy a školská zařízení dosáhnout na mimořádné možnosti. Je to příležitost, jak zmodernizovat budovy i jejich vybavení. I proto se snažíme žádostem škol o finanční podporu vycházet vstříc. Finance se v případě předfinancování navíc po ukončení projektů vracejí zpět do krajského rozpočtu,“ uvedl radní ro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha.

První balík žádostí zahrnuje kofinancování přípravy čtyř projektů škol zřizovaných Středočeským krajem v celkové hodnotě přibližně 2,3 mil. korun. SOŠ a SOU dopravní Čáslav se chystá vybudovat a vybavit odborné učebny a dílny odborného výcviku a na financování přípravy jí kraj poskytne zhruba 700 000 Kč. SOŠ a SOU Městec Králové chce modernizovat pracoviště praktického a teoretického vyučování a na projektovou přípravu získá téměř 200 000 korun. VOŠ a SZeŠ Benešov připravila projekt nazvaný „VOŠ a SZeŠ Benešov – škola 21. století“, který je zaměřen na modernizaci odborných učeben, stáje pro chov skotu a dílen,  a žádá o příspěvek na financování  přípravy ve výši 900 000 korun. Čtvrtý projekt podala VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, která připravuje modernizaci a renovaci odborných učeben a kabinetů a žádá o 460 000 korun.

Druhý balík žádostí o prostředky na předfinancování a kofinancování se týká projektů realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí, Integrovaného regionálního operačního programu a vzdělávacího programu Erasmus+. Jedná se o financování 4 projektů školských příspěvkových organizací. Dva projekty na snížení energetické náročnosti budovy se týkají Gymnázia Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav. Celkem jde o 27 milionů korun. Střední škola designu a řemesel Kladno žádá o zaslání finančních prostředků v celkové výši 17 milionů korun na vytvoření nových odborných učeben, dílen a laboratoří na úseku teoretické a praktické výuky a jejich vybavení moderními technologiemi, prvky a pomůckami, které přispějí ke zvýšení kvality vzdělávání. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, žádá o příspěvek zhruba 300 000 korun na předfinancování projektu ERASMUS+ Prevence a kompenzace bolesti zad zdravotnických pracovníků.

Radní schválili také přijetí dotace na projekt IKAP II (Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje). Celková dotace činí 47 500 000 korun. Hlavním cílem projektu IKAP II je podpora zvýšení kvality vzdělávání na území Středočeského kraje. Významná část projektu je zaměřena na podporu polytechnického vzdělávání a rozvoj gramotnosti v oblasti digitálních technologií. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání. K účasti v projektu byly osloveny všechny střední školy ve Středočeském kraji bez ohledu na zřizovatele. Do projektu je zapojeno celkem 55 organizací (50 organizací zřizovaných Středočeským krajem a 5 subjektů jiných zřizovatelů. Celkový rozpočet tříletého projektu, který letos končí, je 320 000 000 korun.