Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Rada schválila vyhlášení výzvy na příjem žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Rada schválila vyhlášení výzvy na příjem žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

7. 4. 2022

Rada Středočeského kraje na svém dnešním zasedání schválila návrh na vyhlášení programu "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti.“ Žadatelům se program v případě souhlasu Zastupitelstva otevře již 6. června a potrvá do konce měsíce srpna. Na program by mělo být určeno více než 250 milionů korun.  

Rada schválila vyhlášení výzvy na příjem žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Rada schválila vyhlášení výzvy na příjem žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Krajská rada již na začátku března schválila projektový záměr na tento program, následně byla podána projektová žádost v rámci vyhlášené 1. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR pro kraje, Operačního programu Životního prostředí 2021-2027. V žádosti o dotaci Středočeský kraj požádal o téměř 259 milionů korun, přičemž po odečtení neinvestičních výdajů by se více než 240 milionů rozdělilo mezi žadatele. „Rozhodnutí o uvolnění peněž Ministerstvem životního prostředí očekáváme ještě před nejbližším zasedáním Zastupitelstva kraje. Věřím proto, že k vyhlášení programu budeme moci přistoupit v naplánovaném termínu,“ doplnil náměstek hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslav Michalik.

Celkově se jedná již o čtvrtou výzvu na příjem žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na tuhá paliva, které bude od září tohoto roku zakázáno používat. Tentokrát však nejsou krajské projekty zaměřeny na širokou veřejnost, ale oprávněnými žadateli budou lidé v důchodu a s nízkými příjmy. Pro domácnost žadatele platí, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč a současně jsou naplněny stanovené podmínky. Veškeré informace jsou k dispozici také na webu kotlikovedotace-sk.cz.

Lhůta pro podávání žádostí o poskytnutí dotace je stanovena v uvedeném Programu od 6. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Žádosti budou podávány elektronicky a následně doručované v listinné papírové formě s podpisem konečného uživatele do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje nebo ve formátu pdf prostřednictvím datové schránky Středočeského kraje.

S vyhlášením programu musí souhlasit ještě Zastupitelstvo Středočeského kraje.