Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Rada schválila dalších 600 žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti ve výši přesahující 96 milionů korun

Rada schválila dalších 600 žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti ve výši přesahující 96 milionů korun

9. 12. 2022

Rada Středočeského kraje na svém zasedání schválila seznam dalších registrovaných žádostí, které vyhověly podmínkám Programu "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti". Konkrétně se jedná o 600 žadatelů s celkovou dotací přesahující 96 milionů korun, přičemž Radě jsou doručené žádosti předkládány ke schválení v postupných etapách. První seznam žadatelů radní schválili již na konci října.

Rada schválila dalších 600 žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti ve výši přesahující 96 milionů korun

Rada schválila dalších 600 žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti ve výši přesahující 96 milionů korun

Středočeský kraj přijímal žádosti o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti od 6. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Následně byla provedena kontrola po věcné a formální stránce z hlediska souladu s Programem. Kraj po skončení lhůty pro příjem zaevidoval 2 334 podaných žádostí, v celkové hodnotě 375 milionů korun. Seznam žádostí od dalších 600 žadatelů dnes na svém dnešním jednání schválila rada kraje s tím, že veškeré oprávněné žádosti budou, po předložení zúčtovacích dokladů, proplaceny.

Kraj v rámci projektu požádal prozatím o 266 milionů Kč, z jednání s Ministerstvem životního prostředí však lze předpokládat, že rozdíl mezi požadovanou částkou ze strany kraje a částkou vycházející z počtu žádostí, bude ze strany ministerstva dorovnán tak, aby mohly být uspokojeny všechny doručené žádosti.  

Celkově se jednalo již o čtvrtou výzvu na příjem žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na tuhá paliva. Tentokrát však nebyly krajské projekty zaměřeny na širokou veřejnost, ale oprávněnými žadateli byli lidé v důchodu a s nízkými příjmy. Pro domácnost žadatele současně platilo, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč a byly naplněny stanovené podmínky.  Bez ohledu na výši příjmů byli mezi žadatele zahrnuti také vybrané skupiny žadatelů dle podmínek programu.