Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program Zastupitelstva Středočeského kraje 29. 1. 2024

Program Zastupitelstva Středočeského kraje 29. 1. 2024

25. 1. 2024

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 29. 1. 2024. 

  

Zasedání zastupitelstva je vždy vysíláno v přímém přenosu, který je možno sledovat na webových stránkách Středočeského kraje zde.

Program Zastupitelstva Středočeského kraje 29. 1. 2024

Program Zastupitelstva Středočeského kraje 29. 1. 2024

název materiálu

okruhy

číslo tisku

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0001(2024)

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0002(2024)

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0003(2024)

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0004(2024)

Schválení programu

Procesní záležitosti

0005(2024)

Volba člena Kontrolního výboru zastupitelstva

 

Bude předloženo na stůl

Volební bod

 

Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva Středočeského kraje

Finanční záležitosti

0046(2024)

Poskytnutí příspěvku Radě Asociace krajů České republiky pro rok 2024 z rozpočtu Středočeského kraje

Finanční záležitosti

0089(2024)

Pravidla 2024 pro poskytování individuálních účelových dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmanky

Finanční záležitosti

0054(2024)

Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů a vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu 2024

Finanční záležitosti

0015(2024)

Vyhodnocení Programu 2023 na podporu bezplatného školního stravování ve Středočeském kraji pro děti, žáky a studenty trpící potravinovou nebo materiální deprivací pro 2. pololetí školního roku 2023/2024

Finanční záležitosti

0101(2024)

Vyhodnocení Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí FP zřízené příspěvkové organizaci SK na podporu bezplatného školního stravování ve SK pro děti, žáky a studenty trpící potravinovou nebo materiální deprivací pro 2. pololetí školního roku 2023/2024

Finanční záležitosti

0102(2024)

Středočeský Fond obnovy venkova - Program 2021-2024 - obec Měchenice - změna typu dotace

Finanční záležitosti

0007(2024)

Poskytnutí dotací dle Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0008(2024)

Poskytnutí dotací dle Programu 2023 po poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání Podpora rozvoje základních škol – navýšení kapacity

Finanční záležitosti

0083(2024)

Smlouva o spolupráci na projektu „Cyklostezka Greenway Jizera, úsek Loukov, hranice kraje – Bakov nad Jizerou“

Doprava

0014(2024)

Smlouva o spolupráci na projektu „Výstavba parkovacího domu Hostivice“

Doprava

0058(2024)

Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání, o zmocnění centrálního zadavatele a o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce Polabské cyklostezky, úsek Lázně Toušeň – Kostelec nad Labem“

Doprava

0040(2024)

Závěrečná zpráva o nadlimitních veřejných zakázkách na akci: Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v rámci PID na území Středočeského kraje, resp. na území Středočeského kraje a Hlavního města Prahy

Doprava

0092(2024)

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Kladno - Švermov, pss

Sociální věci

0012(2024)

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum Rožmitál pod Třemšínem, pss

Sociální věci

0013(2024)

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Sedlčany, pss

Sociální věci

0024(2024)

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Krajánek, pss

Sociální věci

0025(2024)

Rozdělení dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2024

Sociální věci

0090(2024)

Aktualizace Konceptu projektu POSEZ – pomoc seniorům a zdravotně postiženým od 1. 1. 2024

Sociální věci

0028(2024)

Program podpory rodinné politiky Středočeského kraje 2024–2026

Sociální věci

0029(2024)

Doplňující aktualizace Sítě sociálních služeb SK k 1.1.2024

Sociální věci

0079(2024)

Vydání  „Vyjádření objednatele služeb o úmyslu žadatele pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU“

Sociální věci

0074(2024)

Rozpočtová úprava č. 003/17/2024 – převod finančních prostředků na smlouvu o přidělení individuální účelové neinvestiční dotace organizaci RUAH o.p.s., v rámci rozpočtu kapitoly 17 – Sociální věci

Sociální věci

0099(2024)

Rozdělení dotace z dotačního programu Středočeského kraje „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV“ na roky 2024+2025, financovaného z OPZ+

Sociální věci

0100(2024)

Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Středočeského kraje na provoz a činnost Sportovních center mládeže v roce 2024

Školství

0047(2024)

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

0086(2024)

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Hornického muzea Příbram, p. o.

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0096(2024)

Souhlas s prodejem objektu „Hájenka Na Stráži“ v Černošicích do vlastnictví paní Ireny Delave

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0071(2024)

Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2023 pro POST BELLUM, z. ú.

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0070(2024)

Pravidla 2024 pro poskytování darů z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů

Životní prostředí a zemědělství

0023(2024)

Individuální návratná finanční výpomoc pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Roztoky na dostavbu stanoviště ZZS SK Roztoky u Prahy

Zdravotnictví

0093(2024)

Program 2024 - ZDRAVOTNICTVÍ pro poskytování investičních dotací z rozpočtu Středočeského kraje poskytovatelům akutní lůžkové péče na území Středočeského kraje

Zdravotnictví

0098(2024)

Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání „Zdravotnictví“

Zdravotnictví

0094(2024)

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vlkančice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0069(2024)

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Kotopeky

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0066(2024)

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Mníšek pod Brdy

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0017(2024)

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0019(2024)

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Polepy u Kolína

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0020(2024)

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Čeradice u Pálečku

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0022(2024)

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bakov nad Jizerou

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0061(2024)

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Hradčany u Žehuně

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0064(2024)

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Lety u Dobřichovic

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0059(2024)

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Bělá pod Bezdězem

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0063(2024)

Bezúplatné nabytí pozemku a stavby komunikace v k.ú. Český Brod

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0081(2024)

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kolín

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0082(2024)

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Nučice u Rudné

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0080(2024)

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Bylany u Kutné Hory

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0016(2024)

Bezúplatné nabytí nemovitosti v k.ú. Jesenice u Rakovníka

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0033(2024)

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Vlačice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0026(2024)

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Horčápsko

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0076(2024)

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Zámostí u Rožďalovic

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0075(2024)

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Cerhovice a k.ú. Třenice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0073(2024)

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Obořiště

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0078(2024)

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Hlavenec

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0077(2024)

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Pyšely

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0037(2024)

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Rožďalovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0038(2024)

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Zlatníky u Prahy a k.ú. Hodkovice u Zlatníků

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0036(2024)

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Panenské Břežany

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0030(2024)

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Svídnice u Dymokur

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0031(2024)

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Nové Strašecí

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0018(2024)

Majetkoprávní vypořádání pozemku a staveb v k.ú. Mnichovice u Říčan

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0032(2024)

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k. ú. Všestudy u Veltrus

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0085(2024)

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k. ú. Postřižín

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0091(2024)

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k. ú. Horoušany

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0088(2024)

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Polerady u Prahy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0087(2024)

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kutná Hora

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0034(2024)

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Jivina u Hořovic

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0041(2024)

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dymokury

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0011(2024)

Směna pozemků v k. ú. Jílové u Prahy

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0042(2024)

Směna pozemků v k.ú. Pičín

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0010(2024)

Prodej pozemku v k.ú. Jažlovice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0009(2024)

Prodej pozemku v k.ú. Vševily

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0021(2024)

Prodej pozemku v k.ú. Rakovník

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0039(2024)

Prodej pozemku v k.ú. Martinice u Dolních Kralovic

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0057(2024)

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Chmeliště

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0051(2024)

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Lobeč u Mšena

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0053(2024)

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Lobeč u Mšena

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0060(2024)

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Nesperská Lhota

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0056(2024)

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Machovice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0084(2024)

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Vinec

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0048(2024)

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Vinec II

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0049(2024)

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Svojšovice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0050(2024)

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Sedlec u Benátek nad Jizerou

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0052(2024)

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Sedlec u Benátek nad Jizerou II

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0055(2024)

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Lobeč u Mšena

 

Bude navrženo na stažení z programu

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

 

Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Český Brod

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0097(2024)

Dodatek č. 2 k darovací smlouvě s obcí Kouty

Majetek - různé

0095(2024)

Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

Bezpečnost

0035(2024)

Volba přísedících Krajského soudu v Praze

Různé

0027(2024)

Žádost o vyjádření předsedy Krajského soudu v Praze ke kandidátům na funkci přísedících u tohoto soudu

Různé

0065(2024)

Plán práce na I. pololetí 2024 a zpráva o činnosti za rok 2023 Výboru pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Středočeského kraje

Různé

0043(2024)

Plán práce na I. pololetí 2024 a zpráva o činnosti za rok 2023 Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Středočeského kraje

Různé

0067(2024)

Plán práce na I. pololetí 2024 a zpráva o činnosti za rok 2023 Výboru pro dopravu Zastupitelstva Středočeského kraje

Různé

0068(2024)

Plán práce Výboru pro zdravotnictví na rok 2024 a hodnocení činnosti výboru za rok 2023

Různé

0044(2024)

Plán práce Výboru pro životní prostředí a zemědělství na rok 2024 a hodnocení činnosti Výboru za rok 2023

Různé

0045(2024)

Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje na 1. pololetí roku 2024

Různé

0104(2024)

Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje za rok 2022 a 2023

Různé

0105(2024)

Zpráva o činnosti Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch v roce 2023

Různé

0107(2024)

Plán práce Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch na I. pololetí 2024

Různé

0108(2024)

Plán práce Výboru sociálních věcí  Zastupitelstva SK na 1. pololetí roku 2024 včetně Výroční zprávy Výboru sociálních věcí za rok 2023

Různé

0106(2024)

Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2024

Různé

0103(2024)

Zpráva předsedy Dozorčí rady Krajské zprávy a údržby silnic pro zastupitelstvo Středočeského kraje

Různé

0072(2024)

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 16. 11. 2023 do 11. 1. 2024

Různé

0006(2024)

Diskuze

 

 

Závěr