Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program Zastupitelstva Středočeského kraje 25.3. 2024

Program Zastupitelstva Středočeského kraje 25.3. 2024

22. 3. 2024

Níže naleznete návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje dne 25. 3. 2024.

   

Zasedání zastupitelstva je vždy vysíláno v přímém přenosu, který je možno sledovat na webových stránkách Středočeského kraje zde.

Program Zastupitelstva Středočeského kraje 25.3. 2024

Program Zastupitelstva Středočeského kraje 25.3. 2024

Návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje

dne 25. 3. 2024 

 

 

název materiálu

okruhy

číslo tisku

 1. 1.

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

0173(2024)

 1. 2.

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

0174(2024)

 1. 3.

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

0175(2024)

 1. 4.

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

0176(2024)

 1. 5.

Schválení programu

Procesní záležitosti

0177(2024)

 1. 6.

Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace Potravinové bance Praha a Středočeský kraj, z.s.

Finanční záležitosti

0171(2024)

 1. 7.

Program 2024 na podporu bezplatného školního stravování ve Středočeském kraji pro děti, žáky a studenty trpící potravinovou nebo materiální deprivací

Finanční záležitosti

0237(2024)

 1. 8.

Poskytnutí dotací dle Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

0180(2024)

 1. 9.

Středočeský Fond obnovy venkova - Program 2021-2024 - obec Chabeřice - změna typu dotace

Finanční záležitosti

0179(2024)

 1. 10.

Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení

 

Bude předloženo na stůl

Finanční záležitosti

0172(2024)

 1. 11.

Dodatek č. 19 ke Smlouvě o veřejných službách v drážní osobní dopravě mezi Středočeským krajem a dopravcem České dráhy, a.s.

Doprava

0225(2024)

 1. 12.

Dodatek č. 36 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

Doprava

0208(2024)

 1. 13.

Program 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury

Doprava

0243(2024)

 1. 14.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Unhošť, pss.

Sociální věci

0240(2024)

 1. 15.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Pod Skalami Kurovodice, pss.

Sociální věci

0241(2024)

 1. 16.

Vydání  „Vyjádření objednatele služeb o úmyslu žadatele pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU“ Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.

Sociální věci

0236(2024)

 1. 17.

Vydání  „Vyjádření objednatele služeb o úmyslu žadatele pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU“ Domov Labe

Sociální věci

0234(2024)

 1. 18.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok 2022/2023

Školství

0169(2024)

 1. 19.

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem

Školství

0223(2024)

 1. 20.

Převod movitého majetku příspěvkové organizace zřizované Středočeským krajem Základní umělecká škola Otakara Vondrovice Poděbrady, příspěvková organizace

Školství

0224(2024)

 1. 21.

Ukončení pořizovacího procesu 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje dle § 41 stavebního zákona týkající se kolejového propojení Depa Písnice – Jesenice u Prahy

Regionální rozvoj

0191(2024)

 1. 22.

Aktualizace č. 13 Zásad územního rozvoje Středočeského kraje dle § 42 odst. 6 stavebního zákona spočívající v zajištění opatření na silniční a dálniční infrastruktuře pro průjezd nadměrným a těžkým komponentům pro nový jaderný zdroj v elektrárně Dukovany

Regionální rozvoj

0193(2024)

 1. 23.

Program 2024 pro poskytování dotací na podporu geoparků na území Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0206(2024)

 1. 24.

Žádost ScareVille s.r.o. o individuální účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na podporu realizace audiovizuálního projektu: GUMP - jsme dvojka

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0205(2024)

 1. 25.

Poskytnutí dotací z Programu 2024 pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center – navýšení alokace

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0204(2024)

 1. 26.

Poskytnutí dotací z Programu 2024 pro poskytování jednoleté dotace v roce 2024 a pro víceleté dotace na léta 2025–2026 na podporu významných kulturních, společenských a sportovních akcí, přispívajících k rozvoji cestovního ruchu

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0203(2024)

 1. 27.

Poskytnutí dotací z Programu 2024 na podporu základních knihoven ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0202(2024)

 1. 28.

Poskytnutí dotací z Programu 2024 na podporu obnovy památek ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0201(2024)

 1. 29.

Poskytnutí dotací z Programu 2024 pro poskytování dotací na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje

Kultura, památková péče a cestovní ruch

0200(2024)

 1. 30.

Poskytnutí daru dle Pravidel 2023 pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci tematického zadání Výsadba stromů

Životní prostředí a zemědělství

0181(2024)

 1. 31.

Převod finančních prostředků z akce „Vybudování nového stanoviště ZZS SK, Brandýs nad Labem“ na rekonstrukci bloku C2 Oblastní nemocnice Kladno, a. s., nemocnice Středočeského kraje

Zdravotnictví

0242(2024)

 1. 32.

Změna Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, příspěvkové organizace

Zdravotnictví

0239(2024)

 1. 33.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Debř

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0215(2024)

 1. 34.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Lochovice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0216(2024)

 1. 35.

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Horní Kruty

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0217(2024)

 1. 36.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Černé Budy

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0183(2024)

 1. 37.

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Skalsko

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0189(2024)

 1. 38.

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Lány - revokace

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0186(2024)

 1. 39.

Bezúplatné nabytí staveb mostů v k.ú. Lužec nad Vltavou a k.ú. Hořín a Vrbno u Mělníka - revokace usnesení

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

0197(2024)

 1. 40.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Velvary

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0226(2024)

 1. 41.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Makotřasy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0210(2024)

 1. 42.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Čestlice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0194(2024)

 1. 43.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Tatce

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0212(2024)

 1. 44.

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Drahelčice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0195(2024)

 1. 45.

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Milovice nad Labem - revokace usnesení

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0198(2024)

 1. 46.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k. ú. Chotětov

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0233(2024)

 1. 47.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k. ú. Řepín

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0232(2024)

 1. 48.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Semčice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0229(2024)

 1. 49.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Jesenice u Prahy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0228(2024)

 1. 50.

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Katusice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0227(2024)

 1. 51.

Bezúplatný převod částí pozemků v k.ú.  Zlatníky u Prahy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0230(2024)

 1. 52.

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k. ú. Buštěhrad

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

0231(2024)

 1. 53.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hlízov

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0209(2024)

 1. 54.

Bezúplatný převod pozemků a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kutná Hora a k. ú. Perštejnec

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0207(2024)

 1. 55.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kadlín

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0184(2024)

 1. 56.

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Krchleby u Čáslavi

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0190(2024)

 1. 57.

Směna pozemků v k.ú. Čáslav

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

0218(2024)

 1. 58.

Prodej pozemků v k.ú. Hořátev a k.ú. Zvěřínek

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0214(2024)

 1. 59.

Prodej pozemku v k.ú. Stradonice u Nižboru

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0199(2024)

 1. 60.

Prodej pozemku Tursko

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0187(2024)

 1. 61.

Prodej pozemku v k.ú. Chaloupky

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0188(2024)

 1. 62.

Prodej pozemků v k. ú. Senomaty

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0185(2024)

 1. 63.

Prodej pozemku v k.ú. Dublovice - revokace  usnesení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

0196(2024)

 1. 64.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Malotice

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0219(2024)

 1. 65.

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0222(2024)

 1. 66.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Bořetice u Kolína

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0211(2024)

 1. 67.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Březí u Říčan

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0235(2024)

 1. 68.

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Petrovice u Sedlčan – revokace

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

0220(2024)

 1. 69.

„II/224 Měšice I/9 - Byšice I/16“ - rekonstrukce - revokace

Majetek - různé

0182(2024)

 1. 70.

III/1025 Bojov – Klínec, rekonstrukce silnice, stavba 1 – silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice

Majetek - různé

0213(2024)

 1. 71.

Poskytnutí finančního daru kraje Českému červenému kříži Oblastnímu spolku ČČK Kolín

Bude navrženo na zařazení do programu

Bezpečnost

0246(2024)

 1. 72.

Vyhrazení si pravomoci pro poskytování věcných a peněžitých darů, poskytování dotací a návratných finančních výpomocí, vzdání se práva a prominutí dluhu a zastavení movitých věcí nebo práv

 

Bude navrženo na stažení z programu

Různé

0192(2024)

 1. 73.

Kontrola veřejné zakázky „Hloubkový audit Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje na období 1. 1. 2018 až 30. 6. 2022“

Různé

0238(2024)

 1. 74.

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 15. 2. 2024 do 7. 3. 2024

Různé

0178(2024)

 1. 75.

Diskuze

Různé

 

 1. 76.

Závěr

Různé