Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Program 11. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje

Program 11. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje

22. 11. 2021

V pondělí 29. 11. 2021 se bude konat Středočeské krajské zastupitelstvo. S materiály na jednání se můžete seznámit zde

Středočeský kraj bude na svém webu také vysílat živý přenos z jednání Zastupitelstva. Podívejte se na něj zde

Návrh programu zasedání Zastupitelstva: 

Program 11. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje

Program 11. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje

 

název materiálu

okruhy

 1.  

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

 1.  

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

 1.  

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

 1.  

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

 1.  

Schválení programu

Procesní záležitosti

 1.  

Poskytnutí dotací dle Pravidel 2021 pro poskytování dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu hejtmanky

Finanční záležitosti

 1.  

Pravidla hospodaření klubů zastupitelů pro rok 2022

Finanční záležitosti

 1.  

Návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2022

Finanční záležitosti

 1.  

Projekt - Obědy do škol ve Středočeském kraji IV – změna partnerských organizací a výše jejich podpory

Finanční záležitosti

 1.  

Poskytnutí dotací dle Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

 1.  

Poskytnutí darů dle Pravidel pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení

Finanční záležitosti

 1.  

Pravidla 2022 pro poskytování individuálních účelových dotací a darů z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu hejtmanky 

Finanční záležitosti

 1.  

Pravidla 2022 pro poskytování darů obcím z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu na podporu obecního bydlení

Finanční záležitosti

 1.  

Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání Podpora rozvoje
a obnovy základních a mateřských škol 

Finanční záležitosti

 1.  

Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS

Finanční záležitosti

 1.  

Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu prevence

Finanční záležitosti

 1.  

Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu
a volného času

Finanční záležitosti

 1.  

Programy 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu – podpora sociálních služeb a podpora sociálních aktivit 

Finanční záležitosti

 1.  

Programy 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu SK
ze středočeských fondů administrovaných Odborem životního prostředí a zemědělství 

Finanční záležitosti

 1.  

Poskytnutí dotací dle programu "Program Smart Akcelerátor II - Kreativní vouchery pro výzkumné organizace pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na podporu inovačního prostředí
ve Středočeském kraji" 

Finanční záležitosti

 1.  

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace formou poskytnutí vyrovnávací platby
na realizaci služby obecného hospodářského zájmu
a smlouvy o pověření výkonem služby v režimu závazku veřejné služby

Finanční záležitosti

 1.  

Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Finanční záležitosti

 1.  

Návrh na schválení žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Finanční záležitosti

 1.  

Návrh na schválení dodatků ke smlouvám o dotaci – prodloužení doby realizace výměny zdrojů tepla

Finanční záležitosti

 1.  

Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP
a národních zdrojů a Zásobník akcí 2021+ – aktualizace č. 5_2021

Finanční záležitosti

 1.  

Zásobník investic Středočeského kraje na rok 2021 – změna č. 5

Investice a veřejné zakázky

 1.  

Schválení změny charakteru poskytnutých prostředků PO KSÚS na projekt Okružní křižovatka u areálu
T-Sport Modletice

Doprava

 1.  

Prioritizace dopravních staveb - aktualizace kritérií

Doprava

 1.  

Zpráva o uzavřených Smlouvách o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti
s obcemi a dobrovolnými svazky obcí za rok 2020
a 2021

Doprava

 1.  

Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje

Doprava

 1.  

Přidělení jednorázové účelové neinvestiční dotace v rámci rozpočtu Středočeského kraje organizaci
La Sophia o.p.s.

Sociální věci

 1.  

Smlouva o bezúplatném převodu drobného hmotného majetku Středočeského kraje příspěvkové organizaci Centrum 83, pss - vybavení „Domova pro osoby
s nízkofunkčním autismem v Mladé Boleslavi“

Sociální věci

 1.  

Doplňující aktualizace Sítě sociálních služeb SK
ve vztahu k roku 2022

Sociální věci

 1.  

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje Centru sociálních služeb v Lysé nad Labem

Sociální věci

 1.  

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

 1.  

Návrh na sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693 a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Školství

 1.  

5. úplná aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) Středočeského kraje

Regionální rozvoj

 1.  

Návrh na schválení dotací z rozpočtu Středočeského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2022

Kultura, památková péče a cestovní ruch

 1.  

Návrhy na přidělení individuálních účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Středočeského kraje 

Kultura, památková péče a cestovní ruch

 1.  

Návrh na nákup nemovitého majetku za účelem zpřístupnění chaty Bohumila Hrabala v Kersku veřejnosti 

Kultura, památková péče a cestovní ruch

 1.  

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na natáčení filmové pohádky „Tajemství staré bambitky 2“

Kultura, památková péče a cestovní ruch

 1.  

Žádost Dobrovolného svazku obcí Pečecký region
o prodloužení termínu realizace projektu: „Dokončení prací na Studii odtokových poměrů na Výrovce - opatření SO 01a – Revitalizace Výrovky ř.km 4,390 – 10,700“

Životní prostředí

 1.  

Žádost Města Liběchov o dotaci z Havarijního fondu na ochranu jakosti vod Středočeského kraje na likvidaci kontaminované zeminy z důvodu významného ohrožení kvality povrchových a podzemních vod

Životní prostředí

 1.  

Program 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Životní prostředí

 1.  

Podpora včelařství

Životní prostředí

 1.  

Změny stanov nemocnic založených Středočeským krajem

Zdravotnictví

 1.  

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených s kybernetickým útokem v roce 2019

Zdravotnictví

 1.  

Změna zřizovací listiny Dětského centra Chocerady – centra komplexní péče, příspěvkové organizace

Zdravotnictví

 1.  

Investiční dotace pro Oblastní nemocnici Mladá Boleslav, a. s., nemocnici Středočeského kraje

Zdravotnictví

 1.  

Bezúplatné nabytí v k.ú. Křinec

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

 1.  

Bezúplatné nabytí v k.ú. Chrášťany u Prahy

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

 1.  

Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Mladá Boleslav

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

 1.  

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Kolín

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

 1.  

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Neveklovice 

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

 1.  

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Kouty u Poděbrad 

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

 1.  

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Říčany u Prahy 

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

 1.  

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Byseň a k.ú. Kutrovice 

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

 1.  

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Korycany

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

 1.  

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Lešany u Nelahozevsi

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

 1.  

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Polerady u Prahy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

 1.  

Budoucí bezúplatný převod části pozemku v k.ú. Cítov

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

 1.  

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Sitné 

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

 1.  

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Sedlčánky  

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

 1.  

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Horní Bučice a k.ú. Vrdy   

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

 1.  

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Podmoky u Městce Králové

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

 1.  

Směna pozemků v k.ú. Milešov nad Vltavou

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

 1.  

Směna pozemků v k.ú. Dub u Kondrace

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

 1.  

Směna pozemků v k.ú. Dolínek a zřízení služebnosti

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

 1.  

Prodej pozemku v k.ú. Kořenice 

Majetek - úplatné převody nemovitostí

 1.  

Prodej pozemků v k.ú. Mníšek pod Brdy 

Majetek - úplatné převody nemovitostí

 1.  

Prodej pozemku v k.ú. Mnichovice u Říčan 

Majetek - úplatné převody nemovitostí

 1.  

Prodej pozemku v k.ú. Orlické Zlákovice 

Majetek - úplatné převody nemovitostí

 1.  

Prodej pozemků v k. ú. Únětice u Prahy  

Majetek - úplatné převody nemovitostí

 1.  

Prodej pozemku v k. ú. Zahrádka u Petrovic  

Majetek - úplatné převody nemovitostí

 1.  

Prodej pozemků v k. ú. Podlesí nad Litavkou  

Majetek - úplatné převody nemovitostí

 1.  

Prodej pozemku v k.ú. Studce

Majetek - úplatné převody nemovitostí

 1.  

Prodej nemovitostí v k.ú. Albrechtice v Jizerských horách - výsledek výběrového řízení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

 1.  

Úplatné nabytí pozemku v k. ú. Březové Hory

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

 1.  

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Klíčany

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

 1.  

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Vyšehořovice 

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

 1.  

Úplatné nabytí pozemků pod stavbou mostu v k.ú. Kochánky 

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

 1.  

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Starý Knín

Majetek - úplatná nabytí nemovitostí

 1.  

Stanovení postupu nakládání s nemovitými věcmi v k. ú. Dobříš

Majetek – Různé 

 1.  

Stanovení postupu nakládání s nemovitými věcmi v k.ú. Tuchlovice 

Majetek – Různé 

 1.  

Převod vodovodního napojení městu Bělá pod Bezdězem

Majetek – Různé 

 1.  

II/101 Jirny, most přes D 11 

Majetek – Různé 

 1.  

Problematika pozemku v k.ú. Beroun

Majetek – Různé

 1.  

Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje na financování jeho potřeb k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany na období 5 let a uzavření darovací smlouvy za daným účelem

Bezpečnost

 1.  

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů ke zmírnění následků krizové situace, ÚZ 98032

Bezpečnost

 1.  

Rozpočtová úprava č. 611/25/2021 - poskytnutí individuálních účelových neinvestičních dotací na dofinancování primární prevence a adiktologických služeb z prostředků Středočeského kraje v roce 2021

Bezpečnost

 1.  

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi hlavním městem Prahou a Středočeským krajem

Různé

 1.  

Zpráva o provedené kontrolní činnosti užívání majetku SK, oblast školství

Různé

 1.  

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje
od 14. 10. 2021 do 11. 11. 2021

Různé

 1.  

Harmonogram jednání Zastupitelstva Středočeského kraje na 1. pololetí roku 2022

Různé

 1.  

Diskuze

 
 1.  

Závěr