Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Návrh programu zasedání 21. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání 21. Zastupitelstva Středočeského kraje

15. 11. 2019

které se uskuteční dne 25. 11. 2019 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

Návrh programu zasedání 21. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání 21. Zastupitelstva Středočeského kraje

 

Název materiálu

Okruhy zařazení

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

Schválení programu

Procesní záležitosti

Informace o závěru MSČR – posouzení zákonnosti rozhodnutí KÚSK

Různé

Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof

Finanční záležitosti

Návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2020

Finanční záležitosti

Zásady participativního rozpočtu Středočeského kraje

Finanční záležitosti

Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů – aktualizace č. 5_2019

Finanční záležitosti

Změna výše finančních podpor pro školská zařízení v rámci projektu "Obědy do škol ve Středočeském kraji II“

Finanční záležitosti

Návrh na schválení žádostí  v rámci 3. výzvy Programu ,,Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019-2023“

Finanční záležitosti

Návrh na schválení dodatků ke smlouvám o dotaci – prodloužení doby realizace výměny zdrojů tepla

Finanční záležitosti

Schválení žádostí v rámci Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Finanční záležitosti

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze středočeských fondů v roce 2020

Finanční záležitosti

Poskytnutí návratné finanční výpomoci dle Pravidel pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje

ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů

Finanční záležitosti

Poskytnutí dotací dle Programu 2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

Rozpočtové opatření č. 490/09/2019 – převod finančních prostředků v rámci kapitoly 09 – Evropská integrace a poskytnutí dotací ze Středočeského Infrastrukturního fondu

Finanční záležitosti

Schválení veřejnoprávní smlouvy - obec Křešín

Finanční záležitosti

Obec Církvice – návrh na prodloužení termínu realizace projektu spolufinancovaného z rozpočtu Středočeského kraje

Finanční záležitosti

Žádost Obce Ondřejov o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně

Finanční záležitosti

Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje

na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Životní prostředí
a zemědělství

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje – změna 2019

- 2. část

Životní prostředí
a zemědělství

Poskytnutí příspěvků dle schválených „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“

Životní prostředí
a zemědělství

Zajištění zákonné péče o smluvně chráněnou část územní evropsky významné lokality Vlašimská Blanice

Životní prostředí
a zemědělství

Rozpočtové opatření č. 450/10/2019 - úprava rozpočtu Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství z důvodu novely vodního zákona

Životní prostředí
a zemědělství

Žádost Města Poděbrady o poskytnutí dotace z havarijního fondu na úhradu nákladů vynaložených na odstranění havarijního stavu na břehu vodního toku Sánská Bačovka v k.ú. Sány

Životní prostředí
a zemědělství

Žádost Obce Jenštejn o změnu minimálních závazných parametrů k akci „Výstavba tlakové splaškové kanalizace Dehtáry“

Životní prostředí
a zemědělství

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Nemyslovice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Zdice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Čachovice

 

 

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Horka u Bakova nad Jizerou

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Svrkyně a Hole u Svrkyně

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku k.ú. Pětikozly

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku k.ú. Straky

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků k.ú. Rakovník

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků k.ú.Liteň

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezplatné nabytí pozemků v k. ú. Rožďalovice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Slaný

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Buštěhrad

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Želenice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Kozmice u Benešova

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Hlízov

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Tisek

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Jesenice u Sedlčan

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Tisek

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Klášter Hradiště nad Jizerou

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k. ú. Čenkov u Příbramě

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Zábrdovice u Křince

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Zlonín

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Ptýrov I

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Ptýrov II

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Ptýrov III

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Ptýrov IV

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Ptýrov V

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Tisek I

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Tisek II

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Tisek III

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Staré Nespeřice

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Semice nad Labem V. – revokace usnesení

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Třebnice

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Rakovník

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Výkup pozemků – Cyklostezka Čelákovice – Lázně – Toušeň

 

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Prodej nemovitých věcí v k.ú. Loket u Dolních Kralovic formou výběrového řízení

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Ohrobec

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Jirny

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Prodej nemovitostí v k.ú. Městec Králové

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Stříbrná Lhota

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Řevnice

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Úplatný převod pozemku v k. ú. Poříčany

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Černé Budy - revokace

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Chlístov u Benešova

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Všechromy

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Semice nad Labem

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Dolní Bousov

a v k.ú. Horní Bousov

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Ptice

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Březno u Mladé Boleslavi

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Stará Lysá

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Malý Újezd a budoucí bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Malý Újezd a Jelenice u Mělníka

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Směna pozemků v k.ú. Všebořice u Dolních Kralovic

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Směna pozemků v k.ú. Rakovník

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Okružní křižovatka silnic III/10114 x III/00315

Majetek - různé

II/229 Rakovník, připojení na II/237

Majetek - různé

Vyúčtování elektrické energie v areálu Sadská

Majetek - různé

Problematika pozemků v k.ú. Poděbrady a Velké Zboží

Majetek - různé

Majetkoprávní vypořádání silnice a pozemků v k. ú. Trnová u Jíloviště

Majetek - různé

Majetkoprávní vypořádání silnice v k. ú. Mělník

Majetek - různé

Majetkoprávní vypořádání silnice v k. ú. Všeradice

Majetek - různé

Majetkoprávní vypořádání silnic v k. ú. Liteň

Majetek - různé

Majetkoprávní vypořádání silnice v k. ú. Roztoky u Prahy

Majetek - různé

Most přes Vápenický potok – majetkoprávní vypořádání po dokončení stavby

Majetek - různé

Majetkoprávní vypořádání silnic v k.ú. Jesenice u Prahy a k.ú. Dolní Jirčany – revokace

Majetek - různé

„II/101 Brandýs nad Labem, přeložka, I. etapa“ - revokace usnesení

Majetek - různé

Stavba „II/611 x II/329 Poděbrady – Přední Lhota, okružní křižovatka“ – revokace

Majetek - různé

Severní část obchvatu v Jílovém u Prahy – návrh na revokaci

Majetek - různé

Rozdělení podílového spoluvlastnictví pozemků v k. ú. Obory

Majetek - různé

Duplicitní vlastnictví k pozemku v k. ú. Mníšek pod Brdy

Majetek - různé

Souhlas s účastí v elektronické dražbě

Majetek - různé

Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví v k. ú. Rakovník – revokace

 

Majetek - různé

Smlouva o vypořádání bezdůvodného obohacení - Mladá RP, s.r.o.

Majetek - různé

Ideová studie výcvikového areálu Svět záchranářů na území obce Zaječov, vypracování projektové dokumentace, návrh harmonogramu projektu, zřízení realizačního týmu projektu

Bezpečnost

Rozpočtové opatření č. 326/25/2019 - navýšení rozpočtu Středočeského kraje, poskytnutí finančních darů

Bezpečnost

Rozpočtové opatření č. 477/25/2019 – poskytnutí individuální účelové investiční dotace Statutárnímu městu Kladno na financování záměru „rozšíření a reinstalace kamerových bodů na území města Kladna“ v oblasti prevence kriminality

Bezpečnost

Rozpočtové opatření č. 476/25/2019 – poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Statutárnímu městu Mladá Boleslav na financování projektu „Smíšených hlídek“ v oblasti prevence kriminality

Bezpečnost

Rozpočtové opatření č. 468/25/2019 – poskytnutí individuálních účelových neinvestičních dotací na dofinancování protidrogové prevence z prostředků Středočeského kraje v roce 2019

Bezpečnost

Rozpočtové opatření č. 425/25/2019 – poskytnutí individuálních účelových neinvestičních dotací na financování primární prevence a vzdělávání zaměstnanců v oblasti adiktologie

Bezpečnost

Informační zpráva o hospodaření nemocnic založených Středočeským krajem
za rok 2018

Zdravotnictví

Zvýšení základního kapitálu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje vkladem nemovitostí ve vlastnictví Středočeského kraje

Zdravotnictví

Poskytnutí investičních dotací z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2019 nemocnicím založeným Středočeským krajem

Zdravotnictví

Rozpočtové opatření č. 414/07/2019 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu mimořádných nákladů v souvislosti se zvýšeným výskytem onemocnění spalničkami

Zdravotnictví

Rozpočtové opatření č. 426/07/2019 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací na náklady spojené s úhradou stabilizačních příplatků a na opravy, údržbu a obnovu DHM do nemocnic založených Středočeským krajem

Zdravotnictví

Změna zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby SČK, příspěvkové organizace – vyjmutí nemovitého majetku v k. ú. Březové Hory a k. ú. Čáslav

Zdravotnictví

Aktualizace č. 1 Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2019 – 2022

Kultura a památková

péče

Vyhlášení Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití

Kultura a památková péče

Návrh na schválení dotací z rozpočtu Středočeského kraje na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2020 a smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2020 knihovnám pověřeným výkonem regionálních funkcí

Kultura a památková péče

Návrh na přidělení individuální neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Hudební festival Antonína Dvořáka – 52. ročník“

Kultura a památková

péče

Rozpočtové opatření č. 470/06/2019 – zapojení finančních prostředků
do příjmů a výdajů kapitoly 06 – Kultura a památková péče

Kultura a památková

péče

Program na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje pro rok 2020

Regionální rozvoj

Program PLATINN - nástroj usnadňující firmám odhalení inovačních příležitostí a realizaci změn vedoucí k růstu firmy a rozvoji regionu - žádost

o dotaci pro Středočeské inovační centrum, spolek z rozpočtu Středočeského kraje

Regionální rozvoj

Program na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2020

Regionální rozvoj

Schválení Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období 2019-2024, s výhledem do 2030, včetně vyhodnocení procesu SEA

Regionální rozvoj

Marketingový plán Středočeské centrály cestovního ruchu na rok 2020

Regionální rozvoj

Poskytnutí finančních prostředků spolku Středočeské vodní cesty, z.s. na rok 2020

Regionální rozvoj

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z Programu na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje pro rok 2019

Regionální rozvoj

Návrh na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti Středočeského kraje

na organizaci Her IX. Zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020

v Karlovarském kraji

Regionální rozvoj

Návrh na poskytnutí dotací žadatelům ze Středočeského Fondu rozvoje doprovodné infrastruktury pro rok 2019

Regionální rozvoj

Návrh na poskytnutí členského příspěvku pro spolek „Turistická oblast Brdy

a Podbrdsko, z. s.“ pro rok 2020

Regionální rozvoj

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z Programu na podporu turistických informačních center Středočeského kraje pro rok 2019

Regionální rozvoj

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v roce 2020 a zajištění financování nekrytých závazků regionálních rad regionu soudržnosti

Regionální rozvoj

Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2020 na Programy Inovační a Kreativní vouchery

Regionální rozvoj

Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na spolufinancování projektu Smart akcelerátor II pro Středočeské inovační centrum, spolek

Regionální rozvoj

Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2020 na provoz a činnost Středočeského inovačního centra, spolku

Regionální rozvoj

Rozpočtové opatření č. 475/08/2019 – Rozpis finančních prostředků kapitoly 08, ÚZ 010 Sportovní centra mládeže - Projekt "Podpora mládeže v parkuru"

Regionální rozvoj

Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje spočívající

ve vymezení koridoru pro veřejně prospěšnou stavbu vodovodu

Regionální rozvoj

Dodatek č. 25 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

Doprava

Dodatek č.1 ke Smlouvě o veřejných službách v drážní osobní dopravě mezi Středočeským krajem a dopravcem České dráhy, a.s.

Doprava

Smlouva s dopravcem ARRIVA vlaky s.r.o. o závazku veřejné služby

ve veřejné drážní osobní dopravě a uznávání tarifu Pražské integrované dopravy

Doprava

Smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti

a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou mezi Středočeským

a Pardubickým krajem

Doprava

Smlouva o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky (Středočeský kraj / Kraj Vysočina)

Doprava

Smlouva o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti

a o podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou mezi Středočeským

a Ústeckým krajem

Doprava

Schválení změny charakteru poskytnutých prostředků příspěvkové organizaci Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje na II. etapu projektu „II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev. č. 150-012“

Doprava

Plán (Zásobník) investic Středočeského kraje na rok 2019 – změna č. 5

Investice a veřejné zakázky

Prodloužení spolupráce Středočeského kraje a MPSV při realizaci projektu „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života

na úrovni krajů“

Sociální věci

Licenční smlouva na užití ochranné známky RODINNÉ PASY

Sociální věci

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2020 – 2022

Sociální věci

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Středočeského kraje 2020 – 2022

Sociální věci

Rozdělení dotace na poskytování sociálních služeb Středočeského kraje v rámci druhého mimořádného termínu dotačního řízení pro rok 2019

 

Sociální věci

Rozdělení dotace Středočeského kraje na poskytování sociálních služeb v rámci dofinancování sociálních služeb v roce 2019

Sociální věci

Rozdělení dotace z Dotačního programu Středočeského kraje k poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvku) v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III“ na období 2020 – 2021, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost

Sociální věci

Rozpočtové opatření č. 486/17/2019 – převod finančních prostředků

na smlouvu na přidělení jednorázové účelové investiční dotace v rámci rozpočtu kapitoly 17-Sociální věci

Sociální věci

Rozpočtové opatření č. 458/17/2019 – převod finančních prostředků
na poskytnutí návratných finančních výpomocí z rozpočtu Středočeského kraje – sociální oblast

Sociální věci

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov U Anežky, pss

Sociální věci

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum Rožmitál pod Třemšínem, pss

Sociální věci

Ustoupení od vymáhání smluvní pokuty

Školství

Zpráva o výsledcích maturitní zkoušky v kraji – jaro 2019

Školství

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

Volba nového člena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

Volební bod

Volba nového člena Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch

Volební bod

Společná deklarace představitelů regionů 4-Dohody

Různé

Volba přísedícího Krajského soudu v Praze

Různé

Žádost o vyjádření předsedy Krajského soudu v Praze ke kandidátce na funkci přísedící u tohoto soudu

Různé

Harmonogram zasedání Zastupitelstva SK na rok 2020

Různé

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 2. 9. 2019
do 11. 11. 2019

Různé

Diskuze, vystoupení občanů Středočeského kraje

 

Závěr