Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Návrh programu zasedání 16. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání 16. Zastupitelstva Středočeského kraje

20. 11. 2018

které se uskuteční dne 26. 11. 2018 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

Návrh programu zasedání 16. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání 16. Zastupitelstva Středočeského kraje

Název materiálu

Okruhy zařazení

Úvod

 

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

Schválení programu

Procesní záležitosti

Prezentace akcí

Finanční záležitosti

Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof – dotace obcím

Finanční záležitosti

Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva Středočeského kraje

Finanční záležitosti

Návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2019

Finanční záležitosti

Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů – aktualizace č. 4

Finanční záležitosti

Financování projektů EU z rozpočtu Středočeského kraje v rámci bankovního produktu cash pooling

Finanční záležitosti

Rozpočtové opatření č. 388/23/2018 – navýšení příjmů a výdajů rozpočtu Středočeského kraje o zdroje z kontokorentního úvěru

Finanční záležitosti

Realokace finančních prostředků v rámci SC 1.2. IROP Integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti

Finanční záležitosti

Převod finančních prostředků v rámci OPŽP z Integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti do Integrované strategie ITI Brněnské metropolitní oblasti

Finanční záležitosti

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2019 – středočeské fondy

Finanční záležitosti

Poskytnutí dotací dle Programu 2017 – 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského  Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

Schválení projektového záměru "Obědy do škol ve Středočeském kraji" včetně výše finančních podpor pro školská zařízení

Finanční záležitosti

Individuální účelová dotace Spolku Zděná 2012 – žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Finanční záležitosti

Obec Ratenice – žádost o udělení výjimky z Programu 2017 – 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

Návrh na schválení dodatků ke smlouvám o dotaci – prodloužení doby realizace výměny zdrojů tepla

Finanční záležitosti

Změna Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015 -2018“ II. kolo, 1. výzvy

Finanční záležitosti

Žádost ZO ČSOP Vlašim o kofinancování projektů z Operačního programu Životní prostředí

Životní prostředí

a zemědělství

Žádost České krajiny o.p.s. o individuální dotaci na projekt Evropské Serengeti – přibližujeme původní krajinu středních Čech veřejnosti: 4. Etapa

Životní prostředí

a zemědělství

Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na zajištění základního provozu Krajských středisek ekologické výchovy v letech 2018 a 2019

Životní prostředí

a zemědělství

Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje

Životní prostředí

a zemědělství

Žádost o individuální dotaci na realizaci projektu „Rybník V Oboře k.ú. Věšín, opevnění břehové části, vývařiště“

Životní prostředí

a zemědělství

Žádost Obce Psáry o individuální dotaci na realizaci projektu „Kanalizace Psáry – páteřní sběrač“

Životní prostředí

a zemědělství

Poskytnutí příspěvků dle schválených „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“

Životní prostředí

a zemědělství

Úprava „Zásad pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu Středočeského kraje a způsobu kontroly jejich využití“

Životní prostředí

a zemědělství

Vyhodnocení soutěže pro obce Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“ v roce 2018

Životní prostředí

a zemědělství

Žádost Obce Železná o změnu účelu dotace na akci „Splašková kanalizace v obci Železná“, kterou je homogenizace silnice II/118

a III/10135

Životní prostředí

a zemědělství

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje – změna 2018, 2.část

Životní prostředí

a zemědělství

Žádost Jihočeského kraje o poskytnutí individuální účelové dotace na akci „Studie proveditelnosti opatření ke snížení dotace fosforu do vodního díla Orlík“

Životní prostředí

a zemědělství

Žádost Obce Dubno o poskytnutí dotace z havarijního fondu na kofinancování sanace nezabezpečené skládky

Životní prostředí

a zemědělství

Žádost Obce Mořina o změnu veřejnoprávní smlouvy S-3072/OŽP/2018 o poskytnutí dotace z havarijního fondu na spolufinancování sanace bývalé kořenové ČOV Mořina

Životní prostředí

a zemědělství

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Černín u Zdic

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Mšec

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků od Státního statku Jeneč, s.p. v likvidaci

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Uhlířské Janovice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Kutná Hora

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Trhové Dušníky

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Nymburk

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Čestlice - revokace

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Modletice u Dobřejovic

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v  k.ú. Osov

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Suchomasty

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Debř – revokace

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Brandýs nad Labem

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Voděrádky

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Straky

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Sedlec u Kutné Hory

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Knovíz

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Podmoky u Městce Králové

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Kácov

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Švihov u Rakovníka

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Zvěstov

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Zduchovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Tichonice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Mělník

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dobrošovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod objektu vodárny v k.ú. Chocerady

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Hvězdonice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Čerčany

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Pavlíkov

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Budoucí bezúplatný převod pozemku v k.ú. Vítov – revokace

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Nehvizdy - revokace

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Český Brod

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Liběchov

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Rožmitál pod Třemšínem

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Kostelní Střimelice

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Jílové u Prahy

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Kouřim

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Petroupim

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Prčice

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Lány

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Stupčice

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Sedlčany

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k.ú. Bohutín

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Prodej nemovitých věcí v k.ú. Kanina

Majetek - úplatné převody nemovitostí

Prodej nemovitých věcí v k.ú. Čáslav formou výběrového řízení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

Prodej nemovitých věcí v k.ú. Bytíz formou výběrového řízení

Majetek - úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Lužce

Majetek - úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Brandýs nad Labem

Majetek - úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Trhový Štěpánov

Majetek - úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Křížov

Majetek - úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemku v k.ú. Kropáčova Vrutice

Majetek - úplatné převody nemovitostí

Budoucí bezúplatný převod a budoucí bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Dobříš

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Jiřice u Kostelce nad Labem

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kosmonosy

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Nové Benátky

a Obodř

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Kozmice

u Benešova

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Trhový Štěpánov

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Hoděmyšl

 

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Pičín

 

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Směna pozemků v k. ú. Říčany u Prahy

 

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Žádost o odstranění předkupního práva - k.ú. Košátky

Majetek - různé

Dohoda o výmazu předkupního práva - k.ú. Činěves

Majetek - různé

Majetkoprávní vypořádání silnic a pozemků v k.ú. Český Brod

Majetek - různé

Severní část obchvatu v Jílovém u Prahy

Majetek - různé

Severní část obchvatu v Jílovém u Prahy – II. část

Majetek - různé

„II/331 Stará Boleslav, obchvat“  -  revokace usnesení

Majetek - různé

Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Otruby a Slaný

Majetek - různé

Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2019-2022

Kultura a památková  péče

Návrh na změnu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace agendové číslo S-5957/KUL/2018

Kultura a památková  péče

Návrh na schválení transferů z rozpočtu Středočeského kraje pro knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí na rok 2019 a schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Středočeského kraje

Kultura a památková  péče

Zájmy památkové péče ve Středočeském kraji ve vztahu k územnímu plánování hl. m. Prahy

Kultura a památková  péče

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ve Středočeském kraji na období 2019–2023

Kultura a památková  péče

Vyhlášení Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu památek určených ke společenskému využití

Kultura a památková  péče

Rozpočtové opatření č. 374/08/2018 – rozpis finančních prostředků kapitoly 08, ÚZ 001, na organizaci sportovních soutěží – Sportovec Středočeského kraje 2018

Regionální rozvoj

Rozpočtové opatření č. 302/08/2018 – rozpis finančních prostředků kapitoly 08, ÚZ 001, na organizaci sportovních soutěží, obnovu

a vybavení sportovišť

Regionální rozvoj

Rozpočtové opatření č. 290/08/2018 – rozpis finančních prostředků kapitoly 08, ÚZ 001, na organizaci sportovních soutěží, poskytnutí individuálních účelových dotací z rozpočtu Středočeského kraje na obnovu a vybavení sportovišť

Regionální rozvoj

Schválení poskytnutí individuální investiční dotace městu Sadská na výstavbu venkovního hřiště pro základní školy

Regionální rozvoj

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na činnost Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v roce 2019

Regionální rozvoj

Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2019 na provoz

a činnost Středočeského inovačního centra, spolku

Regionální rozvoj

Poskytnutí individuální účelové investiční dotace na akci „Rekonstrukce ulice Na Klenici“ pro Statutární město Mladá Boleslav

Regionální rozvoj

Uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci na národním produktu „Pískovcová skalní města v České republice“

Regionální rozvoj

Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z Programu na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje pro rok 2018

Regionální rozvoj

Podpora významných kulturních, společenských a sportovních akcí ve Středočeském kraji

Regionální rozvoj

Žádost o prodloužení doby realizace projektu pro KS NS MAS 

Regionální rozvoj

Marketingový plán Středočeské centrály cestovního ruchu, p.o. pro rok 2019

Regionální rozvoj

Rozpočtové opatření č. 365/08/2018 Rozpis finančních prostředků kapitoly 08, ÚZ 010 – Sportovní centra mládeže Projekt „Podpora mládežnických družstev BC Benešov“

Regionální rozvoj

Rozpočtové opatření č. 403/08/2018 Rozpis finančních prostředků kapitoly 08, ÚZ 010 – Sportovní centra mládeže Projekt „Sportovní Centrum baseballu MINERS KLADNO“

Regionální rozvoj

Dodatek č. 23 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje

Doprava

Dohoda o narovnání mezi Středočeským krajem a Ateliérem projektování inženýrských staveb, s.r.o, VPÚ DECO PRAHA a.s., SMP CZ, s.r.o., SGS Czech Republic, s.r.o. a Českou pojišťovnou a.s.

Doprava

Darovací smlouva na speciální automobil Mercedes-Benz Sprinter mezi Středočeským krajem a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje

Doprava

Koordinační smlouvy k přestavbě mostů na silnici III/2635 v Lužci nad Vltavou a ve Vrbně

Doprava

Zásobník úseků silnic a mostů pro opravy a rekonstrukce v roce 2019

a 2020 ve Středočeském kraji

Doprava

Veřejnoprávní smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou mezi Středočeským a Jihočeským, Libereckým a Plzeňským krajem

Doprava

Uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti s firmou ŠKODA AUTO a.s.

Doprava

Plán investic Středočeského kraje na rok 2018 – změna č. 5

Investice a veřejné zakázky

Investiční dotace na rok 2018 pro nemocnice založené Středočeským krajem

Zdravotnictví

Revokace části usnesení Zastupitelstva kraje č. 038-13/2018/ZK ze dne
26. 4. 2018 a přesun investičních dotací pro Oblastní nemocnici Kladno, a. s., nemocnici Středočeského kraje, do roku 2019

Zdravotnictví

Rozpočtové opatření č. 384/05/2018 – rozpis dotace MŠMT pro partnery projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“

a veřejnoprávní smlouvy

Školství

Dodatky ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem

v projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Školství

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

Rozpočtové opatření č. 376/17/2018 - dofinancování sociální služby chráněné bydlení poskytovatele Vítej… o.p.s.

Sociální věci

Rozpočtové opatření č. 390/17/2018 – zapojení prostředků z dotace ÚZ 13305 a z vypořádání vyrovnávací platby do rozpočtu kapitoly 17 – Sociální věci

Sociální věci

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Slaný, pss

Sociální věci

Snížení monitorovacích indikátorů u sociálních služeb pro rok 2019 v rámci projektu ,,Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774‘‘

Sociální věci

Aktualizace příloh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Středočeském kraji na období 2015 – 2019

Sociální věci

Realizace Seniorské obálky v rámci projektu Ministerstva práce

a sociálních věcí s názvem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň

Sociální věci

Informace o stavu jednání se společností Mladá RP, s.r.o.

Různé

Úprava výkonu činnosti tajemníků politických klubů

Různé

Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje
na rok 2019

Různé

Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje
na rok 2019

Různé

Plán práce Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch na I. pololetí 2019

Různé

Volba přísedících Krajského soudu v Praze

Různé

Žádost o vyjádření předsedy Krajského soudu v Praze ke kandidátům na funkci přísedících u tohoto soudu

Různé

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 7. 8. 2018 do 5. 11. 2018

Různé

Harmonogram zasedání Zastupitelstva SK na I. pololetí roku 2019

Různé

Diskuze, vystoupení občanů Středočeského kraje

 

Závěr

 

Navržený program zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje: