Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Dotační program na včasnou přípravu obecních projektů by měl pokračovat i v příštím roce, radní schválili jeho znění

Dotační program na včasnou přípravu obecních projektů by měl pokračovat i v příštím roce, radní schválili jeho znění

4. 11. 2022

Rada Středočeského kraje dnes schválila znění Programu 2023 pro poskytování dotací ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů. Dotace jsou poskytovány obcím, příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům se sídlem ve Středočeském kraji, a to na včasnou přípravu projektů. Cílem Středočeského kraje je, aby obce a města měly co nejvíce připravených projektů a mohly žádat o finanční prostředky z budoucích dotačních titulů. O vyhlášení programu budou rozhodovat ještě zastupitelé.

Dotační program na včasnou přípravu obecních projektů by měl pokračovat i v příštím roce, radní schválili jeho znění

Dotační program na včasnou přípravu obecních projektů by měl pokračovat i v příštím roce, radní schválili jeho znění

V návrhu programu byl vybrán okruh tematických zadání, v rámci kterých lze žádat o dotaci na přípravu projektů. Podkladem pro nově vypsaný program pak byly podněty od obcí, které mají vazbu na připravované operační programy evropských strukturálních fondů nebo předpokládané výzvy z národních zdrojů. „V rámci nového programu počítáme stejně jako v letošním roce se čtyřmi tematickými zadáními, konkrétně se jedná o oblast životního prostředí, vzdělávání, revitalizaci měst a obcí a téma cyklostezek. Samotné dotace pak jsou obvykle poskytovány na projektové dokumentace a studie,“ uvedl náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar.

Veškeré podmínky pro žadatele dotace budou zveřejněny při vyhlášení programu, včetně konkrétního způsobu podání žádosti o dotaci a všech povinných příloh. V programu se počítá s alokací celkem 10 milionů korun, přičemž výše dotace se odvíjí od tematického zadání a oblasti podpory (minimální výše je stanovena na 50 000 Kč). U většiny oblastí podpory se pak počítá s maximální dotací 200 000 Kč.

V případě schválení Zastupitelstva je aktuálně lhůta pro podání žádosti o finanční podporu jv Programu stanovena od 1. 2. 2023 do 15. 12. 2023.