Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Další část Labské cyklostezky dokončena

Další část Labské cyklostezky dokončena

6. 12. 2022

Středočeský kraj prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) dokončil další úsek Labské cyklostezky. Dnes byla slavnostně otevřena část mezi Kly a Mělníkem. Náklady na výstavbu zhruba kilometr dlouhé trasy překročily deset milionů korun. Otevření se zúčastnili Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu a Aleš Čermák, ředitel KSÚS a další zástupci kraje.

Další část Labské cyklostezky dokončena

Další část Labské cyklostezky dokončena

„Důležitost této stavby není v její délce, ale v tom, že se jednalo o poslední, právně velmi komplikovaný úsek, díky jehož dokončení jsme na Mělnicku získali ucelený úsek Labské cyklostezky v délce takřka 15 km od obce Kly až na hranice Středočeského kraje. Tato cyklostezka pak pokračuje podél Labe až do Německa,“ konstatuje Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu.

Předmětem akce byla výstavba nového úseku mezi Kly a bývalou čističkou odpadních vod a cukrovarem v Mělníku. „Délka nové komunikace s asfaltovým povrchem je zhruba jeden kilometr. Nová stavba propojuje cyklostezku vedoucí z obce Kly postavenou v roce 2017 Středočeským krajem a cyklostezku končící u cukrovaru postavenou v roce 2020 městem Mělník,“ zmiňuje Petr Matura, vedoucí odboru veřejné mobility.

Povrch cyklostezky je asfaltový a okraje vozovky jsou lemovány obrubníky. „Konstrukce cyklostezky je navržena jako pojezdová se zvýšenou únosností podle požadavků Povodí Labe, aby umožnila průjezd těžké techniky při údržbě koryta řeky,“poukazuje Petr Matura na zajímavost. „Součástí je i odpočinkové místo s altánem, včetně laviček, odpadkového koše a cyklostojanů na kola,“ dodává. 

Vybudování zmiňované části stezky podél řeky Labe bylo spolufinancováno Evropskou unií (IROP, 18. výzva ITI). „Celkové náklady na výstavbu vyšplhaly na více než 10,3 milionu korun včetně DPH. Z národních zdrojů jsme čerpali 5 procent, z vlastního rozpočtu 10 procent. Zbytek je z EU,“ vypočítává Petr Borecký. 

Jako další propojování Labské stezky jsou budovány úseky mezi Kostelcem nad Labem a Kozly a dále části směrem k Tuhani. Tyto stavby byly zahájeny letos na podzim. Po vypořádání majetkoprávních vztahů v dalším úseku mezi obcí Tuhaň a Kly a cyklostezky mezi Nymburkem, Lysou nad Labem a Čelákovicemi, vznikne souvislé propojení Labské cyklostezky od Poděbrad až na hranici Středočeského kraje k Horním Počaplům pod Mělníkem. Ve Středočeském kraji pak ještě zbude k dokončení úsek od hranice kraje, od Týnce nad Labem ke Kolínu, kde je již zadaná studie proveditelnosti a další propojení úseku mezi městy Kolín a Poděbrady po levém břehu Labe. Tím vznikne souvislá Labská cyklostezka na území celého Středočeského kraje. Její dokončení předpokládá radní Borecký do konce roku 2026.

Cyklostezka je součástí dálkové páteřní cyklotrasy č. 2 a mezinárodní cyklotrasy Labská stezka vedoucí podél řeky Labe od pramene v Krkonoších k ústí do Severního moře v Cuxhavenu v Německu.