Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Blog Věslava Michalika - Dva platy za poloviční práci. Hejtmani jsou jen špičkou ledovce!

Blog Věslava Michalika - Dva platy za poloviční práci. Hejtmani jsou jen špičkou ledovce!

10. 2. 2014

Vnitrostranický boj v ČSSD znovu otevřel problematiku kumulace funkcí. Pozornost se především soustřeďuje na čtyři socialistické hejtmany, kteří jsou zároveň poslanci. Podrobnější analýza našeho zákonodárného sboru ukazuje, že hejtmani jsou jen dobře viditelnou špičkou ledovce kumulovaných funkcí. Ledovce, který bohužel proplouvá všemi politickými vodami.
Blog Věslava Michalika - Dva platy za poloviční práci. Hejtmani jsou jen špičkou ledovce!

Blog Věslava Michalika - Dva platy za poloviční práci. Hejtmani jsou jen špičkou ledovce!

Český zákonodárný sbor má 200 poslanců a 81 senátorů. Hlavní náplní práce poslance i senátora je schvalování zákonů. Práce poslance probíhá v šestitýdenním cyklu, který se v průběhu roku pravidelně opakuje. V prvních dvou týdnech se scházejí výbory, další týden je poslanecký, to znamená v regionu, následují dva týdny, kdy probíhá schůze a po jejím skončení je variabilní týden, o který se může schůze protáhnout, ale může být využít k tomu, co poslanec nestihl v předchozích pěti týdnech. Navíc by se měl poslanec věnovat svému regionu a měl by být k dispozici ve své regionální kanceláři, aby se na něj mohli občané obracet. Znamená to, že naše ústava i zavedené zvyklosti předpokládají, že práce poslance je práce vysoce odborná, náročná a na plný úvazek. Proto také poslanci za tuto práci přísluší nadstandardní odměna. V základu s minimálními náhradami kolem 80.000 Kč měsíčně. Senát sice nezasedá tak často jako sněmovna, nicméně i u senátorů se vychází z předpokladu, že se jedná o práci vysoce odbornou, náročnou a na plný úvazek, a tudíž dobře placenou. Základní plat senátora je dokonce o něco vyšší než plat poslance.
Mezi našimi poslanci a senátory je poměrně vysoké zastoupení těch, kteří zastávají dvě, někdy i tři plnohodnotná zaměstnání placená z veřejných zdrojů. Kumulace funkcí jako taková by až tak nevadila. Pokud dotyčný vykonává zároveň funkci řadového zastupitele v obci, či dokonce radního, nebo sedí v dozorčí radě nějakého městského podniku, která zasedá jednou za tři měsíce, je to možné a zvládnutelné. To co je nepřijatelné, je pobírání mzdy z několika plnohodnotných "pracovních poměrů", u kterých se předpokládá výkon na plný úvazek. Nejen, že je to nepřijatelné, ale je to i velmi neetické. Je to jeden z mnoha projevů stále přežívající bolševické politické nekultury. Je to stejně neetické jako bylo neetické mnohoobročnictví v době Jana Husa, kdy jeden církevní hodnostář obsadil několik výnosných úřadů a far, které samozřejmě nestačil obhospodařit.
V současné době máme za ČSSD šest hejtmanů, kteří jsou zároveň poslanci nebo senátoři. Nechtějí si přiznat, že něco musí flákat. Buď hejtmana, nebo poslance či senátora. Za ČSSD, KSČM a KDU ČSL máme náměstky hejtmanů, kteří údajně bez problémů stíhají krajskou exekutivu a k tomu jsou poslanci či senátoři. Bez problému to asi nebude. Máme poslance a senátory různých stran (ANO, ODS, TOP09, ČSSD), kteří zároveň stíhají pracovat ve funkci rektora vysoké školy, děkana vysoké školy, ředitele výzkumného ústavu. Jak to dělají nevím. Ale nedokážu si představit, že obojí pořádně. Máme poslance a senátory za ODS, ČSSD a ANO, kteří jsou zároveň primátory statutárních měst (Olomouc, Přerov, Teplice, Frýdek Místek, Most) či náměstky primátorů v dalších velkých městech. Dalších 29 poslanců a senátorů zastupujících celé politické spektrum je souběžně starostou. Zde je však potřeba objektivně říci, že někteří jsou starosty opravdu malých obcí či měst a někteří jsou možná neuvolněnými starosty (tedy nejsou v pracovním poměru na plný úvazek). K tomu ještě máme dalších jedenáct poslanců a senátorů, kteří stihnou být ředitelem školy, muzea, divadla, záchranné služby, policie, primářem, přednostou kliniky, apod. Z dostupných zdrojů je těžké posoudit, kolik poslanců a senátorů vykonává souběžně nějakou další práci v soukromé sféře. Ale je zřejmé, že někteří ano. Kromě těch, co mají zaměstnání dvě jsou i takoví borci, co mají zaměstnání tři. Například náměstek středočeského hejtmana Petera je poslancem a starostou Nymburka. Opravdu nechápu, jak to dokáže zvládnout.
Náš parlament neprodukuje kvalitní zákony. Naše zákony jsou špatné, vzájemně neprovázané, často novelizované. Není divu, když nezanedbatelný počet zákonodárců má práci v parlamentu jako jeden z mnoha úvazků. Možná bychom se mohli inspirovat jak to dělají jinde. Francouzský parlament před pár dny definitivně schválil návrh zákona, který zakazuje poslancům a senátorům kumulovat mandát zákonodárce a nějakou vyšší funkci v místní správě. Dalším řešením je ponechat možnost být současně ve dvou funkcích, ale z veřejných peněz hradit pouze jeden plat.
Těžko bude parlament produkovat kvalitní zákony, pokud bude možnost zákonodárnou moc vykonávat na vedlejšák.
 
Blog si můžete přečíst také na: http://veslavmichalik.blog.idnes.cz/c/395760/Dva-platy-za-polovicni-praci-Hejtmani-jsou-jen-spickou-ledovce.html