Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Aktuality Záchrana autobusových linek ve Středočeském kraji

Záchrana autobusových linek ve Středočeském kraji

3. 3. 2011

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka. Obce Středočeského kraje se brání dalšímu rušení autobusových spojů a vytvořily kvůli tomu dokonce petici. Starostové tvrdí, že likvidovat místní linky není nutné, s tím, že kraj doplácí na vládní rozpočtové škrty, nesouhlasí. Podle zástupců některých obcí může případné výpadky v krajském rozpočtu pokrýt bez problémů zvýšené jízdné. První vlna rušení autobusových spojů přitom už přešla začátkem února. V březnu plánuje středočeská radnice další. Do vysílání zvu starostu Kralup nad Vltavou Petra Holečka. Dobrý den.

 

Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou
--------------------
Dobrý den.
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane starosto, vy jste dnes zveřejňovali, kolik lidí se k petici připojilo. Kolik tedy podpisů je pod ní?
 
Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou
--------------------
Tak k dnešnímu dni jsme spočítali 15470 podpisů pod naší peticí.
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co chcete dosáhnout, nebo čeho chcete dosáhnout s touto podporou?
 
Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou
--------------------
Tak s touto podporou bychom chtěli na jednání zastupitelstva kraje vypracovat nový řádný plán dopravní obslužnosti, který by plně respektoval hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti u nás v kraji.
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy potřebujete k tomu, aby s vámi zastupitelé kraje jednali, tolik tisíc podpisů? Zatím se ještě taková debata neuskutečnila?
 
Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou
--------------------
Tak taková debata se bohužel neuskutečnila, my jsme požádali společně s ODS a my, Starostové a nezávislí, o svolání středočeského krajského zastupitelstva. To jednání skutečně mělo probíhat, ale bohužel nebyl schválen program, takže se všichni zastupitelé rozešli. Byli tam nejenom zastupitelé, ale bylo tam i mnoho starostů obcí, kteří právě byli postiženi tou restrukturalizací té dopravy.
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy nevěříte panu hejtmanu Rathovi, když vysvětluje rušení autobusových linek tím, že kraj má míň peněz na autobusové spoje, než vloni kvůli vládním rozpočtovým škrtům?
 
Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou
--------------------
Víte, my jsme si spočítali, že na základní dopravní obslužnost kraje šlo ze státního rozpočtu stejné množství peněz, jako v roce 2010. Ta základní dopravní obslužnost v autobusové dopravě je plně na rozhodnutí hejtmana a zastupitelstva kraje a je hrazena z výnosů daňových příjmů kraje.
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A pokud se týká těch plánů na omezení autobusové dopravy, jak by se to dotklo právě Kralup nad Vltavou?
 
Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou
--------------------
Tak je příjemné, že Kralup nad Vltavou by se to moc nedotklo, protože naše město je železničním uzlem a většina obyvatel dojíždí do Prahy nebo do okolních měst právě po železnici. Ale jako krajský zastupitel mám právě mnoho impulsů od starostů a starostek právě menších obcí, který se to snížení dopravy velmi dotkne.
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček. Já vám děkuji. Na shledanou.
 
Petr HOLEČEK, starosta Kralup nad Vltavou
--------------------
Na shledanou.
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na druhé lince je vedoucí oddělení veřejné dopravy Středočeského kraje František Mráček. Dobrý den.
 
František MRÁČEK, vedoucí oddělení veřejné dopravy Středočeského kraje
--------------------
Dobrý den.
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane inženýre, slyšeli jsme, že petici, kterou uspořádali starostové na záchranu autobusových linek, podepsalo skoro 16 tisíc lidí. Je to důvod, aby se ještě tím zabývalo vedení kraje?
 
František MRÁČEK, vedoucí oddělení veřejné dopravy Středočeského kraje
--------------------
Tak já bych to samozřejmě vzal obšírně. My jsme 1. 12., zastupitelstvo kraje odsouhlasilo 180 miliónů korun, které nepůjdou do dopravy a my jsme toto rozdělili na 3 fáze. Ta první fáze bylo vyřazení jízdného, ta druhá fáze bylo omezení ...
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane inženýre, já se velmi omlouvám, nemáme už příliš času. Chtěla bych aktuální informaci. Vedení kraje dlouhodobě tvrdí, že nemá peníze na zachování všech autobusových linek, na tom se asi shodneme, ale donutí vás něco k tomu, a možná i ta petice, tedy myslím vedení kraje, abyste ...
 
František MRÁČEK, vedoucí oddělení veřejné dopravy Středočeského kraje
--------------------
Určitě, určitě.
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
... se zamysleli nad tím, jestli některé ještě můžou přece jen přežít?
 
František MRÁČEK, vedoucí oddělení veřejné dopravy Středočeského kraje
--------------------
My jsme dělali omezení ve dvou fázích, ta první byla od 1. 2., ta druhá proběhne teď od 6. 3. a v průběhu dalších 3 měsíců my budeme dělat vyhodnocení takový, abysme případně spoje, který byly nějakým způsobem, který nejsou plně vytížené, nebo jsou vytíženy, tak abysme projednali s obcema a abysme je případně vrátili. Ale já se domnívám, že nějaký výraznější vracení spojů, k tomu asi nedojde.
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že 6. března tak jako tak to, co má kraj, Středočeský kraj naplánováno, zrušit, zruší, co se týká autobusových linek, ...
 
František MRÁČEK, vedoucí oddělení veřejné dopravy Středočeského kraje
--------------------
Ano. 
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
... případně zpětná diskuse by mohla je vrátit do hry. Co říkáte na výhrady starostů, kteří tvrdí, že kraj nemá, nebo neměl by mít problémy s penězi na autobusovou dopravu, protože dostal stejně peněz jako loni a navíc příjmy z daní se zvyšují?
 
František MRÁČEK, vedoucí oddělení veřejné dopravy Středočeského kraje
--------------------
Tady to, na to já neumím odpovědět, na to by spíš někdo odpověděl z ekonomickýho odboru. Já jsem vedoucí oddělení dopravy, veřejný dopravy a k tomu já ...
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale asi víte, jestli těch peněz je dost, nebo málo.
 
František MRÁČEK, vedoucí oddělení veřejné dopravy Středočeského kraje
--------------------
Tak já se řídím rozhodnutím rady, nebo rozhodnutím zastupitelstva, a tam bylo -180 miliónů korun.
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že v tuto chvíli podle vás není možné linky zachránit předem?
 
František MRÁČEK, vedoucí oddělení veřejné dopravy Středočeského kraje
--------------------
Já se domnívám, že něco je možno zachránit samozřejmě, to bude 3 měsíce doba, kdy se budeme rozhodovat, nebo budeme to posuzovat, ale jako nějaké hromadné vracení zpět to asi určitě nebude.
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že 3 měsíce si vyčleňujete na diskusi se starosty a obcemi a pak se rozhodne?
 
František MRÁČEK, vedoucí oddělení veřejné dopravy Středočeského kraje
--------------------
Ano, přesně tak a s cestujícími.
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Odpovídá vedoucí oddělení veřejné dopravy Středočeského kraje František Mráček. Já vám děkuji za rozhovor. Na shledanou.
 
František MRÁČEK, vedoucí oddělení veřejné dopravy Středočeského kraje
--------------------
Na shledanou.
 
Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
To byly polední Ozvěny dne.

Autor: ČRo 1 Radiožurnál