Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Aktuality P O Z V Á N K A na KRAJSKÝ VOLEBNÍ SNĚM

P O Z V Á N K A na KRAJSKÝ VOLEBNÍ SNĚM

7. 3. 2011

konaný dne 8. 3. 2011, od 13,00 hod

 

KÚ Středočeského kraje
P R A H A 5, Zborovská 11
Zastupitelský sál. 1. patro
 
 
Návrh programu jednání:
 
1. zahájení a schválení programu sněmu a jednacího, volebního a hlasovacího řádu sněmu
2. politická informace a vystoupení hostů
3. zákon o RUD
4. problematika rušení stavebních úřadů v malých obcích
5. veřejně prospěšné práce
6. Strategie proti korupci
7. Čerpání dotací 
8. krajské volby 2012
9. interní otázky hnutí STAN (fungování hnutí; parlamentní, krajská a interní agenda; Stanovy hnutí; statut registrovaného příznivce)
10.  volby: volba mandátové, návrhové a volební komise, stanovení počtu členů krajského výboru, volba předsedy krajského výboru, volba místopředsedů krajského výboru, volba delegátů na celostátní sněm (počet dle stanoveného klíče)
11. diskuse a různé
12. usnesení
13. závěr
 
 
V Praze dne 17. 2. 2011
 
Věra Kovářová
předsedkyně krajského výboru
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Autor: Věra Kovářová