Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Aktuality Obce při řešení problémů s kapacitou školských zařízení musí spolupracovat – ani to ale někdy nestačí...

Obce při řešení problémů s kapacitou školských zařízení musí spolupracovat – ani to ale někdy nestačí...

27. 1. 2014

V poslední době jsem byl často dotazován kolegy s okolních obcí, ale zejména rodičů budoucích prvňáčků na to, jak jsme na tom s kapacitou naší školy a zda i v následujících letech bude ve škole dost míst. A kdo zná situaci s kapacitou školských zařízení v prstenci kolem Prahy, jistě pochopí, že sdělení města Říčany o tom, že vypovídá smlouvu o spádovosti všem nasmlouvaným obcím situaci ještě zhoršilo.
Obce při řešení problémů s kapacitou školských zařízení musí spolupracovat – ani to ale někdy nestačí...

Obce při řešení problémů s kapacitou školských zařízení musí spolupracovat – ani to ale někdy nestačí...

Obec Mukařov je rovněž zřizovatelem spádové školy, a tak se nás sdělení Města Říčany týká jen okrajově. Teoreticky bychom mohli zůstat klidní, neboť poměr našich žáků je cca 40% oproti „přespolním“, pocit odpovědnosti vůči našim spádovým obcím nás ale nutí tento problém řešit. 
 
Již několik let si uvědomujeme, že kapacita naší ani okolních základních škol nestačí držet krok s nárůstem počtu obyvatel v této části regionu. Proto byla již s předstihem v předminulém roce z prostředků Ministerstva financí ČR rozšířena školní jídelna, aby její kapacita odpovídala plánované budoucí přístavbě a rozšíření školy.
Jednání o možnostech rozšíření školy v Mukařově se pravidelně účastní starostové okolních spádových obcí, kteří problém s nedostatečnou kapacitou vnímají podobně a mají zájem situaci odpovědně řešit. Výsledkem těchto jednání byla především dohoda společného postupu a financování přístavby, ať již formou v minulosti využitého modulového systému, nebo klasického zděného
objektu ve stávajícím areálu školy.
Problém s nedostatečnou kapacitou škol ve středočeském kraji a především v oblasti kolem Prahy byl mnohokrát projednáván nejen na Krajském úřadě Středočeského kraje, ale i v Poslanecké sněmovně a na půdě odpovědných ministerstev. Výsledkem, nebo možná první vlaštovkou tak měla být příprava dotačního titulu iniciovaná Ministerstvem financí a školství předešlé vlády.
Na základě těchto informací jsme zahájili intenzivní přípravy, zpracování projektové dokumentace a stavebního povolení, na jejichž financování se dohodnutým klíčem podílely právě spádové obce Mukařovského školského obvodu. S pádem vlády se však situace zkomplikovala a v současné době je jediným rychlým a finančně dostupným řešením opětovná přístavba tzv. kontejnerů.
Následná krizová jednání s obcemi Babice, Doubek, Klokočná, Louňovice, Svojetice, Štíhlice a Tehovec tak vyústila v dohodu o společném financování přístavby formou modulového
systému v letošním roce, který prozatím vyřeší nejpalčivější problém se žáky prvních tříd.
 
Dalším krokem bude snaha o získání finančních prostředků z balíčku schváleného novou Poslaneckou sněmovnou ČR na návrh poslankyně Starostů a nezávislých Ing. Věry Kovářové. Tyto prostředky jsou určeny právě pro připravovaný dotační titul na rozšíření a výstavbu školských zařízení v oblastech postižených rezidenční suburbanizací - tedy tam, kde stávající kapacity nedostačují. 
Velmi bych si přál, aby se nám podařilo s projektem přístavby pro cca 300 žáků uspět, neboť bychom tak značně zmírnili starosti nejen starostů některých obcí, ale zejména jejich obyvatel.
 
Rudolf Semanský, starosta Mukařova