Hlavní stránka Regiony Středočeský kraj Aktuality Návrh programu zasedání 22. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání 22. Zastupitelstva Středočeského kraje

20. 1. 2020

které se uskuteční dne 27. 1. 2020 od 10 hodin

v zasedací místnosti Zastupitelstva Středočeského kraje,

Zborovská 11, Praha 5

Návrh programu zasedání 22. Zastupitelstva Středočeského kraje

Návrh programu zasedání 22. Zastupitelstva Středočeského kraje

Navržený program zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje

 

Název materiálu

Okruhy zařazení

Volba ověřovatelů

Procesní záležitosti

Volba mandátové a volební komise

Procesní záležitosti

Volba návrhové komise

Procesní záležitosti

Schválení zapisovatelů a skrutátorek

Procesní záležitosti

Schválení programu

Procesní záležitosti

Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva Středočeského kraje

Finanční záležitosti

Pravidla hospodaření klubů zastupitelů pro rok 2020

Finanční záležitosti

Návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace Potravinové bance Praha a Středočeský kraj, z. s.

Finanční záležitosti

Poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof obci Svojetice

Finanční záležitosti

Informace o záměru přijetí úvěru od Evropské investiční banky za účelem financování investičních projektů Středočeského kraje

Finanční záležitosti

Zásobník projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů                  a Zásobník akcí 2021+ – aktualizace č. 1_2020

Finanční záležitosti

Návrh na schválení žádostí v rámci Programu 2019 pro poskytování dotací             z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP

Finanční záležitosti

Návrh na schválení žádostí a zásobníku žádostí v rámci 3. výzvy Programu ,,Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019-2023“

Finanční záležitosti

Vyhlášení Programu Středočeského kraje pro poskytování finanční podpory na vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

Finanční záležitosti

Poskytnutí dotací dle Programu 2017-2020 pro poskytování dotací                     z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova

Finanční záležitosti

Program 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu

Finanční záležitosti

Pravidla pro poskytování darů obcím z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů vč. RO č.  005/09/2020 – převod nevyčerpaných FP z kapitoly 23 – Ostatní z r. 2019 do rozpočtu kapitoly 09 - Evropská integrace roku 2020

Finanční záležitosti

Poskytnutí návratné finanční výpomoci dle Pravidel pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje                ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů

Finanční záležitosti

Mimořádná účelová dotace - obce Láz, Věšín - prodloužení termínu ukončení realizace projektu

Finanční záležitosti

Vyhodnocení soutěže pro obce Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“ v roce 2019

Životní prostředí
a zemědělství

Podpora včelařství

Životní prostředí
a zemědělství

Bezúplatné nabytí pozemků od ČR – Státního pozemkového úřadu

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku k.ú. Sedlčany

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku k.ú. Honice

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Lány

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Bělá pod Bezdězem a k.ú. Vrchbělá - revokace

Majetek - bezúplatná nabytí nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Jeviněves

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Příbram a v k.ú. Lešetice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Kladruby u Vlašimi

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Chlustina

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Dobrovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Jesenice u Prahy

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Čelákovice

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod části pozemku v k. ú. Čerčany

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Mladá Boleslav

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Budoucí bezúplatný převod částí pozemků v k.ú. Hřebeč

Majetek - bezúplatné převody nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Tisek 1

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Tisek 2

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku pod silnicí v k.ú. Tisek 3

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemků pod silnicí v k. ú. Poličany a k. ú. Sedlec u Kutné Hory

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Stará Lysá

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Úplatné nabytí pozemku v k.ú. Velký Osek

Majetek – úplatná nabytí nemovitostí

Prodej pozemků v k. ú. Benešov u Prahy

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Prodej pozemků v k. ú. Vrdy

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Prodej a úplatné nabytí pozemku  k.ú. Hřebečníky

Majetek – úplatné převody nemovitostí

Směna pozemků v k.ú. Kamberk

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Ptýrov

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Suchodol

Majetek - vzájemná darování a směny nemovitostí

Majetkoprávní vypořádání pozemků a silnice v k.ú. Úhonice

Majetek - různé

Majetkoprávní vypořádání silnice a pozemků v k. ú. Zlonín

Majetek - různé

„II/101 Brandýs nad Labem, přeložka, I. etapa“ – nový návrh řešení

Majetek - různé

II/101 Třebotov – Rudná, rekonstrukce I. Etapa

Majetek - různé

Druhá aktualizace smlouvy o vypořádání bezdůvodného obohacení - Mladá RP, s.r.o.

Majetek - různé

Rozpočtová úprava č. 1/07/2020 - poskytnutí dotací na podporu činností nehrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění v roce 2020

Zdravotnictví

Poskytnutí investičních dotací z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2020 nemocnicím založeným Středočeským krajem a prodloužení termínu čerpání na akci „Generel nemocnice Kladno – Rekonstrukce bloku C2“

Zdravotnictví

Poskytnutí neinvestičních účelových dotací na zajištění lékařské pohotovostní služby na území Středočeského kraje v roce 2020

Zdravotnictví

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu nákladů spojených              s kybernetickým útokem v roce 2019

Zdravotnictví

Návrh na přidělení individuální neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy                  o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „13. Dobový letecký den“

Kultura a památková

péče

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Stavba roku Středočeského kraje 2020“

Kultura a památková péče

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Zahájení 12. ročníku národní putovní výstavy Má vlast cestami proměn a celoroční putování kolekce Středočeského kraje“

Kultura a památková péče

Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci „Dny lidové architektury Středočeského kraje 2020“

Kultura a památková

péče

Rozpočtová úprava č. 004/08/2020 – rozpis finančních prostředků kapitoly 08, ÚZ 001, na poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Regionální rozvoj

Rozpočtová úprava č. 005/08/2020 – Rozpis finančních prostředků kapitoly 08, ÚZ 010 - Sportovní centra mládeže - poskytnutí individuálních účelových neinvestičních dotací

Regionální rozvoj

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Krajskému sdružení Národní sítě Místních akčních skupin

Regionální rozvoj

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Krajskému sdružení

Národní sítě Místních akčních skupin na pořádání akce LeaderFEST 2020

ve Středočeském kraji

Regionální rozvoj

Poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace na údržbu značení pěších

a cyklistických tras ve Středočeském kraji

Regionální rozvoj

Návrh na rozdělení individuálních účelových neinvestičních dotací                      pro podporu cestovního ruchu prostřednictvím významných akcí

Regionální rozvoj

Poskytnutí individuální účelové dotace na akci „Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií SOUNDTRACK PODĚBRADY 2020“ organizaci SOUNDTRACK FESTIVAL, a.s.

Regionální rozvoj

Stav přípravy obchvatů ve Středočeském kraji

Doprava

Plán (Zásobník) investic Středočeského kraje na rok 2020 – změna č. 1

 

Investice a veřejné zakázky

Rozpočtová úprava č. 2/17/2020 – poskytnutí individuální účelové dotace             na realizaci a provoz POSEZů na kalendářní rok 2020

Sociální věci

Smlouva o přidělení jednorázové účelové neinvestiční dotace v rámci rozpočtu kapitoly 17 – Sociální věci organizaci V.O.D.A. z.s.

Sociální věci

Smlouva o přidělení jednorázové účelové neinvestiční dotace v rámci rozpočtu kapitoly 17 – Sociální věci Nadačnímu fondu Vrba

Sociální věci

Rozdělení dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2020

Sociální věci

Rozdělení dotace z Dotačního programu Středočeského kraje k poskytnutí finanční podpory (dotace/příspěvku)v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III“ na období 2020 – 2021

Sociální věci

Doplňující úpravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v SK                 na období 2020 – 2022 a Akční plán rozvoje sociálních služeb v SK na rok 2020

Sociální věci

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Na Hrádku, pss

Sociální věci

Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Barbora Kutná Hora, pss

Sociální věci

Zpráva o výsledcích maturitní zkoušky v kraji – mezikrajové srovnání výsledků maturitní zkoušky

Školství

Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem

Školství

Dodatky k veřejnoprávním smlouvám o předfinancování a spolufinancování projektu Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje

Školství

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji za školní rok 2018/2019

Školství

Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Středočeského kraje na rok 2020 

Různé

Plán práce Výboru pro tělovýchovu a sport na 1. pololetí 2020

Různé

Plánu práce Finančního výboru pro rok 2020

 

Různé

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2019 a Návrh plánu práce Kontrolního výboru pro rok 2020

Různé

Zpráva o činnosti Výboru pro dopravu za rok 2019 a Návrh plánu práce Výboru pro dopravu pro rok 2020

Různé

Zpráva o činnosti Výboru pro hospodářský a regionální rozvoj, vědu                  a výzkum za rok 2019 a Návrh plánu práce Výboru pro hospodářský                     a regionální rozvoj, vědu a výzkum pro rok 2020

 

Různé

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální věci za rok 2019 a Návrh plánu práce Výboru pro sociální věci pro rok 2020

Různé

Zpráva o činnosti Výboru pro životní prostředí a zemědělství za rok 2019 a Návrh plánu práce Výboru pro životní prostředí a zemědělství pro rok 2020

Různé

Zpráva o činnosti Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch za rok 2019 a Návrh plánu práce Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch pro rok 2020

Různé

Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví za rok 2019 a Návrh plánu práce Výboru pro zdravotnictví pro rok 2020

Různé

Rezignace na funkci přísedícího Krajského soudu v Praze

Různé

Volba přísedících Krajského soudu v Praze

Různé

Zpráva o činnosti Rady Středočeského kraje od 18. 11. 2019
do 6. 1. 2020

Různé

Diskuze, vystoupení občanů Středočeského kraje

 

Závěr